Suodata sisältöä

12 joulukuu 2022

Kalasatamasta Pasilaan -hanke etenee aikataulussa

Leonkatu avattiin ajoneuvoliikenteelle marraskuussa, ja jalkakäytävät ja pyörätiet ovat lähes valmiit ja viimeistellään sään salliessa. Vuonna 2023 Leonkadulle asennetaan yhteiskäyttöpylväitä ja tehdään vihertöitä. Leonkadun ja Hermannin rantatien liittymän liikenteenjakajaan istutetaan köynnöksiä.Junonkadun kiskotyöt ovat valmistuneet. Tuleva raitiotiepysäkki Arcturuksenkadun ja Polariksenkadun välille rakennetaan valmiiksi keväällä 2023. Kevään ja kesän 2023 aikana Junonkadun jalkakäytävät päällystetään asfaltilla sekä tehdään loput kiveys- ja vihertyöt ja työmaa-aidat puretaan.Tuleva raitiotiepysäkki Arcturuksenkadun ja Polariksenkadun välille rakennetaan valmiiksi keväällä 2023. Kevään ja kesän 2023 aikana Junonkadun jalkakäytävät päällystetään asfaltilla sekä tehdään loput kiveys- ja vihertyöt. Junonkadun eteläpäähän ajetaan jatkossa Parrulaiturin kautta ja pohjoispäähän Leonkadun kautta. Pyöräily on lopputilanteessa ajoradalla ja moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo on kielletty Arcturuksenkadun ja Polariksenkadun välillä.Aallonhalkojalla on tehty tänä vuonna porapaalutuksia ja raitiotien rakentaminen käynnistyy asteittain säätilan salliessa. Aallonhalkoja rakennetaan kortteliväli kerrallaan kevään ja kesän 2023 aikana. Suurin osa töistä on kunnallistekniikan putkisiirtoja ja kiskoasennuksia. Raitiotien ajolangat koko Kalasataman alueelle asennetaan muiden töiden valmistuttua, tämänhetkisen aikataulun mukaan syksyllä 2023.Tavoitteena on, että kaupallinen raitiotieliikenne käynnistyy syksyllä 2024.Töiden etenemistä voit seurata hankkeen verkkosivuilla www.kalasatamastapasilaan.fi, Facebookissa (Kalasatamasta Pasilaan -hanke), Twitterissä (@KaPa_hanke) ja Instagramissa (kalasatamastapasilaan).  
6 kesäkuu 2022

Katu- ja puistorakentamisen sekä ratikkahankkeiden tilanne:

Vilhonvuorenkatu avataan liikenteelle 17.6.2022 iltapäivällä tuoden odotetun uuden yhteyden alueelle.Loviseholminpuiston rakentaminen jatkuu Sompasaaressa ja valmistuu suurelta osin vuoden loppuun mennessä. Aivan eteläisin osa puistosta valmistuu viereisen talonrakennustyömaan vuoksi 2024.Katujen viimeistelytöitä tehdään 2022 mm. Kalasatamankadulla ja Capellan puistotiellä, Työpajanpihalla ja vähän Sompasaaressakin. Kalasatamankujalle Kalasatamanpuiston länsireunaan rakennetaan kesällä väliaikainen pyörätie. Katurakentamisen aikataulukarttoja on päivitetty Uutta Helsinkiä -sivuille ja Facebook-sivulle.Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa rakennetaan nyt Hermannin rantatietä Vanhan talvitien ja Haukilahdenkadun välisellä osuudella ja tilapäiset liikennejärjestelyt on otettu kokonaisuudessaan käyttöön Kyläsaarenkadulla. Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen on juuri alkanut. Sörnäistenniemellä rakennetaan raiteita parhaillaan Leonkadulla ja Junonkadulla Polariksenkadusta pohjoiseen ja katuosuudet on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä.  Junonkadun eteläosassa työt käynnistyvät kesällä. Leonkadun ja Junonkadun työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Sompasaaressa Aallonhalkojan rakennustyöt käynnistyvät syksyllä.

Töiden etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivujen, www.kalasatamastapasilaan.fi, kautta ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja Instagram).Kruunusillat -hankkeessa jatkuu Finkensillan rakentaminen ja Merihaansillan rakentamisen valmistelevat työt. Töiden etenemistä voit seurata verkkosivujen,  www.kruunusillat.fi, kautta tai sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter). 
2 helmikuu 2022
12 joulukuu 2021