Apotti-uutiskirje 2 / 2012
27.
marraskuuta
2012
Takaisin

Ajankohtaista

Parhaillaan kaupungit päättävät mukaantulosta Apotti-hankkeen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyyn. Tässä vaiheessa päätetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksesta ja osallistumishakemusten jättämispyynnöstä. Päätös ei vielä sido osapuolia itse järjestelmän hankintaan.

HUS ja Kirkkonummi ovat jo päättäneet mukaantulosta Apotti-hankkeen hankintamenettelyyn. Kauniaisissa lautakunta puolsi osallistumista, ja asia menee vielä kaupunginvaltuustoon. Vantaa ja Espoo käsittelevät asiaa todennäköisesti tämän vuoden puolella

Sosiaali- ja terveyslautakunta puolsi Keravan osallistumista 20.11.2012 kokouksessa. Keravan kaupunginvaltuusto käsittelee Apotti-asiaa 10.12.2012.

Helsingissä lautakunnat ovat hyväksyneet lausunnon. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 3.12.2012.

Seuraa tilannetta osoitteessa www.hel.fi/apotti.

Apotin asiantuntijaryhmissä yhdistyvät kuntien ja HUSin osaaminen

Apotti-hanketoimisto on koonnut asiantuntijaryhmät valmistelemaan tietojärjestelmätoiminnallisuusvaatimuksia. Projektipäällikkö Heikki Onnela kertoo, että hankkeella on käytettävissään Hankintarenkaan (HUS, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi sekä KL-Kuntahankinnat Oy) parhaita asiantuntijoita eri tehtävistä.

Perusterveydenhuollon asiantuntijaryhmät ovat jo aloittaneet työpajatyöskentelyn ja erikoissairaanhoidon asiantuntijaryhmät aloittavat tällä viikolla. Työpajoissa muun muassa kuvataan ja arvotetaan järjestelmältä odotettuja käytännön toiminnallisuuksia. Työskentely koostuu valmistelevista ja ryhmätyötapaamisista. 

Täydellä teholla vuoden alusta alkaen

Sosiaalihuollon työpaja-aikataulua rakennetaan parhaillaan. Muut kokonaisuudet, kuten IT, johtaminen ja sähköinen asiointi aloittavat vuoden vaihteen jälkeen. Valmistelutyötä näihinkin tehdään koko ajan.

IT-määrittelyissä otetaan huomioon muun muassa tietoturva-, tietoliikenne- ja käyttöpalveluvaatimukset, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon liittymät, kansallisten palvelujen liittymät sekä lääkintälaitteiden integraatiot.

Hankintatoimisto kokoaa neuvotteluvaihetta varten vaatimusdokumentit työpajojen tuottamien aineistojen pohjalta. Kokemukset jo pidetyistä työpajoista ovat olleet kannustavia: ”Porukka on ollut innostunutta, asiantuntevaa ja tuotteliasta”, Heikki Onnela toteaa.

Sosiaalityöntekijä Pia-Maria Grönqvist työskentelee Kontulan vanhustenkeskuksessa, jossa tietojen kirjaamiseen käytetään sekä ATJ:tä että TerveysEfficaa.

Sosiaalityöntekijän ruudulla kilpailevat ATJ ja Effica

Helsingissä Kontulan vanhustenkeskuksessa työskentelevä sosiaalityöntekijä Pia-Maria Grönqvist käyttää työssään päivittäin sekä sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmä ATJ:tä että TerveysEfficaa. Kaikki kirjaamiset tapahtuvat TerveysEfficalla, kun taas Grönqvistin tekemät asiakaspäätökset ovat ATJ:ssä. Tehdessään asiakkaan alkukartoitusta ja arviointia Grönqvist tarvitsee vielä usein tietoja myös esimerkiksi terveyspuolen Pegasoksesta.

Viestintäverkosto kokoontui Helsingissä

Viestinnän ammattilaiset HUS-alueen kunnista, HUSista, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä THL:stä kokoontuivat Apotti-hankkeen ensimmäiseen viestintäverkostotapaamiseen 6. marraskuuta.

Yhdessä osallistujat pohtivat muun muassa tehokkaan viestinnän malleja, joilla hankkeesta tiedotettaisiin mahdollisimman laajasti. Osassa kunnista on esimerkiksi tehty linkki Apotin kotisivuille kunnan omilta sivuilta sekä intranetistä.

Yleisökysymyksissä esiin nousivat muun muassa kaksikielisyyden huomioiminen tietojärjestelmässä sekä muiden kuin Hankintarenkaan kuntien mahdollinen liittymisaikataulu. Kysymyksiin vastasivat hankejohtaja Antti Iivanainen sekä projektipäällikkö Mikko Rotonen.

Seuraava viestintäverkoston tapaaminen on tarkoitus järjestää tammi-helmikuussa. Toivomme kunnista vielä viime kertaista laajempaa osanottoa. Vaikka osallistuminen Apottiin on monessa kunnassa vielä epävarmaa, viestiminen hankkeesta kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaavat Sirpa Jyrkänne ja Marja Valjus.
Palautetta voi antaa osoitteessa www.hel.fi/apotti ja postituslistalta voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.