Apotti-uutiskirje
28.
helmikuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Apotti-hanke on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja hankehallinta muodostuvat koko ajan tärkeämmiksi ja suuremmiksi osiksi hanketta.

Hankkeen johtoon tulee uusi hankejohtaja, millä halutaan vahvistaa osaamista suurten hankkeiden johtamisesta ja läpiviemisestä.

Nykyisestä hankejohtajasta Antti Iivanaisesta tulee toiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. Hankkeen ICT-osaamista lisätään muun muassa nimittämällä hankkeelle tekninen kehitysjohtaja.


Työpajavaihe loppusuoralla

Uuden tietojärjestelmän toiminnallisuusmäärittelyiden työpajavaihe alkaa lähestyä loppuaan ja määritysten jatkotyöstö on alkanut. Kevään aikana määritysten pohjalta muodostetaan tuotevertailussa käytettävät käyttötapaukset, prosessikuvaukset ja niiden arviointimetodiikka.

Työpajoihin on osallistunut hanketoimiston johdolla yli 250 asiantuntijaa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta. Työskentely pajoissa on ollut aktiivista, innokasta ja tuottoisaa.

Nyt tehtyjä määrittelyjä käytetään hyväksi myös valitun ohjelmiston konfigurointityössä.


Apotti-infoja ja oppimatkoja

Kevään 2013 aikana kuntien ja HUSin päättäjät käsittelevät hankintailmoitusta ja hankinta alkaa. Apotin henkilökunta käy kevään aikana kertomassa hankkeesta niin hankintarengaskuntien päättäjille kuin erilaisissa tilaisuuksissa.

Helmikuussa hanketoimiston henkilökuntaa kävi tutustumassa Kööpenhaminan alueen meneillään olevaan potilastietojärjestelmähankkeeseen.

Tanskaa pidetään yhtenä terveydenhuollon tietojärjestelmien hyödyntämisen mallimaista. Kööpenhaminan alueella on päädytty hankkimaan aikaisemman potilastietojärjestelmän tilalle uusi järjestelmä, joka tukee entistä paremmin potilasturvallisuutta, laadun parantamista ja toiminnan kehittämistä. Uuden järjestelmän vaikutteet ovat siis pitkälti samat kuin Apotissakin.


Lue lisää Kööpenhaminan järjestelmästä täältä.

Ohjausryhmän päätöksiä

Apotti-hankkeen ohjauksesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu hankintarengaskuntien, HUSin, KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajista. Ohjausryhmän kokoonpano on muuttunut hieman. Keskiviikon 27.2. kokouksessa ohjausryhmän kokoonpanoksi vahvistettiin seuraava:

Toimitusjohtaja Aki Lindén ja johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSista, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Helsingin kaupungilta, apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen ja talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva Vantaalta, kaupunginjohtaja Torsten Widén Kauniaisista, sosiaali- ja terveysjohtaja Tua Uusivirta Keravalta, perusturvajohtaja Liisa Ståhle Kirkkonummelta, toimitusjohtaja Raili Hilakari KL-Kuntahankinnat Oy:stä sekä neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hanketoimistoa ohjausryhmässä edustavat hankejohtaja Antti Iivanainen sekä sihteerinä hankesuunnittelija Helena Tukia. Lisäksi vakituisina asiantuntijoina toimivat kaupunginlakimies Sami Sarvilinna, kaupunginasiamies Tiina Virtanen sekä viestintäpäällikkö Sirpa Jyrkänne Helsingin kaupungilta.


Työvaliokunta johdon tueksi

Hankejohtajan työn tueksi ja ohjausryhmän asioiden valmistelua varten on muodostettu työvaliokunta.

Työvaliokunnan jäsenet ovat Laura Räty, Tapio Korhonen, Jukka T. Salminen, Markku Mäkijärvi, Hannu Välimäki (Kerava), Liisa Ståhle, Torsten Widén ja sihteerinä Helena Tukia.


Uusi nimitys sekä kiinnostusta muista kunnista

Hankkeen tekniseksi kehitysjohtajaksi nimettiin keskiviikon kokouksessa HUSin tietohallintojohtaja Jari Renko.

KL-Kuntahankinnat Oy:ltä on kyselty mahdollisuuksia osallistua Apotti-hankkeeseen. Raili Hilakari ja Sirpa Jyrkänne valmistelevat seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen aineistoa, joka kohdennetaan Apotti-hankkeesta kiinnostuneille kunnille.

”Hyvää hoitoa on mahdotonta antaa ilman terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä”


Psykiatrinen sairaanhoitaja Pia Keski-Pere tekee työtä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajapinnalla. Hän uskoo uuden asiakas- ja potilasjärjestelmän auttavan tiedon siirtymisessä eri palvelu- ja hoitotahojen välillä niin, että asiakas tai potilas saa parempaa kokonaisvaltaista hoitoa.

