Apotti-uutiskirje 2 / 2014
28.
helmikuuta
2014
Takaisin
Neuvottelujen avaustilaisuus keräsi yhteen kuuden järjestelmätomittajan edustajia. Valkokankaan edessä oikealla seisoo hankejohtaja Hannu Välimäki.

Ajankohtaista

Helmikuu on Apotissa kulunut kiihtyvään tahtiin neuvotteluihin valmistautuessa. Neuvotteluihin valittiin joulukuussa 2013 kuusi järjestelmätoimittajaa, joille pidettiin neuvottelujen avaustilaisuus 10. helmikuuta. Neuvottelukutsu oli lähetetty viikkoa aiemmin eli 3. helmikuuta. 

Avaustilaisuuden jälkeen toimittajista kaksi, IBM Finland Oy Ab ja InterSystems Corporation, on päättänyt olla jättämättä itsenäistä tarjousta. Molemmat yritykset ovat kuitenkin edelleen mukana hankinnassa yhteistyökumppaneidensa kautta. Poisjääminen ei vaikuta neuvottelu- tai tuotevertailuaikatauluihin.

Neuvottelut alkoivat viikolla yhdeksän neljän jäljelläolevan tarjoajan (Atos IT Solutions & Services, CGI Suomi Oy, Epic Systems Corporation sekä Tieto Healthcare & Welfare Oy) alustavien ratkaisuehdotusten läpikäynnillä. Toiminnallisuuksia, teknisiä ominaisuuksia, sopimuksen sisältöä sekä kaupallisia ehtoja koskevat neuvottelut alkavat maaliskuun alussa ja kestävät toukokuulle.

Maalis - toukokuussa tehdään myös tuotevertailut toiminnallisesta laajuudesta, käytettävyydestä ja mukautettavuudesta. Tuotevertailujen jatko-osa ja neuvottelujen toinen kierros alkavat syksyllä 2014.

Yhtäaikaa tuotevertailujen ja neuvottelujen kanssa hanketoimistolla suunnitellaan syksyn aikataulua sekä tuotannonaikaista toimintamallia, käyttöönottoa, henkilöstön kouluttamista, hankintasopimusmallia jne.

Hankehallinnan ryhmä käyntiin

Tammikuun uutiskirjeessä esiteltiin Helsinki Apotti -hanketta, jonka hankepäällikkönä toimii Raija Viskari. Kuntien ja HUS:n omat Apotti-hankkeet ovat käynnistyneet hieman eri aikoihin. Nyt kuitenkin jokaiseen jäsenorganisaatioon on nimetty hankepäälliköt. Vantaalla hankepäälliköksi on palkattu Tapio Jakobsson, Kauniaisissa tehtävää hoitaa johtava lääkäri Patrik Währn, Kirkkonummella Tapio Salmela ja HUS:ssa kehitysjohtaja Visa Honkanen.

Yhdessä Apotin hankepäällikkö Lassi Lindblomin kanssa jäsenorganisaatioiden hankepäälliköt muodostavat Apotin hankehallinnan ryhmän, joka piti ensimmäisen kokouksensa 19. helmikuuta. Ryhmän tavoite on koordinoida hankkeen projektien aikatauluja hanketoimiston ja jäsenorganisaatioiden välillä, huolehtia projektien resurssoinnista sekä suorittaa osaltaan hankkeen riskienhallinnan toimenpiteitä.

Ohjausryhmätyö jatkuu tiiviinä

Mediassa vilahtelevat tämän tästä Apotin hanketoimisto ja hankejohtaja. Hankejohtajan yläpuolella Apottia johtaa ohjausryhmä, joka koostuu Helsingin, Vantaa, Kauniaisten, Kirkkonummen, HUS:n, KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä STM:n edustajista. Päätösvaltaisia ovat kuntien ja HUS:n edustajat.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja varapuheenjohtajana Vantaa apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen. Muut jäsenet ovat kansliapäällikkö Tapio Korhonen (Helsinki), tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko (Vantaa), kaupunginjohtaja Torsten Widén (Kauniainen), perusturvajohtaja Liisa Ståhle (Kirkkonummi), toimitusjohtaja Aki Lindén (HUS), johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi (HUS), toimitusjohtaja Raili Hilakari (KL-Kuntahankinnat Oy), neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen (STM) sekä hanketoimistolta hankejohtaja Hannu Välimäki ja viestintäpäällikkö Marja Valjus. Lisäksi kokouksiin osallistuu kaksi vakituista asiantuntijajäsentä, jotka ovat kaupunginlakimies Sami Sarvilinna (Helsinki) ja kaupunginasiamies Pirkka Saarinen (Helsinki).

Maaliskuussa Aki Lindénin varahenkilöksi ohjausryhmään nimettiin HUS:n tietohallinnon taseyksikön johtaja Pertti Mäkelä ja Markku Mäkijärven varahenkilöksi HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkanen.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran kuussa. Viime aikoina kokouksissa on käyty läpi ennen kaikkea neuvottelujen kulkua, tuotannonaikaisen toimintamallin suunnitelmaa sekä toiminnan muutokseen liittyviä asioita. Ohjausryhmälle raportoidaan myös jatkuvasti riskikartoituksen tilanteesta sekä tietenkin hankkeen muista ajankohtaisista asioista.

Osa ohjausryhmän jäsenistä on mukana työvaliokunnassa, joka neuvotteluvaiheen aikana kokoontuu kerran viikossa. Näin kaikki hankintarenkaan jäsenet saavat tasaisin väliajoin päivitetyn tilannekatsauksen neuvotteluista.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.