Apotti-uutiskirje
28.
marraskuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Toisen kierroksen neuvotteluista on nyt käytyinä noin 80 prosenttia ja tuotevertailukokonaisuudesta kolme neljäsosaa. Vielä riittää siis tekemistä ennen kuin Apotti-hanketoimisto pääsee hiomaan tarjouspyyntöä, jonka on tarkoitus lähteä helmikuun lopussa.

Tarjoajien järjestelmäratkaisuja koskevissa neuvotteluissa on tähän mennessä ennätetty käsittelemään sosiaalihuollon toiminnallisuudet, terveydenhuollon valikoituja toiminnallisuuksia eli esimerkiksi suun terveydenhuolto ja lääkintälaiteintegraatiot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon liittyviä kokonaisuuksia. Muina aiheina ovat olleet muun muassa toteutus- ja käyttöönottosuunnittelun ensimmäinen osa, hinnoittelumallin ja sopimusehtojen läpikäynti sekä jatkuvien tuki- ja ylläpitopalvelujen sisältö.

Neuvotteluissa hyvä henki

Hankejohtaja Hannu Välimäki, joka toimii pyös pääneuvottelijana, kertoo neuvotteluiden sujuneen hyvässä ja avoimessa hengessä. Apotin jäsenorganisaatioista eli Helsingistä, Vantaalta, Kauniaisista, Kirkkonummelta ja HUS:sta neuvottelemassa on ollut noin 50 sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja tietohallinnon edustajaa.

"Neuvottelut ovat osa dialogia, jonka tavoitteena on lopullisen tarjouspyynnön laadinta. Niiden pohjalta olemme tunnistaneet keskeisiä tarkennettavia kokonaisuuksia lopullisen tarjouspyynnön laatimiseksi. Samalla tarjoajat ovat saaneet lisätietoa hankintarenkaan tavoitetilasta ja vaatimuksista", Välimäki toteaa.

Tuotevertailu paljastaa ratkaisujen hyvät ja huonot puolet

Neuvottelujen rinnalla tehdään tuotevertailuja, joiden kokonaisuudesta vastaa projektipäällikkö Leena Keskisaari-Kajaste. Hän kertoo, että terveydenhuollon tuotevertailuista on jo toteutettu suurin osa. Sosiaalihuollon vertailut sen sijaan alkavat joulukuun alussa. Kaikki osa-alueet käsitellään joka tapauksessa jouluun mennessä.

Syksyllä CGI:n ja Epicin tuotteita on ollut arvioimassa reilut 150 eri alojen ammattilaista hankintarenkaasta. Lisäksi sähköisen asioinnin portaalin käytettävyyttä ovat arvioineet kuntalaiset. Arviointi tapahtuu paritesteinä, ryhmä- tai valmissisältöarviointeina. Ryhmäarvioinneissa tarjoajien edustajat demonstroivat tuotteidensa erilaisia ominaisuuksia heille etukäteen toimitettujen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden mukaisesti. Valmissisältöarvioinneissa tarjoajat ovat terveydenhuollon määrätyillä aihealueilla voineet vapaammin demonstroida tuotteidensa valmiita toiminnallisuuksia kuten esimerkiksi  protokollia, työnkulun tukia,  lomakkeita,  päätöksentukea, valmisraportteja ja laatumittareita. Lisäksi he ovat voineet vapaavalinteisesti esitellä parasta, mitä kyseisten aihealueiden toiminnallisuuksista löytyy.

Sähköisen asioinnin valmissisällön arviointiosuudessa tarjoajien piti esimerkiksi näyttää, miten kuntalainen voi hoitaa omia tai läheisensä asioita sähköisessä portaalissa ja miten hänen pyyntönsä ja merkkauksensa välittyvät terveydenhuollon ammatilaisen näkymään ja toisin päin. 

Keväästä poiketen syksyn tilaisuudet ovat olleet interaktiivisia. Tarjoajat ovat joutuneet vastaamaan yllättäviinkin kysymyksiin kesken demonstraatioiden.