Kauniasten terveysasemalla työskentelevän Keski-Pereen potilaista 60 prosenttia on päihdeongelmaisia. Hänen työhönsä kuuluu paljon verkostotyötä ja potilaan hoidon suunnittelua esimerkiksi sosiaalitoimen, A-klinikan, Espoon kaupungin ja erikoissairaanhoidon kanssa.

”Meillä Kauniaisissa on sillä tavalla hyvä tilanne, että potilaan tiedot käydään yleensä yhdessä sosiaalitoimen kanssa läpi potilaan ollessa paikalla. En ole vielä kertaakaan joutunut pyytämään potilaan tietoja kirjallisesti yhteistyötaholta”, Keski-Pere miettii.

Hanketoimiston sosiaalitoimen asiantuntija, projektipäällikkö Veli-Pekka Lehtonen vastasi Apotin kojulla kiperiin kysymyksiin ja oikoi väärinkäsityksiä. "Osa valtuutetuista luuli, että olemme jo valinneet kolme järjestelmätoimittajaa jatkoon, vaikka emme ole vielä julkaisseet edes hankintailmoitusta", Lehtonen totesi.

Apotti esillä Helsinki aikajanalla- ja ICT Forum 2013 -seminaareissa

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen kevääseen kuuluvat vahvasti it-alan seminaarit sekä hankkeen esittely muun muassa hankintarenkaan kuntien päättäjille.

Helmikuussa Apotti kävi esittäytymässä Helsinki aikajanalla- sekä ICT Forum 2013 -seminaareissa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja ICT oli yksi tämänvuotisen ICT Forumin pääteemoista. Keskustelua käytiin myös aiheesta ICT kunnan toiminnan tehostajana. 

Apotti-hanketta tilaisuudessa esitteli ICT-projektipäällikkö Mikko Rotonen.


Apotti aikajanalla

Helsinki aikajanalla on Helsingin uuden valtuuston ja muiden Helsingistä kiinnostuneiden foorumi, joka on 1980-luvusta alkaen järjestetty aina uuden valtuustokauden alkaessa. Päivän aikana Helsingin virastot ja liikelaitokset esittelivät toimintaansa näyttelyssä, jonka teemoina olivat nuoret, osallistumismahdollisuuksien parantaminen sekä työpaikkojen ja hyvinvoinnin helsinkiläisille.

Apotin kojulla valtuutettuja kävi tasaiseen tahtiin. Osa kävijöistä oli ymmärtänyt, että kolme järjestelmätoimittajaa olisi jo valittu jatkoon. Hankintailmoitusta ei kuitenkaan ole vielä julkaistu, joten toimittajien valintoja ei ole voinut tehdä. Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen kaikilla kiinnostuneilla järjestelmätoimittajilla on mahdollisuus lähettää osallistumispyyntönsä.

Lisäksi hankkeen hinta oli ymmärretty väärin. Kyseessä ei ole kertakustannus, vaan kustannusarvion mukaisesti hinnaksi on arvioitu 350 - 450 miljoonaa euroa jakautuneena kymmenelle vuodelle.


Edessä auvoinen tulevaisuus

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen kertoi tilaisuuden avauspuheessaan Apotin tulevista ominaisuuksista:

"Osa perinteisistä lääkäri- ja tarkastuskäynneistä on mahdollista korvata sähköisillä yhteydenotoilla. Ominaisuus, joka tekee Apotista erityisen kiinnostavan, on mahdollisuus saada ohjeita ja herätteitä oman hyvinvointinsa parantamiseen. Omia tietojaan voi tarkastella vaikka kuntosalilla tai ruokakaupassa. Näin asukkaiden mahdollisuudet hyvinvointinsa edistämiseen helpottuvat ja tulevat reaaliaikaisiksi. Tulevaisuus kuulostaa tämän valossa varsin auvoisalta.", Pajunen totesi. 

Mitkä sähköiset palvelut ovat sinulle tärkeitä?

Mitä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja sinä haluaisit käyttää sähköisesti? Helpottaisivatko esimerkiksi kännykkään tulevat muistutukset lääkäriajan muistamisessa tai haluaisitko tarkastella omia tietojasi kotikoneelta?

Apotti-hankkeen internet-sivuille on avattu kysely, joka kutsuu kaikki halukkaat kertomaan mielipiteensä heille tärkeistä sähköisen palvelun ominaisuuksista.

Vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

Kysely on auki 31.3.2013 asti ja sen tuloksia hyödynnetään Apotti-hankkeessa.

Kyselyyn pääset klikkaamalla sivun www.apotti.fi oikeasta laidasta löytyvää linkkiä tai täältä.

Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaavat Sirpa Jyrkänne ja Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.