Apotti-uutiskirje 3 / 2013
21.
maaliskuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Apotti-hanke valmistautuu kevään päättäjäkierrokselle. Hankkeen taustatyö, kuten uuden järjestelmän toiminnallisuuksien määrittely, jatkuu samalla alkuperäisten suunnitelmien mukaan.

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja ICT:n kaikki toiminnallisuusmäärittelytyöpajat pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Sosiaalitoimen sekä johtamisen ja sähköisen asioinnin työpajat jatkuvat vielä läpi huhtikuun.

Pajoista saadun materiaalin jatkotyöstön on tarkoitus olla valmis ennen kesäkuuta.


Sosiaalitoimen pajoissa yli 70 asiantuntijaa

Hankkeelle on tullut kyselyjä siitä, miten sosiaalitoimi on otettu huomioon uuttaa järjestelmää suunniteltaessa.

Sosiaalitoimen työpajoja on yhteensä kolmisenkymmentä seuraavista aihepiireistä: lastensuojelu, toimeentulotuki, vammaispalvelut, vanhuspalvelut, päihdepalvelut, terveyssosiaalityö, sosiaali- ja kriisipäivystys, työllistämispalvelut, lastenvalvojapalvelut, adoptiot, kasvatus- ja perheneuvonta, omaishoidontuki, talous- ja velkaneuvonta, sosiaalinen luotto, kotouttaminen (maahanmuuttajapalvelut),  SAS-toiminta (selvitä-arvioi-sijoita), ostopalvelut, asiakasmaksut sekä maksatus- ja perintä.

Työpajoissa on ollut mukana 72 sosiaalitoimen asiantuntijaa.


Hankejohtaja haussa

Apotti hakee hankkeen johtoon uutta hankejohtajaa. Haku alkoi 3. maaliskuuta ja päättyy maanantaina 25. maaliskuuta klo 16. 


Hankejohtajan vastuualueeseen kuuluvat muun muassa hankkeen aikataulun ja budjetin mukaisen etenemisen johtaminen, raportointi ohjausryhmälle, yhteistyö osallistuvien kuntien, HUS:n ja muiden sidosryhmien kanssa sekä keskeisten operatiivisten päätösten tekeminen. Lisätietoa täältä.


Ohjausryhmän päätöksiä

Apotti-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 19. maaliskuuta päätettiin seuraavaa:


- ohjausryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Vantaan apulaiskaupunginjohtaja  Jukka T. Salminen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén.

- ohjausryhmä hyväksyi osaltaan täsmennetyn hankintayhteistyösopimuksen. 

- Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 17.4.2013.

”Yhteinen järjestelmä on ainoa tapa saada todellista hyötyä sähköisistä sairaskertomuksista”

Synnytyslääkärin näkökulmasta ajantasaisen tiedon on oltava nopeasti käytettävissä, missä ikinä raskaana oleva potilas asioi.

”Aikaviive raskaudessa on hyvin nopea. Me emme useinkaan voi antaa kolmen kuukauden odotusaikoja, vaan potilaan, toisin kuin hänen potilastietojensa, matka avoterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja synnytyssaliin tapahtuu nopeasti”, pohtii Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Veli-Matti Ulander Helsingin ja Uudenmaan sairaalat HUS:sta.

Sosiaalihuollon järjestelmät herättävät kiinnostusta maailmalla

"Järjestelmätoimittajat olivat selvästi innostuneita sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittämisestä", totesi Apotin sosiaalitoimen projektipäällikkö Veli-Pekka Lehtonen palattuaan HIMMS-konferenssista New Orleansista.

HIMMS eli Healthcare Information Management Systems Society järjestää vuosittain maailman suurimman terveydenhuollon tietojärjestelmätapahtuman. Tänä vuonna konferenssi järjestettiin New Orleansissa maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Lehtosta sosiaalitoimen asiantuntijana kiinnosti tapahtumassa ennen kaikkea se, mitkä kansainvälisten terveydenhuollon järjestelmien ominaisuuksista olisivat muokattavissa sosiaalihuollon tarpeisiin.

"Ohjelmamme koostui päivittäisistä toimittajatapaamisista sekä muun muassa vierailusta Oeschner-sairaalaan. Tutustuimme sairaalassa nimenomaan ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Kuulimme, miten henkilöstöä on koulutettu, miten siirtymävaihe vanhasta järjestelmästä uuteen sekä käytön tuki on järjestetty.", Veli-Pekka Lehtonen kertoo.


Terveydenhuollon järjestelmistä mallia sosiaalitoimeen

Toimittajatapaamisissa tietojärjestelmiin tutustuttiin asiakkaan ja ylläpitäjän näkökulmista. Lehtonen oli erittäin tyytyväinen siihen, miten nykyisin järjestelmiä voi muokata omiin tarpeisiin sopiviksi ilman suuria lisäkustannuksia.