Valmistelu jatkuu projekteihin pilkottuna

Järjestelmähankinta- ja tuotevertailu-projektien lisäksi hanketoimistolla työstetään projekteja nimeltään tekninen arkkitehtuuriohjaus, vaatimusten hallinta, vaatimusmäärittelyjen viimeistely, migraatio- ja konversiosuunnittelu, integraatiosuunnittelu sekä käyttöpalvelun kilpailutus. Samalla jatkuu myös osakeyhtiömalliin siirtymisen valmistelu.

Riskit pidetään kurissa ennakoimalla

Apotti-hanke on marraskuussa päässyt jälleen otsikoihin, kun muun muassa hankkeen kokoon liittyvät riskitekijät ovat herättäneet keskustelua. Apotti-hankkeen riskejä tarkastellaan hankinnan eri osa-alueita käsittelevissä moniammatillisissa riskityöpajoissa tasaisin väliajoin. Työn perusteella riskianalyysiä päivitetään ja tilannetta seurataan hankkeen ohjausryhmässä. Tunnistettuja isompia ja pienempiä riskejä on satakunta. Mediassakin esiin nostetut riskit muun muassa hankkeen koosta on toki tunnistettu ja analysoitu, ja niille on luotu torjunta- ja varautumissuunnitelma.

Apottia ei tehdä pelkästään lääkärivoimin

Apottia arvostellaan myös liiallisesta lääkärikeskeisyydestä. On totta, että hankkeen työryhmissä, tuotearvioijissa ja ohjausryhmässä on mukana paljon lääkäreitä, mutta niin on myös muiden alojen ammattilaisia. Hankkeessa on varhaisessa vaiheessa tunnistettu, että valmistelutyössä on tärkeää ottaa huomioon tasapuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmät sekä muut tulevaa järjestelmää käyttävät. 

Jos tarkastellaan esimerkiksi tuotevertailuihin osallistuvia 153 Apotin jäsenorganisaatioiden edustajaa, heistä työkseen lääkäreinä toimivia on 22 prosenttia. Muut edustetut ammattiryhmät ovat: hoitajat 16 %, johdon ja hallinnon edustajat (sekä terveydenhuolto että sosiaalihuolto) 33 %, sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät 18 %, tietohallinnon edustajat 4 % ja muiden alojen edustajat 7 %. Nämä samat henkilöt ovat olleet alusta asti määrittelemässä tulevan järjestelmän toiminnallisuuksia. He ovat  myös osallistuneet tuotevertailuihin, osa on ollut mukana neuvotteluissa jne.

Pois toimittajaloukusta

Yksi Apotin toteamista riskeistä on toimittajaloukkuun joutuminen ja sitä torjutaan pyrkimällä hankkimaan niin hyvin mukautettava ratkaisu kuin mahdollista. Tarjolla olevien tuotteiden mukautettavuus on arvioitu kevään tuotevertailuissa ja siihen liittyi myös yksi vähimmäisvaatimuksista. Samoin tarjoajat ovat sitoutuneet tarjoamaan Apotin määrittelemän avoimen rajapinnan.

Apotissa ei olla huolissaan siitä, etteivät ympäri maailmaa käytössä olevat järjestelmät soveltuisi Apotti-alueen tarpeisiin. Terveydenhuollon prosessit ovat yllättävän samankaltaisia ympäri maailman ja myös suurin osa sosiaalihuollon prosesseista noudattaa loppujen lopuksi samaa kaavaa. Suomen lainsäädäntö asettaa luonnollisesti hankinnalle erityisvaatimuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. 
 

Ratkaisuihin tutustutaan myös oikeissa käyttöympäristöissä

Apottilaiset ovat tutustuneet eri tarjoajien tuotantokäytössä oleviin ratkaisuihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja selvitystyön perusteella järjestelmät ovat muokattavissa suomalaisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeisiin. Hankintavaiheen viimeiset kohdetutustumiset tehdään joulukuun alussa.

Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi tai apotti@hel.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua klikkaamalla kirjeen oikeassa alareunassa olevaa linkkiä.