Apotti-uutiskirje 1 / 2013
29.
tammikuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Hankintarenkaan kuudesta kunnasta Helsinki, Vantaa, Kerava, Kauniainen ja Kirkkonummi päättivät osallistumisestaan Apottiin viime vuoden puolella. Espoo sen sijaan päätti kaupunginvaltuustossaan 28. tammikuuta olla tulematta mukaan hankkeeseen.

Apotti-hankkeen valmistelu jatkuu Espoon päätöksestä huolimatta. Muiden hankintarenkaan osapuolten suhtautuminen hankkeeseen on ennallaan. Kukin osapuoli joutuu kuitenkin päättämään asian uudelleen, kun yksi iso toimija jättäytyy hankinnan ulkopuolelle. Kaikissa kunnissa tähän ei tarvita valtuuston päätöstä. Esimerkiksi Helsingissä on aiemmin sovittu, että tulevat Apottia koskevat päätökset tehdään sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Espoon jättäytyminen pois hankintayhteistyöstä tarkoittaa muun muassa sitä, että hankinnan laajuus muuttuu ja HUS ja viisi kuntaa vastaavat yhdessä hankinnan kustannuksista. Lisäksi espoolaisten potilas- ja asiakastiedot eivät ole tulevaisuudessa samassa järjestelmässä muiden Apotti-hankkeeseen osallistuvien kuntien eikä HUSin tietojen kanssa. Tästä seuraa, että asiakkaiden ja potilaiden tiedot eivät siirry reaaliaikaisesti esimerkiksi HUSin ja Espoon välillä. Samalla yhteisten hoitoketjujen ohjaus ja seuranta kärsivät yhteisen välityskanavan puutteesta.

Ohjausryhmän näkemyksen mukaisesti hanke on muuttuneesta tilanteesta huolimatta erittäin tärkeä. Potilaiden liikkuminen yli kunta- ja organisaatiorajojen edellyttää ajantasaisia potilas- ja asiakastietoja. Potilaiden ja henkilöstön liikkuvuus tulevat lähivuosina merkittävästi lisääntymään ja tarve yhteiselle järjestelmälle on ilmeinen.

Kuntoutuksen toiminnallisuuksia määrittelevä perusterveydenhuollon työpaja kokoontui 23. tammikuuta.

Työpajoissa huomioidaan toiminnan näkökulmat

Asiakas, potilas, hoitaja, lääkäri, sosiaalitoimi, suun terveydenhuolto, it-vaatimukset, johto ja hallinto sekä välttämättömät tietokentät. Apotti-hankkeen työpajoissa uuden tietojärjestelmän toiminnallisuuksia suunnitellaan muun muassa edellä mainitut näkökannat huomioon ottaen.

Työpajoissa on mukana asiantuntijoita Apotti-hankintarenkaan kunnista. Esimerkiksi perusterveydenhuollon pajoissa ovat aina edustettuina sekä hoitotyön että lääketieteen näkökulmat ja lisäksi tarvittaessa sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon edustus.

Sairaanhoitaja Christina Kurkio uskoo potilasturvallisuuden parantuvan, jos HUS-alueella otetaan käyttöön yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Uusi järjestelmä parantaisi potilasturvallisuutta

”Kirkkonummella ollaan pääsääntöisesti Pegasokseen tyytyväisiä, vaikka tietojärjestelmää pidetään joskus kankeana”, toteaa sairaanhoitaja Christina Kurkio. Kurkio työskentelee Kirkkonummen Keskustan terveysaseman kuntoutusosastolla, missä hoidetaan enimmäkseen vanhuksia. Hän toimii myös terveyskeskuksen Pegasos-tukihenkilönä.

”Pegasos on toisinaan monimutkainen. Tiedot voivat löytyä pitkiä polkuja pitkin eri kohdista. Joskus vanhat paperiversiot kertoisivat asiat nopeammin”, Kurkio myöntää.

Hän odottaa jo aikaa, jolloin Kirkkonummelle muista HUS-alueen kunnista siirtyvien potilaiden tiedot olisivat kirjattuna yhteisessä tietojärjestelmässä. Potilasturvallisuuskin lisääntyisi, kun esimerkiksi lääkelistoja ei lähetettäisi enää erilaisilla käsinkirjoitetuilla lapuilla sairaalasta toiseen.

Apotti esillä Lääkäripäivillä

Apotti-hanketoimiston henkilökunta kävi esittelemässä hanketta 8. - 11. tammikuuta järjestetyillä Lääkäripäivillä. Yleistunnelma Helsingin Messukeskuksessa oli myönteinen. Hanke oli suurelle osalle kyselijöistä jo tuttu ainakin nimeltä, mutta oli joukossa niitäkin, jotka eivät olleet vielä kuulleet Apotista.

Jokaiseen hankkeeseen liittyy väärinkäsityksiä. Messukeskuksessa esiin nousi, että monet messukävijät uskoivat uuden potilastietojärjestelmäpalvelun nimen olevan Apotti. Järjestelmälle ei kuitenkaan ole valittu nimeä ja Apotti on ainoastaan järjestelmää valmistelevan hankkeen nimi. Apotti tulee sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke.

Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaavat Sirpa Jyrkänne ja Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.