Apotti-uutiskirje 4 / 2014
30.
huhtikuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Huhtikuun vaihtuessa toukokuuhun kevään neuvotteluista on käyty noin 60 prosenttia. Kevään kaupalliset neuvottelut on jo saatettu päätökseen, toiminnallisista ja teknisistä neuvotteluista on käyty ensimmäinen osa ja hankinnan laajuuden tarkentaminen on aloitettu.

Tuotevertailujen ja neuvottelujen ollessa kiireisimmillään hanketoimistolaisten kokonaistyöajasta niihin on kulunut jopa 70 prosenttia. Pitää muistaa, että hanketoimiston lisäksi neuvotteluissa ja etenkin tuotevertailuissa on ollut mukana henkilökuntaa kaikista Apotin jäsenorganisaatioista.

Tuotevertailut ovat isossa osassa, kun valitaan syksyn neuvotteluissa jatkavat järjestelmätoimittajat Atoksen, CGI:n, Epicin ja Tiedon joukosta. Jatkoon menevät kolmesta neljään toimittajaa selviävät kesäkuussa 2014. Toukokuu kuluukin neuvottelujen ja tuotevertailujen lisäksi tuoteverailujen tulosten kokoamisessa sekä päätöksentekomateriaalin viimeistelyssä.

Neuvottelut ja tuotevertailut olivat pääosassa myös vappuaaton ohjausryhmän kokouksessa. Samalla hyväksyttiin hankintarenkaan jäsenten resurssien hallintamalli.

Marika Kinnunen Kirkkonummelta on osallistunut arvioijana sekä sähköisen asioinnin että sosiaalihuollon tuotevertailuihin.

Arvioijan osa ei aina ole helppo

Terveydenhuollon toiminnallisuusvertailut, samoin kuin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon mukautettavuusarvioinnit on kevään osalta saatu päätökseen.

Hanketoimistolta eniten tuotevertailujen eteen lienee huhkinut projektipäällikkö Leena Keskisaari-Kajaste. Käytännössä vertailujen aikana jokainen hanketoimistolainen on ollut mukana joko arvioijana, puheenjohtajana, kirjurina tai avustajana. Apotti-kunnista ja HUS:sta mukana jo tehdyissä vertailuissa että käynnissä olevissa sosiaalihuollon toiminnallisuusvertailuissa on mukana satakunta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaista.

Marika Kinnunen Kirkkonummelta on osallistunut osaan jo käydyistä tuotevertailuista ja hän on mukana myös sosiaalihuollon arvioinneissa. Työssään perusturvan hallintosihteerinä Kinnunen toimii sekä Kirkkonummen sosiaalihuollon tietojärjestelmän pääkäyttäjänä että opastajana.

"Tuotevertailuihin osallistuminen on minulle tosi hieno juttu. Harva pääsee tekemään tällaista työtä. Samalla arviointi on haastavaa, sillä siinä pitää unohtaa nykyhetki ja keskittyä tulevaisuuteen", Kinnunen kertoo.

Hän myöntää, että jokaisessa esitellyssä järjestelmässä on ollut hänen näkökulmastaan ainakin joitakin puutteita, mutta jokainen arvioija arvioi tuotteet omalta kannaltaan. Kinnunen on nähnyt vertailtavissa tuotteissa myös paljon potentiaalia nykyisiin järjestelmiin verrattuna.

Arviointia ja synergiaa

Suurin osa arvioijista tulee Apotin henkilökunnan kokoamista asiantuntijaryhmistä, jotka ovat yhdessä suunnitelleet muun muassa tulevia toiminnallisuuksia.

"Apotin työryhmätyö ja tuotevertailut eivät palvele pelkästään hanketta, vaan ne ovat parantaneet synergiaa niin eri ammattiryhmien kuin eri kuntien ja HUS:n kesken. Jos nyt minun pitäisi esimerkiksi ottaa jostain syystä yhteys Vantaalle tai HUS:iin, kynnys yhteydenottoon on madaltunut, kun olen tutustunut kuntien ja HUS:n työntekijöihin. Oikeastaan vasta työryhmien kautta minulle on selvinnyt, miten valtava organisaatio HUS on. Silti mielestäni myös pieni Kirkkonummi on saanut hyvin äänensä kuuluviin", Kinnunen iloitsee.

Kaksikielisyyden asialla

Kirkkonummelaisena Kinnusta kiinnostavat myös kieliasiat, vaikka hän toteaa, että tällä hetkellä haasteita palvelulle asettavat ennemminkin muun kuin suomen- tai ruotsinkieliset asiakkaat ja potilaat. Kirkkonummella esimerkiksi lastenpalvelujen työntekijöistä enemmistö on ruotsinkielisiä ja etenkin vanhukset kaipaavat palvelua omalla äidinkielellään.

Apotin hankinnassa huomioidaan kielilain mukaiset vaatimukset.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.