Apotti-uutiskirje 3 / 2012
19.
joulukuuta
2012
Takaisin

Ajankohtaista

Hankintarenkaan kuntien päätöksenteko on edennyt vauhdilla loppuvuodesta. Kunnista Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa ovat päättäneet osallistumisestaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin hankintayhteistyöhön. Samalla ne ovat hyväksyneet myös hankintailmoituksen sekä pyynnön osallistumisilmoitusten jättämisestä.

Espoo käsittelee Apottia näillä näkymin kaupunginhallituksessaan 7. tammikuuta.

Kun kaikki hankintarenkaan kunnat ovat saaneet päätöksensä tehtyä, julkaistaan hankintailmoitus ja pyyntö osallistumisilmoitusten jättämisestä. Niistä toimittajaehdokkaista, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset, valitaan hankintailmoituksen kriteerien mukaisesti 3–6 ehdokasta neuvotteluihin. Neuvotteluvaiheen lopuksi pyydetään neuvottelumenettelyyn valituilta lopulliset tarjoukset, joiden perusteella toimittaja valitaan.

KL-Kuntahankinnat Oy edustaa hankintarenkaassa muita kuin jo mainittuja HUSin jäsenkuntia. Näillä kunnilla on neljä vuotta aikaa tulla mukaan hankintaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

 

Uudelta järjestelmältä vaaditaan tietoteknisesti paljon

Apotti-hankkeen ICT-työryhmät ovat käynnistäneet vaatimusmääritystyönsä. Ryhmät koostuvat hankintarenkaan osapuolten asiantuntijoista. Asiantuntijoiden koulutustaso vaihtelee korkea-asteen tutkinnosta aina tekniikan tohtoritutkintoon.

Uudelta tietojärjestelmäpalvelulta vaaditaan paljon muun muassa tietoturvallisuusasioissa. Kyseessä on osa-alue, johon liittyy useita näkökulmia. Kunnilla ja HUSilla on omat määritetyt tietoturvapolitiikkansa, joita tulee noudattaa. Myös yhteistyö valtionhallinnon kanssa on käynnistetty. Yhteistyötahoja ovat muun muassa Huoltovarmuuskeskus, Viestintävirasto, STM ja THL. Hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän tietoturva tullaan auditoimaan osana hankintaprosessia. Auditointi toteutetaan vähintään kansallisia kriteeristöjä vastaan (mm. kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö eli KATAKRI sekä valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän eli VAHTIn kriteeristö).

Omia tietoja voisi tarkastella vaikka tabletilla

Tietoteknisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmä tuo käyttäjille uusia päätelaitevaihtoehtoja. Uusissa tietojärjestelmissä on panostettu myös mobiililaitteisiin, kuten tablettitietokoneisiin ja älypuhelimiin suunniteltuihin käyttöliittymiin. Mobiililaitteilla on helpompi hyödyntää tietojärjestelmän tietoa asiakkaan tai potilaan kotona. Tällaisten laitteiden käyttö edellyttää suojattua tietoliikenneyhteyttä ja vahvaa käyttäjän tunnistautumista.

Vähemmän palvelinlaitteistoja ja ohjelmistoja

Asiakas- ja potilasjärjestelmien lukumäärä ja sitä myötä myös erilaisten palvelinlaitteistojen ja niissä käytettävien eri ohjelmistojen määrät vähenevät, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Samalla vähenevät myös tietojärjestelmien väliset integraatiot ja sanomaliikenne.

Nykyisin eri tietojärjestelmien välillä liikkuu 15 miljoonaa sanomaa kuukaudessa. Kansallisten palvelujen sanomaliikenne sen sijaan lisääntyy tulevaisuudessa kun eReseptin lisäksi terveyskeskukset ja HUS liittyvät eArkisto-käyttäjiksi viimeistään syyskuussa 2014. Suunnittelutyö on jo käynnistynyt yhteistyössä STM:n ja THL:n kanssa syksyllä 2012.  

Apotti-hanke tekee kokonaisarkkitehtuuriyhteistyötä STM:n, Suomen kuntaliiton ja Oulun AVAUS-hankkeen kanssa. Yhteistyöhön tulevat liittymään myös muut yliopistosairaanhoitopiirit. Kokonaisarkkitehtuurin sosiaali- ja terveydenhuollon kuvaukset valmistuvat kesään 2013 mennessä.

Apotti netissä nyt myös ruotsiksi

Apotti-hankkeen nettisivuille on viimeisen kuukauden aikana tullut joitakin muutoksia. Hankkeen tärkeimmät asiat on koottu ruotsinkieliseen tiivistelmään, johon voi tutustua klikkaamalla pääsivulta kohtaa APOTTI PÅ SVENSKA. Suunnitelmissa on tiivistelmäsivusto myös englanniksi ensi vuoden alkupuolella.

Uutta on myös se, että sivuille pääsee nykyisin myös osoitteen www.apotti.fi kautta. Myös toinen osoite www.hel.fi/apotti on edelleen käytössä.

 

Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaavat Sirpa Jyrkänne ja Marja Valjus.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.