Apotti-uutiskirje
19.
joulukuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Syksyn tuotevertailut ja neuvottelut on saatu Apotissa päätökseen ja molemmat jäljellä olevat tarjoajat esittelivät ratkaisunsa hankintarenkaan edustajille 15. joulukuuta. Muutamasta osa-alueesta järjestetään tarkentavat neuvottelut vielä tammikuussa.

Tuotevertailuista viimeisenä saatiin päätökseen sosiaalihuollon arvioinnit. Apotin toiminnan kehittämispäällikkö Veli-Pekka Lehtonen kertoo, että tarjoajat demonstroivat tilaisuuksissa muun muassa sosiaalihuollon eri prosesseja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota.

"Sosiaalihuollon arviointisessioita oli yhteensä kuusi yhtä tarjoajaa kohden ja niihin osallistui yhteensä kolmisenkymmentä arvioijaa Apotin jäsenorganisaatioista. Täytyy kehua, että arvioijat ovat olleet äärimmäisen asiantuntevia ja edustaneet kattavasti sosiaalihuollon eri palveluja ja toimintoja", Lehtonen kiittelee.

Tarjouspyyntö seuraava suuri ponnistus

Lopullista tarjouspyyntöä on valmisteltu hanketoimistolla koko syksyn. Viime uutiskirjeessä kerrottiin, että tarjouspyyntö lähtee helmikuun lopulla. Apotin ohjausryhmä päätti kuitenkin siirtää tarjouspyynnön lähettämisen huhtikuun loppuun, kun kuntien päätöksentekoaikataulu keväälle 2015 tarkentui.

Sopimus valittavan järjestelmätoimittajan kanssa on tarkoitus solmia alkusyksystä 2015. Sopimuksen allekirjoittamisesta lähtee käyntiin myös neljän vuoden määräaika, jonka aikana muut kuin Apotissa jo mukana olevat HUS-kunnat voivat liittyä Apottiin KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

Samanaikaisesti tarjouspyynnön viimeistelyn kanssa on valmisteltu Apotti Oy:n perustamista. Asiasta odotetaan päätöksiä ja aikataulun tarkennusta tammikuussa.

Teknistä arviointia tiedossa

Keväällä hankkeessa on tiedossa paljon myös tarjoajien ratkaisujen teknistä arviointia, mikä kattaa sekä Apotin avoimen palvelurajapinnan että yleisen laadun ja ylläpidettävyyden arvioinnin.

Myös käyttöpalvelujen kilpailutus -projekti on ottanut ensi askeleensa. Hanketoimistolla aloitti joulukuussa kilpailutuksesta vastaava tekninen projektipäällikkö Markku Heinonen. Projekti on tarkoitus asettaa tammikuun 2015 lopussa ja tarjouspyyntö valmistellaan niin, että se saadaan lähetettyä mahdollisimman pian varsinaisen järjestelmän hankintapäätöksen jälkeen.

Pilottikohteet kohta selvillä

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä otetaan Apotti-alueella käyttöön portaittain. Ensimmäistä käyttöönottoa eli pilottia on suunniteltu joulukuun työpajoissa Apotti-kuntien ja HUS:n osallistujien kesken. Hanketoimisto on jo keväällä analysoinut mahdolliset pilottikohteet. Haussa on ollut mahdollisimman laajasti tietojärjestelmän eri toimintoja hyödyntävä organisaatio ja myös tarjoajat ovat päässeet esittämään omat näkemyksensä sopivimmista pilottikohteista. Asiasta päätettänee viimeistään tammikuussa 2015 ja samalla tarkennetaan jäsenorganisaatioiden käyttöönottojärjestystä.

Ensimmäisen pilotin ajankohta sijoittunee vuoteen 2017. Yhtä aikaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kanssa pilotoidaan myös kuntalaisportaalia.

Apotti seuraa tiiviisti lakiuudistuksia

Apotti-hankkeessa on seurattu tiiviisti sekä sote-lakiuudistuksen että sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevan lain etenemistä kohti varsinaisia päätöksiä. Samalla hankkeen on pitänyt edetä tietyssä aikataulussa, joten asiantuntijat ovat alusta asti ennakoineet, mihin kaikkeen uusi laki voi Apotissa vaikuttaa. 

Apotin suunnittelutyö on tehty niin, että uudistusten tullessa voimaan ne voidaan helposti ottaa huomioon. Hanke on koko ajan ollut tiiviisti yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön, jonka edustaja, neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen istuu myös Apotin työvaliokunnassa ja ohjausryhmässä.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää hankitaan kuitenkin ensisijaisesti helpottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä kuntalaisten elämää. Tämä asia pysyy entisellään, vaikka lait muuttuvatkin. 

Eduskunta päättää sote-laista maaliskuussa 2014.

Vihdoin yhteneväiset kirjaamistavat

Sote-lakia vähemmän julkisuudessa on ollut laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, jonka hallitus antoi eduskunnalle 18. joulukuuta. Sen mukaan sosiaalihuollon asiakastyötä tekevien olisi kirjattava ja tallennettava asiakastiedot asiakasasiakirjoihin yhteneväisesti. Yhtenäiset tietosisällöt ja tietojen käsittely helpottavat ammattilaisten työtä ja mahdollistavat tietojen hyödyntämisen kansallisella tasolla. Uudistus on linjassa myös Apotti-hankkeen tavoitteiden kanssa.

Samaan aikaan asiakasasiakirjoja koskevan lain kanssa muutettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia. Tämä tarkoittaa, että jatkossa terveydenhuollon ammattihenkilöt voisivat toimittaa potilaan luvalla todistuksia tai lausuntoja sähköisesti esimerkiksi Kelalle Kanta-palvelun kautta.