Apotti-uutiskirje 5 / 2014
28.
toukokuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Toukokuun alkupuolella saatiin päätökseen sekä kevään tuotevertailut että kaikki neuvottelujen eri osa-alueet. Samaan aikaan hanketoimistolla on valmisteltu syksyn neuvotteluja ja tuotevertailuja, aloitettu laajuuden tarkentaminen sekä suunniteltu käyttöpalvelun kilpailuttamista.

Tuotevertailuissa neljän eri järjestelmätoimittajan eli Atoksen, CGI:n, Epicin ja Tiedon tuotteita on ollut yhteensä arvioimassa lähes 120 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ICT:n ammattilaista Helsingistä, Vantaalta, Kauniaisista, Kirkkonummelta ja HUS:sta. Lisäksi mukana arvioimassa on ollut käytettävyyden asiantuntijoita, jotka ovat pistetyttäneet tuotteet vielä erikseen. Arvioita on tehty toiminnallisuudesta ja mukaustettavuudesta sekä tietenkin käytettävyydestä.

Tuotevertailujen perusteella syksyn neuvotteluihin valitaan kolmesta neljään järjestelmätoimittajaa. Valinta tapahtuu kevään tuotevertailujen pisteytyksen perusteella. Ohjausryhmä päättää tänään 28.5., keitä toimittajia se ehdottaa jatkoon. Tämän jälkeen hankintarenkaan jäsenorganisaatiot päättävät vielä asiasta kukin tahollaan.

Päätöksiä odotettavissa myös tuotannonaikaisesta toimintamallista

Kesälomien molemmin puolin osuvat myös päätökset tulevasta tuotannonaikaisesta toimintamallista. Tarkoitus on perustaa ennen vuodenvaihdetta osakeyhtiö, jonka osakassopimusta hiotaan parhaillaan päätöksentekoa varten.

Samalla Apotissa odotetaan myös päätöstä markkinaoikeudesta. Indra Sistemas S.A.:n ja Affecton yhteenliittymä valitti alkuvuodesta oikeuteen hankintarenkaan päätöksestä jättää liittymä neuvottelujen ulkopuolelle.

"Uskon, että päätös tulee olemaan Apotille myönteinen. Koska asettamamme minimivaatimukset eivät kyseisen tarjoajan kohdalla täyttyneet, on tarjoaja siinä tapauksessa suljettava pois kilpailutuksesta", hankejohtaja Hannu Välimäki toteaa.

Prosessien kehittäminen starttaa viidellä palvelu- ja hoitoketjulla 

Apotin muutosryhmä valitsi maanantaina 26.5. ensimmäiset kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut. Toiminnan kehittäminen aloitetaan päihteidenkäyttäjien hoito- ja kuntoutusprosessista, lastensuojelun alkuvaiheen toteuttamisen prosessista, lasten ja nuorten mielenterveystyön sekä psykososiaalisen tuen ja työn hoitoketjusta, monisairaan potilaan hoitoketjusta sekä muistisairaan potilaan hoitoketjusta.

Kehityskohteet valittiin yhdessä sekä toiminnan että johdon edustajien kanssa. Prosessien kehittämisessä on kyse jatkuvasta työstä, jonka myötä toiminnanmuutos istutetaan yhä useampaan prosessiin. Samalla opetellaan entistä parempaa yhteistä toiminnan kehittämistä. Ensimmäisten kohteiden tärkeimpänä valitsemiskriteerinä käytettiin sitä, että niissä on sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyötä.

Toiminnan  kehittämisessä ei lähdetä tyhjältä pohjalta. 

"Lähtökohta on se, että jäsenorganisaatioilla on monilla jo valmiiksi hyviä toimintatapoja, joista voi ottaa mallia, mutta joita voi myös edelleen kehittää", kertoo hankkeen muutosryhmän puheenjohtaja, Apotin toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen.

 "Elefanttia ei syödä kerralla"

Valitut prosessit ovat kaikki laajoja kokonaisuuksia.

"Elefanttia ei syödä kerralla, vaan valittuja prosesseja kehitetään osissa", Iivanainen muistuttaa.

Asiantuntijaryhmät tekevät kustakin valitusta hoito- ja palveluketjusta esiselvityksen ja valitsevat kehittämiskohteet. Tämän jälkeen edetään varsinaiseen kehittämistyöhön, pilotointiin, uuden toimintatavan kouluttamiseen sekä jalkauttamiseen. 

Tärkeä osuus, jota aiemmin ei juurikaan ole toteutettu, on toiminnan muutoksen mittaaminen. Mittaamalla saadaan selville, onko haluttu toiminnan muutos toteutunut vai ei.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua klikkaamalla kirjeen oikeassa alareunassa olevaa linkkiä.