Apotti-uutiskirje
2.
helmikuuta
2015
Takaisin

Ajankohtaista

Lopullisen tarjouspyynnön materiaaleja hiotaan lähetyskuntoon ja arvion mukaan lopullinen aineisto pitänee sisällään noin 1 800 sivua. Kuntien ja HUS:n päättäjillä riittää siis luettavaa. Jotta luku-urakka ei käy aivan ylivoimaiseksi, Apotti järjestää päätöksentekijöille helmikuun lopussa kaksi infotilaisuutta, missä kerrotaan kattavasti aineiston sisällöstä.

Tarjouspyyntö lähtee päätöskierrokselle maaliskuun alussa. Kun Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja HUS ovat saaneet päätettyä asiasta, pyyntö lähetetään tarjoajille. Tämä tapahtuu arviolta huhtikuun loppupuolella. Tarjouksia voidaan siis odottaa kesäkuussa, jolloin hankintapäätös saadaan tehtyä alkusyksystä 2015.

Pilotointi alkaa Vantaalta

Tammikuussa on varmistunut, että Apotin ensimmäinen pilottikäyttöönotto tehdään Vantaalla ja HUS:n Peijaksen sairaalassa. Näin saadaan tarpeeksi laajasti tuloksia uuden järjestelmän eri toiminnoista sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa. Pilotti käynnistyy vuonna 2017 ja suunnitelmat tarkentuvat, kunhan tiedetään, kumpi järjestelmätoimittajaehdokkaista tulee valituksi.

Apotista valitus markkinaoikeuteen

Uusi vuosi on alkanut mielenkiintoisesti siksikin, että toinen jäljellä olevista järjestelmätarjoajista eli CGI valitti tammikuun alussa markkinaoikeuteen ohjausryhmän lokakuisesta päätöksestä, jossa Epicille annettiin lupa vaihtaa sosiaalihuollon ratkaisuaan.

Apotin hankejohtaja Hannu Välimäki uskoo valituksen oleva aiheeton, sillä neuvottelumenettelyn periaatteiden mukaisesti tarjoajalla on mahdollisuus täsmentää tarjoamaansa ratkaisua neuvotteluiden aikana. Tarjoajille on myös hankintavaiheen alussa kerrottu, että tuotevertailussa käytettävää ohjelmistokokonaisuutta voi vaihtaa hankintarenkaan luvalla. Tällöin uuden ohjelmistokokonaisuuden pitää kuitenkin olla vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. 

Epicin sosiaalihuollon ratkaisun vastaavuutta arvioitiin tammikuun alussa toteuttamalla tuotevertailu osittain uudelleen. Tuloksia läpikäydään parhaillaan ja niiden perusteella vastaavuudesta tehdään erillinen päätös helmi - maaliskuun aikana.

Tutkimus puhuu Apotin puolesta

Lääkärit olivat varsin kriittisiä nykypotilastietojärjestelmiä kohtaan joulukuussa julkistetussa Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2014 -tutkimuksessa. Järjestelmät saivat kouluarvosanan 6,6, mikä on täysin sama keskiarvo kuin neljä vuotta aiemmin tehdyssä vastaavassa kyselyssä. Arvosanat paranivat muutamalla osa-alueella. Esimerkiksi yhteenvetonäkymiin oltiin aiempaa tyytyväisiä. Sen sijaan järjestelmien käytettävyyttä pidettiin heikkona ja koettiin, että ne eivät tue rutiinitehtävien suorittamista.

Tukimukseen osallistuneet lääkärit olivat selkeästi sitä mieltä, että potilastiedon saaminen toisesta organisaatiosta vie liikaa aikaa. Apotti tuo jäsenorganisaatioilleen tähän ongelmaan ratkaisun, kun asiakkaan ja potilaan tiedot ovat käytettävissä reaaliaikaisesti alueen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yksiköissä.

Hyvin toimivia tietojärjestelmiä voidaan pitää edellytyksenä sote-uudistukselle, missä tulevien sote-alueiden toimintaa uudistetaan ratkaisevasti. Myös Apotti on ennen kaikkea toiminnan kehityshanke, jota tukemaan hankitaan uusi järjestelmä. Näin kuljetaan käsi kädessä sote-linjausten kanssa.

Mukana Apotti-tuntemusta

Apotti-hankkeesta tutkimustiimissä olivat mukana kehittämispäällikkö, sisätautien erikoislääkäri Tinja Lääveri sekä käytettävyysasiantuntija, tekniikan tohtori Johanna Kaipio. He muistuttavat, että käytettävyydeltään hyvä potilastietojärjestelmä tukee ammattilaisen työtehtävien suorittamista tarkoituksenmukaisella tavalla, on yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa sekä tukee terveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä.

Kaipio painottaa käyttäjäkokemuksen tärkeyttä tietojärjestelmiä suunniteltaessa.

"Mukaan työhön tarvitaan loppukäyttäjiä, jotta hankinnoissa ja suunnitelmissa ymmärretään myös oikeita käyttötilanteita. Moniammatillisella tiimillä syntyy paras lopputulos", Kaipio toteaa.

Käytettävyys vaikuttaa myös tietoturvallisuuteen: mitä huonompi käytettävyys, sitä helpommin ammattilainen eksyy vääriin tietoihin. 

Lääkäriliiton tutkimukseen Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2014 osallistui 3781 lääkäriä sairaaloista, terveyskeskuksista, yksityisiltä klinikoilta sekä mm. valtiolta. Tutkimustiimiin kuuluivat Apotin Johanna Kaipion ja Tinja Lääverin lisäksi Suomen Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, yleislääketieteen erikoislääkäri Suvi Vainiomäki, THL:n tutkimuspäällikkö Hannele Hyppönen sekä radiologian ylilääkäri Jarmo Reponen

Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi tai apotti@hel.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua klikkaamalla kirjeen oikeassa alareunassa olevaa linkkiä.