Apotti-uutiskirje
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä -hanke
19.
huhtikuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Apotti-hankkeen jäsenkunnat ovat aloittaneet päätöksentekokierroksen yhteistyösopimuksen ja hankintailmoituksen hyväksymisestä. Näitä käsitellään kunkin kunnan ja HUS:in päätöksentekoelimissä huhti-kesäkuun aikana.

Ensimmäisenä yhteistyösopimuksen hyväksyi Kirkkonummen perusturvalautakunta kokouksessaan 15.4. Huhtikuun aikana sopimus on esillä vielä Kirkkonummen kunnanhallituksessa sekä Helsingin, Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnissa.

Itse hankeilmoitus on tarkoitus julkaista ennen heinäkuun alkua.
 

Hankejohtajahaku toisella kierroksella

Uuden hankejohtajan valitsemisprosessi on edennyt seuraavaan vaiheeseen: Kandidaatteja on haastateltu ja osa heistä on osallistunut tai osallistuu soveltuvuustesteihin.

Tavoite on saada hankejohtaja valittua ohjausryhmän kokouksessa 21. toukokuuta.

”Taltioni keskittyy oman terveystiedon ylläpitämiseen ja sen ympärille rakentuvan tietoja monipuolisesti hyödyntävän ekosysteemin muodostamiseen. Apotti keskittyy potilaan hoitoon liittyvän tiedon hyödyntämiseen ja keräämiseen. Sähköisinä potilaan palveluina nämä kaksi täydentävät siten hyvin toisiaan.” toteavat Sitran johtaja Antti Kivelä (vas.) ja Apotin hankepäällikkö Heikki Onnela.

Apotti ja Sitra aloittavat yhteistyön

Apotti-hanke ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra aloittavat yhteistyön sähköisen asioinnin palveluiden parissa. Käytännössä Apotin valmistelema asiakas- ja potilastietojärjestelmä sekä Sitran alullepanema Taltioni-terveyskansio hyötyvät tulevaisuudessa toisistaan.

”Yhteistyötä tehdään erityisesti järjestelmien välisessä tietojen vaihdossa sekä siinä, että pyrimme välttämään päällekkäistä kehitystyötä”, toteavat Apotin hankepäällikkö Heikki Onnela ja Sitran johtaja Antti Kivelä.

IT-mies henkeen ja vereen

Apotin tekninen kehitysjohtaja Jari Renko on pitkän linjan it-ammattilainen, joka tuntee myös liiketoiminnan koukerot. Johtajana Renko kertoo pyrkivänsä aina kuuntelemaan nöyrästi it-järjestelmien käyttäjiä:
”Toimivan it-organisaation mittari on se, miten hyvin se pystyy keräämään käyttäjien tiedot ja tarpeet yhteen ja jatkojalostamaan niistä kiteytetyn kehitystarpeen. Teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä”.

Helsingin ja Uudenmaan sairaaloiden eli HUS:n tietohallintojohtajan paikalta Apottiin siirtynyt Renko on koulutukseltaan teleteknologiaa ja informaatiotieteitä opiskellut diplomi-insinööri. Teknisen kehitysjohtajan ansioluettelossa on käytännön kokemusta muun muassa ohjelmoinnista, systeemisuunnittelusta, akateemisen tutkijan työstä sekä moninaisten it-organisaatioiden johtamisesta. Kansainvälistä kokemusta on Kiinasta asti.
HUS:ssa Rengon vastuulla on ollut 60 miljoonan euron laajuisen vuosittaisen toiminnan strateginen ohjaus.

”Olen kokenut niin pienten start-up-yritysten kuin isojen jättienkin näkökulmasta, miten teknologia saadaan palvelemaan jotain uutta ja kestävää toimintaa”, Renko kertoo.

Suomen väestöstä noin 1,55 prosenttia eli 80 000 on näkövammaisia. Näkövammaisten Keskusliiton aikuisten aluesihteeri Minna Ågrén on töissä Iiris-keskuksessa, jonka aulassa keskuksen kartta esitetään kohokuvioisena näkövammaisille asiakkaille.

Näkövammaiselle tietojärjestelmät ovat haaste

Ominaisuudet, mitkä helpottavat näkevän ihmisen tietokoneen käyttöä, saattavat estää näkövammaista käyttämästä tietokonetta, tietää Apotti-hankkeen sähköisen asioinnin työpajoihin osallistunut Minna Ågrén. Hän ohjaa työssään Näkövammaisten Keskusliiton aikuisten aluesihteerinä näkövammaisia ja näiden omaisia sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa. Työmaana Ågrénilla on Uusimaa eli koko HUS-alue.

Ågrén on tuonut työpajoissa esiin useita ongelmia, mitkä näkövammaisilla liittyvät tietokoneen ja tietojärjestelmien käyttöön.
Esimerkiksi tietokoneen apuvälineenä käytetty puhesyntetisaattori tulkitsee pdf-tiedostot kuviksi eli tekstin lukemiseen tarvitsee apua. Kun näkevän mielestä sähköisessä lomakkeessa on helppo laittaa rasti ruutuun, näkövammainen ei välttämättä kykene kohdentamaan koko ruutua.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kerava ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaavat Sirpa Jyrkänne ja Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.