Apotti-uutiskirje
31.
tammikuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Apotin vuosi 2014 alkoi neuvotteluvalmisteluilla ja vaatimusmäärittelyjen viimeistelyllä. Lisävipinää tammikuuhun toi Indra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n muodostaman toimittajayhteenliittymän valitus markkinaoikeuteen Apotin päätöksestä. Neuvotteluihin valittiin joulukuussa kuusi järjestelmätoimittajaa, mutta Indra ja Affecto jouduttiin pudottamaan, koska ne eivät täyttäneet kaikkia vähimmäisvaatimuksia.

Valituksen yhteydessä yhteenliittymä vaati järjestelmähankinnan keskeyttämistä siihen asti, kun valitus on käsitelty.  Apotissa Indran ja Affecton valitus nähdään perusteettomana. Apotti on lähettänyt markkinaoikeudelle asiasta vastineen. Jo ennen vastinetta hanke toimitti oikeuteen lauselman, jossa perusteltiin, miksi hanketta ei sovi keskeyttää oikeuskäsittelyn ajaksi. Markkinaoikeus päättikin 23. tammikuuta, että hankintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä.

Päätösta odotellessa neuvottelujen valmistelu jatkui hanketoimistolla suunnitellussa aikataulussa. Neuvottelukutsut lähetetään 3. helmikuuta ja neuvottelujen avaustilaisuus järjestetään 10. helmikuuta.

Helena Ylisipola (vas.) ja Raija Viskari luotsaavat Helsinki Apotti -hanketta eteenpäin.

Helsinki Apotti koordinoi Apotti-hankkeen toteutusta pääkaupungissa

Mitä pidemmälle Apotti-hanke etenee, sitä enemmän panostusta tarvitaan myös kunnilta ja HUS:lta hankkeen toteutukseen. Tätä varten hankeorganisaatioon on merkitty kuntien ja HUS:n omat Apotti-hankkeet, jotka alkoivat järjestäytyä viime vuoden loppupuolella.

Helsingissä päätös oman Apotti-hankkeen perustamisesta tehtiin kesäkuussa. Hanketta on valmisteltu myös yhteistyössä Vantaan kanssa.

”Hankkeen tehtävä on johtaa ja koordinoida Apotti-hankkeen toteutus Helsingissä siten, että sekä toimintatapamuutos toteutuu että uusi tietojärjestelmäkokonaisuus saadaan käyttöön suunniteltuihin toimintoihin sosiaali- ja terveyspalveluissa”, Helsinki Apotti -hankkeen hankepäällikkö Raija Viskari ja ohjausryhmän puheenjohtaja Helena Ylisipola kertovat.

Myös uudella tietojärjestelmällä korvattavien järjestelmien alasajojen suunnittelu ja toteutus tapahtuu erillisinä projekteina Helsinki Apotti
-hankkeen koordinoimana.

Kaikissa Apotin asiantuntijaryhmissä on edustajia jokaisesta jäsenorganisaatiosta tiedonkulun sekä tasapuolisen kohtelun takaamiseksi. Helena Ylisipola on jäsenenä Apotin muutos- ja CIO-ryhmissä sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmässä, joka toimii myös Helsinki Apotti -hankkeen johtoryhmänä. Tätä kautta tieto kulkee sujuvasti Apotti-hankkeesta sosiaali- ja terveysvirastoon sekä toisin päin.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.