Apotti-uutiskirje
29.
marraskuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Apotin ohjausryhmä kokoontui 22. marraskuuta ja teki ehdotuksen sekä päätti omalta osaltaan neuvotteluihin valittavista järjestelmätoimittajista. Ohjausryhmän ehdotus lähtee päätöskierroksille hankintarenkaan jäsenorganisaatioihin eli Helsinkiin, Vantaalle, Kauniaisiin, Kirkkonummelle ja HUS:iin joulukuussa. Ensimmäisenä päätöksen tekevät Kauniainen ja HUS viikolla 50.

Apotti julkistaa listan neuvotteluihin ehdotetuista järjestelmätoimittajista 5. joulukuuta iltapäivällä. Tarjolla neuvotteluihin on kymmenen ehdokasta: Atos IT Solutions and Services Oy, BearingPoint Finland Oy, CGI Suomi Oy, ChipSoft ZIS B.V., CompuGroup Medical Sweden Ab ja CGM SYSTEMA Deutschland GmbH, Epic, IBM Finland Oy Ab, Indra Sistemas S.A ja Affecto Finland Oy, InterSystems Corporation sekä Tieto Healthcare & Welfare Oy.

Näistä ehdokkaista valitaan neuvotteluihin kolmesta kuuteen toimittajaa. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2014.

Korson terveysaseman osastonhoitaja Tarja Oikarinen on yksi kymmenistä terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat osallistuneet vaatimusmäärittelyjen viimeistelyyn Apotti-hanketoimistolla.

Laajat käyttäjätarinat ja suuret odotukset

Apotti-hanketoimistolla tuotevertailun suunnittelu ja valmistelu on jatkunut koko syksyn. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat hankintarenkaan jäsenorganisaatioista ovat kokoontuneet säännöllisin väliajoin ja viettäneet päiviä hanketoimistolla suunnittelemassa ja tekemässä potentiaalisten uusien tietojärjestelmien käytettävyysarvioissa ja tuotevertailuissa sovellettavia käyttäjätarinoita.

”Marraskuussa olemme tavanneet lähes päivittäin viimeistelemässä vaatimusmäärittelyjä", kertoo Apotin toiminnan kehittämispäällikkö Veli-Pekka Lehtonen, jonka vastuualueena on sosiaalitoimi.

Sosiaalihuollon käyttäjätarinat rakentuvat eri ikäisten ja tyyppisten ihmisten asiakaspolkujen ympärille, joiden kesto voi olla vuosikymmeniä.

”Lastensuojelussa asiakkuus voi alkaa esimerkiksi jo ennakollisesta eli ennen syntymää tehdystä lastensuojeluilmoituksesta ja jatkua jälkihuoltoon eli mahdollisesti 21 ikävuoteen saakka”, kertoo asiakastarinoita suunnittelemassa mukana ollut Viertolan vastaanottokodin vastaava ohjaaja Jukka Sirtamo Vantaalta.

”Vaikka järjestelmät ovat erilaisia, ajatuksemme työpajoissa ovat olleet samansuuntaisia kunnasta riippumatta”, kertoo Korson terveysaseman osastonhoitaja Tarja Oikarinen. Terveydenhuollon työpajoissa mukana ollut Oikarinen toivoo uudelta järjestelmältä tukea varsinkin sähköiseen asiointiin.

TIETOISKU
Sosiaalihuollon osuus Apotissa

Apotissa hankitaan maailman ensimmäistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuolto ovat kattavasti edustettuina. Hanketoimistolle on tullut jonkin verran kyselyjä siitä, että miltä osin sosiaalihuolto voidaan uuteen järjestelmään sisällyttää. Tähän kysymykseen ei kuitenkaan voi vastata ennen kuin uusi järjestelmä on tiedossa. Sitä ennen voimme puhua vain ominaisuuksista, joita uudelta järjestelmältä haemme. Koska yksikään järjestelmä ei ole täydellinen, täytyy kompromisseja tehdä varmasti sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon toiminnoissa.

Hankkeeseen saapui määräaikaan mennessä 10 osallistumishakemusta. Hakemuksen lähettäneistä järjestelmätoimittajista valitaan neuvotteluihin kolmesta kuuteen ehdokasta. Kriteereinä tässä vaiheessa käytetään järjestelmätoimittajien referenssejä liittyen heidän jo toimitettuihin, valmiisiin järjestelmiin.

Referenssien toiminnallinen laajuus ja sisällöllinen vastaavuus perustuvat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimintoihin. Toimitusten sisältöä on arvioitu siten, että terveydenhuoltorivien painoarvo dokumenteissa on 66,7 prosenttia ja sosiaalihuoltorivien 33,3 prosenttia.

Hankesuunnitelmassa sosiaalihuollosta todetaan kutakuinkin näin:

Tavoitteena on kattava ja käytettävyydeltään korkeatasoinen järjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa tiedon saumattoman kulun sosiaalihuollon sisällä ja tarvittaessa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä lapsi-, aikuis-, vanhusasiakkaiden ja erityisryhmien palveluissa. Sosiaalihuollon toiminnallinen kattavuus tarkentuu neuvotteluiden edetessä, kun saadaan käsitys siitä, mitä toiminnallisuuksia on tarjolla.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.