Apotti-uutiskirje
31.
lokakuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Neljäs marraskuuta selviää, mitkä kaikki järjestelmätoimittajat lähettävät osallistumishakemuksensa Apottiin. Hakijoiden joukosta seulotaan  kolmesta kuuteen järjestelmätoimittajaa, joiden kanssa aloitetaan neuvottelut helmikuussa. Kriteereinä tässä vaiheessa käytetään järjestelmätoimittajien referenssejä liittyen heidän jo toimitettuihin, valmiisiin järjestelmiin.

Hankkeen ohjausryhmä tekee ehdotuksen neuvotteluihin valittavista järjestelmätoimittajista marraskuun lopulla. Tämän jälkeen jokainen hankintarenkaan jäsenkunta sekä HUS tekevät päätöksen omalta osaltaan.

Uutta väkeä ja Apotti-infoja

Osallistumishakemusasioiden lisäksi hanketoimistolla on lokakuussa valmisteltu muun muassa tuotevertailuprojektia. Leena Keskisaari-Kajaste aloitti tuotevertailuprojektin projektipäällikkönä lokakuun viimeisellä viikolla. Osa-aikaisesti hankkeen leipiin siirtyi myös käytettävyysasiantuntija Mari Tyllinen.

Hankkeen henkilökunta käy jatkuvasti erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa hankinnasta. Lokakuussa Apotti-asiaa on viety muun muassa Helsingin ja Kauniaisten sosiaali- ja terveysviraston johdoille sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Hankejohtaja Hannu Välimäki ja tuotekehitysjohtaja Heikki Onnela kävivät kertomassa hankkeesta myös kristillisdemokraattien keskustelutilaisuudessa otsikolla Terveydenhuollon tietojärjestelmät ‒ Missä nyt mennään?

Ohjausryhmän kuulumisia

Lokakuun ohjausryhmä teki muun muassa linjauksia Apotista sosiaalisessa mediassa. Blogi Apotilla jo on. Seuraavaksi olisi tarkoitus valloittaa Twitter ja Facebook. Perästä kuuluu, joten pitäkää some-kanavanne auki.

Tulevan järjestelmän tuotannonaikaista toimintamallia on myös alettu valmistella. Asiasta tehdään ensimmisiä linjauksia aikaisintaan joulukuussa.

Mites ne Apotin ulkopuoliset HUS-kunnat?

Hanketoimistolle on pitkin syksyä saapunut kyselyjä muiden kuin jo Apotissa mukana olevien HUS-kuntien haluista liittyä hankkeeseen. Näitä kuntia hankintarenkaassa edustaa KL-Kuntahankinnat Oy, jonka toimitusjohtaja Raili Hilakari on mukana myös Apotin ohjausryhmässä.

Apotti on ensimmäinen hanke, jossa KL-Kuntahankinnat Oy on mukana hankintarenkaan jäsenenä kertomassa mielipiteensä hankkeen edetessä. Normaalisti se tekee kilpailutukset ja puitesopimukset omissa nimissään asiakkaidensa puolesta.

”Olemme Kuntaliiton omistama osakeyhtiö, joka on vuodesta 2008 alkaen kilpailuttanut kunnille tavaroita, palveluja ja hankkeita lyijykynistä energiaan, ict-palveluihin ja ohjelmistoihin”, Hilakari kertoo.

Kokemusta osakeyhtiöllä on tähän mennessä yhdestä potilastietojärjestelmän kilpailutuksesta, missä hankittiin asiakastietojärjestelmä työterveyshuollon käyttöön. Muunlaisia tietojärjestelmiä Kuntahankintojen kautta on kilpailutettu tähän mennessä lukuisia.

TIETONURKKA

Apotti vs. Viron järjestelmä

- Apotissa hankitaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Suomen medioissa Viron järjestelmäksi kutsuttu väylä ei ole potilastietojärjestelmä.

- Kaikissa virolaisissa terveydenhoidon toimintayksiköissä, kuten sairaaloissa, on omat potilastietojärjestelmänsä tavanomaiseen tapaan.

- "Viron järjestelmä" on käsitteenä lähellä valtiovarainministeriön palveluväylähanketta. Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille. Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan.

- Palveluväylä itsessään ei tee mitään, vasta siihen liitetyt palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä sen sijaan on potilastietojen tallennuspaikan, laajan toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköisen asioinnin monipuolinen kokonaisuus. Se mm. tukee ammattilaisia työssään, auttaa potilaita itsehoidossa, toimii johdon tukena toiminnan kehittämisessä jne.

- Suomessa kansallisen palveluväylän rakentamista aloitetaan parhaillaan pilottihankkeilla. Lisää tietoja palveluväylästä löytyy valtionvarainministeriön sivuilta.

- Apotti-hankkeen valitsema järjestelmä liitetään aikanaan kansalliseen palveluväylään.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.