Apotti-uutiskirje 3 / 2014
31.
maaliskuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Apotti-hankkeen pääpaino on maaliskuussa ollut neuvotteluissa ja tuotevertailuissa. Neuvottelut alkoivat viikolla yhdeksän ja tähän mennessä on käyty läpi noin puolet toiminnallisista ja kaupallisista sekä kolme neljäsosaa teknisistä neuvotteluista. Toiminnallisten neuvottelujen vetäjänä toimii Apotin tuotekehitysjohtaja Heikki Onnela, teknisistä neuvotteluista vastaa tekninen kehitysjohtaja Jari Renko ja kaupallisista hankejohtaja Hannu Välimäki.

Tuotevertailut alkoivat viikolla 13 projektipäällikkö Leena Keskisaari-Kajasteen johdolla. Vertailussa ovat ehdokasjärjestelmien toiminnallinen laajuus ja laatu, käytettävyys sekä mukautettavuus, joita arvioimaan on rekrytoitu satapäin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilökuntaa Helsingistä, Vantaalta, Kauniaisista, Kirkkonummelta ja HUS:sta. Mukana arvioimassa ovat myös Apotin omat käytettävyysasiantuntijat.

Arviointi tapahtuu järjestelmätoimittajien eli tarjoajien tekemien demonstraatioiden perusteella. Demot pohjautuvat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten luomiin käyttäjätarinoihin, joissa keksityt henkilöt eli asiakkaat ja potilaat seikkailevat monine eri vaivoineen sähköisessä asiointiympäristössä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa yleensä kotikonettaan tai mobiililaitteitaan käyttäen. Heitä auttavat kuvitteelliset lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät jne. työkoneiltaan tai mobiilisti.

Kaikki neljä järjestelmätoimittajaa näyttävät oman toteutuksensa näistä samoista tarinoista.

Sekä neuvottelut että tuotevertailut jatkuvat toukokuulle saakka. Kesäkuuhun mennessä saadaan tuotevertailujen tulokset ja tehdään mahdollinen välipäätös, jonka pohjalta neuvotteluita ja tuotevertailua jatketaan syksyllä 2014.

Panelistit vauhdissa. Vasemmalta Hannu Hämäläinen, Jukka T. Salminen, Hannu Juvonen, Visa Honkanen, Patrik Währn ja seisomassa Liisa Ståhl.

Toiminnan muutos Apotti-seminaarin pääosassa

Sarjassaan toinen Apotti-seminaari hankintarenkaan jäsenille pidettiin 4. maaliskuuta Helsingin Paasitornissa. Seminaarin punaisena lankana kulki toiminnan muutos, jota käsiteltiin usean asiantuntijapuheenvuoron kautta. 

Johtava konsultti Mika Palosuo Deloittelta piti katsauksen prosessien kehittämismenetelmiin. Yleisön mieleen jäi erityisesti periaate 80 -  20, kun Palosuo kertoi suurimman osan ajasta olevan kaikissa töissä ajanhukkaa. Kannattaa parantaa sitä 20 prosenttia asioista, mistä saa suurimman hyödyn sen sijaan, että panostaa mitättömien asioiden kehittämiseen. Kehitystyössä esimerkiksi pitäisi näkyvien oireiden (kuten odotus- ja jonotusajat, virheet, yliresursointi) sijaan keskittyä oireiden taustalla oleviin syihin ja siihen, miksi näitä oireita ilmenee.

Osittain samasta aiheesta puhui myös tutkijatohtori Harri Laihonen tietojohtamisen tutkimuskeskus Novista, tosin tiedollajohtamisen näkökulmasta.

"Julkisella sektorilla on paljon indikaattoreita, joita kerätään vaan siksi, että joku on ne joskus keksinyt", Laihonen pohti.

On siis oleellista pohtia, mitä tietoa tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin tavoitteet ohjaavat toimintaa. Laihonen korosti sitä, että jokainen meistä on tietojohtaja ja vaikuttaa tuotettavan tiedon laatuun. Siksi ei sovi unohtaa asiakasta ja potilasta keskeisinä tiedon tuottajina, joiden näkökulma ohjaa toimintaa.

"Te ette tarvitse lisää henkilökuntaa"

Varsinkin seminaariin osallistuneet sosiaalihuollon ammattilaiset olivat tyytyväisiä Timo Salmisaaren luentoon. Salmisaari toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtajana ja kertoi, miten Eksotessa prosesseja on uudistettu suunnittelemalla ne yhdessä asiakaslähtöisesti. 

Salmisaari provosoi yleisöä toteamalla, että henkilökuntaa on jo tarpeeksi. Henkilöstön lisäämisen sijaan pitää muokata prosessit sujuvimmiksi.

Muitakin ohjeita saatiin: "Jos tavoite on muu kuin asiakkaan pärjäävyys, ollaan hakoteillä."

Seminaarin luentoputken päätti Kelan Arkki-hankkeen hankejohtaja Marjukka Turunen. Arkissa on aiempien yksi asia kerrallaan tehtyjen siiloutuneiden uudistusten sijaan uusittu kerralla koko palveluvalikoima. Erityisesti sähköisiä palveluja on kehitetty asiakaslähtöisesti raadien, käytettävyystutkimusten ja palautteiden kautta.

Ohjausryhmä toiminnan muutoksen jäljillä

Seminaarin lopuksi käytiin Apotin ohjausryhmän jäsenten yhteinen keskustelu aiheesta Apotti oman organisaation kannalta. Keskustelemassa olivat sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö Hannu Juvonen, HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkanen, Kauniaisten johtava lääkäri Patrik Währn sekä Kirkkonummen perusturvajohtaja Liisa Ståhle.

Patrik Währnin kohdalle osui kysymys tyytyväisistä käyttäjistä ja mitä tämä Kauniasten kannalta tarkoittaa. Währn vastasi vitsaillen, että nykyjärjestelmiin verrattuna ei tarvita paljon, että käyttäjät olisivat tyytyväisempiä. Tosi asiassa Apotissa käytettävyys on kuitenkin merkittävässä osassa uutta järjestelmää valittaessa ja siksi myös käytettävyystestaukseen on panostettu.

Seminaarin puheenjohtajana toimi hankejohtaja Hannu Välimäki. Paneelikeskustelua Paasitornissa johti Apotin toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen. 

Kutsut seminaariin oli välitetty Iivanaisen luotsaaman muutosryhmän jäsenten kautta. Näin paikalle saatiin reilu 80 henkeä, jotka tulevaisuudessa toimivat tärkeässä roolissa muutoksen jalkauttamisessa. Toiminnan muutoksesta lisää voi lukea maaliskuun Apotin sulkakynästä -blogista.

Seuraava seminaari on suunnitteilla syyskuulle.

TIETOISKU: Apotin tavoitteet

Apotti-seminaarissa ohjausryhmän keskustelu pyöri Apotin ylätason tavoitteiden ympärillä. Tässä vaiheessa hankintaa on hyvä muistuttaa, miksi Apottia tehdään.

Apotti on ensisijaisesti toiminnanmuutoshanke. Ohjausryhmän asettamat tavoitteet hankkeelle ja sitä kautta hankintarenkaalle ovat seuraavat:

- Yhtenäiset toimintatavat
- Kustannustehokas ja laadukas toiminta
- Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen
- Asiakaslähtöinen toiminta
- Tyytyväiset käyttäjät
- Uudet innovatiiviset toimintatavat

Näiden tavoitteiden toteutumista edesautetaan uuden yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnalla.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.