"Oma mielipiteeni on, että sosiaalitoimen järjestelmään pitää ottaa oppia terveyspuolen protokollista ja automatisoinneista päätöksenteon tukena. Myös sosiaalitoimessa on paljon samanlaisina toistuvia työketjuja, jotka voisi sisällyttää tietojärjestelmään."


Asiakkaana kokonainen perhe

Haasteita sosiaalitoimen järjestelmään tuo muun muassa toimeentulotuen maksaminen. Nykyjärjestelmissä Suomessa esimerkiksi terveydenhuollossa laskutetaan potilaita, mutta potilaille ei makseta tukia. Ulkomailla on käytössä järjestelmiä, joiden kautta vakuutuskorvaustyyppiset maksut kulkevat. Maksatuskäytäntö on kuitenkin osin erilainen verrattuna suomalaiseen toimeentulotukeen.

Lisäksi sosiaalitoimessa saatetaan palvella kokonaista perhettä terveydenhuollon yhden potilaan sijaan. Tämä asettaa järjestelmälle myös uudenlaisia vaatimuksia.

"Täytyy sanoa, että järjestelmätoimittajat ottavat suomalaisten vaatimukset tosissaan ja he ovat paneutuneet esimerkiksi suomalaiseen sosiaaliturvaan. Halua löytää meille sopivia ratkaisuja löytyy kyllä", Veli-Pekka Lehtonen kertoo.

Hän ei malta olla mainitsematta vielä yhtä tärkeää asiaa, joka on yhteinen niin sosiaali- kuin terveydenhuollon järjestelmille: käytettävyyttä pitää parantaa.


Lähes 35 000 osallistujaa

HIMMS-konferenssi kokosi tänä vuonna 34 696 osallistujaa ympäri maailman. Näytteilleasettajia oli yhteensä 1 158.

Kuinka monta hedelmää on purkissa? Apottia esiteltiin Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa.

Apotti vauhdissa Sairaanhoitajapäivillä

Apotin hankesuunnittelija Helena Tukia ja erikoissairaanhoidon projektipäällikkö Sirkka Häkkinen kävivät esittelemässä hanketta Sairaanhoitajapäivillä 14.3. - 15.3. 

Tapahtumassa usea sairaanhoitaja toivoi järjestelmää, jota olisi helppo käyttää. Tällä hetkellä hoitajien työtä hankaloittaa se, että joutuu käyttämään monia potilastietojärjestelmiä, joiden välillä tieto ei siirry. Tukialla ja Häkkisellä on tästä myös omaa kokemusta, sillä molemmat ovat peruskoulutukseltaan sairaanhoitajia.

Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin sairaanhoitajien koulutus- ja näyttelytapahtuma. Tänä vuonna osanottajia oli reilut 5000. Toivottavasti Apotin viesti tavoitti ison osan heistä.

Viestintäverkostosta tehoa tiedotukseen

Apotti-hankkeen viestintäverkosto, joka koostuu lähinnä HUS-alueen kuntien ja HUS:n viestintähenkilökunnasta, kokoontui jälleen 28.2. Keskustelua tilaisuudessa herättivät muun muassa sosiaalihuollon rooli hankkeessa, uusi hankeorganisaatio sekä HUS-alueen ulkopuolelta Apottia kohtaan osoitettu kiinnostus.

Hankejohtaja Antti Iivanainen kertoi  Apotin ajankohtaisista kuulumisista ja erikoissairaanhoidon projektipäällikkö Tinja Lääveri esitteli uuden tietojärjestelmän toiminnallisuuksien keräämistä ja tuotevertailua.


Selkeäkielistä tietoa kaivataan

HUS-kunnissa on selvästi tarvetta tiivistetylle selkeäkieliselle tiedolle. Lisäksi toivottiin aikataulua, joka olisi helposti löydettävissä ja ymmärrettävissä. Jälkimmäisessä asiassa Apotin viestintä ohjaa Apotin internet-sivuille www.apotti.fi, jonka päävalikosta löytyy kohta "Aikataulu".

Apotin viestintäverkosto on koottu, jotta hankkeen viestintä ylettäisi jokaiseen kuntaan ja organisaatioon, joita Apotti koskee nyt tai tulevaisuudessa. Toiveena on, että viestintäverkoston jäsenet tiedottaisivat Apotti-uutisia eteenpäin omassa kunnassaan tai organisaatiossaan sopivaksi katsomallaan tavalla.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kerava ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaavat Sirpa Jyrkänne ja Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.