Apotti-uutiskirje 6 / 2013
28.
kesäkuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Apotti-hankkeen kevään suurin ponnistus on nyt ohi, kun hankkeen kaikki osapuolet ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen. 

Keravaa lukuunottamatta muut hankintarenkaan jäsenet ovat hyväksyneet myös pyynnön osallistumishakemusten jättämiseen. Keravan kaupunginhallitus käsittelee asiaa 19. elokuuta, minkä jälkeen hankintailmoitus voidaan julkaista.

Nykyisen suunnitelman mukaisesti toimittajille varataan osallistumishakemuksen jättämiseen 30 päivää hankintailmoituksen julkaisuajankohdasta.


Tekniselle vuoropuhelulle jatkoa

Toukokuun uutiskirjeessä uutisoitiin huhti-toukokuun vaihteessa toteutetusta teknisestä vuoropuhelusta. Teknisen vuoropuhelun toinen osa alkoi 28.6. 

Jatkovuoropuhelun tarkoituksena on viestiä toimittajille hankinnan osallistumishakemusvaiheen toteutuksesta sekä kerätä toimittajien kommentteja alustaviin hankinta-asiakirjoihin. Samalla toimittajat voivat etukäteen tutustua asiakirjoihin ja valmistella hankintaan osallistumista.


Alustavat hankinta-asiakirjat ovat saatavilla Apotti-hankkeen kotisivuilta osoitteesta http://www.hel.fi/hki/apotti/fi/Apotti-hanke/Tekninen-vuoropuhelu2

Teknisen vuoropuhelun toiseen osaan ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Kommentteja pyydetään perjantaihin 9. elokuuta mennessä.

Muutosryhmä aloitti toimintansa

Toiminnan kehittäminen Apotti-hankkeessa on mediassa jäänyt usein hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän jalkoihin. Kuitenkin juuri sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintojen kehittäminen aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmiksi, laadukkaammiksi ja kustannustehokkaammiksi on Apotin päätavoite. Uusi järjestelmä hankitaan tukemaan ja mahdollistamaan toiminnan muutosta.

Toiminnan muutosta suunnittelemaan on perustettu muutosryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa. Ryhmä koostuu HUS:n, Helsingin, Vantaan, Kauniasten, Kirkkonummen ja Keravan henkilöstöstä.


Nykytilanteen kartoituksesta resurssitarpeisiin

Muutosryhmä kokoontuu kerran kuussa. Se valmistelee toiminnan muutoksen näkökulmasta muun muassa seuraavia asioita: nykytilanteen kartoitus, toiminnan muutoksen kehittämisen rajausten asettaminen, kehittämisprojektien kohteet sekä mittareiden valinta ja niiden kehittämisen tarve.

Myös muutoksen johtamisen hallinta, toiminnan muutoksen tuki organisaatioille sekä muutoksen resurssitarve ovat muutosryhmän työlistalla.

Ryhmä ei valvo kilpailutusprosessia tai järjestelmävalintaa, mutta sen tehtävänä on muutoksen tarvitseman tietojärjestelmätuen esilletuonti kilpailutuksen aikana.


"Ensimmäisessä tapaamisessa emme ehtineet vielä pohtia toiminnan muutosta syvällisemmin, mutta ainakin sain positiivista palautetta siitä, että lähdemme suunnittelemaan muutosta tarpeeksi aikaisessa vaiheessa", kertoo muutosryhmän puheenjohtaja, Apotin toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen.


Muutosryhmän jäsenet ovat:

Apotti: toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen, toiminnan kehittämispäällikkö Helena Tukia (perusterveydenhuolto), toiminnan kehittämispäällikkö Tinja Lääveri (erikoissairaanhoito) ja toiminnan kehittämispäällikkö Veli-Pekka Lehtonen (sosiaalitoimi) 

Helsinki: ylilääkäri Ari Aimolahti, hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen, osastopäällikkö Helena Ylisipola

Vantaa: terveyspalvelujen johtaja Timo Aronkytö, perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen

Kauniainen: johtava lääkäri Patrik Währn

Kerava: sosiaalijohtaja Maarit Sulavuori, vt. terveydenhuollon johtaja Krista Brander-Aalto

Kirkkonummi: sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Koskela, johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist

HUS: toimialajohtaja Petri Bono, Medisiininen tulosyksikkö; osastoryhmän päällikkö Marjaana Hanhirova, Naisten- ja lasten tulosyksikkö; kehittämislääkäri Kimmo Mattila, Yhtymähallinto

Hanketoimisto toivottaa kaikille hyvää kesää!

Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa. Sillä välin uusimmat uutiset voi lukea nettisivuiltamme.

Kannattaa tutustua myös Apotin sulkakynästä -blogiin, jonka kesäkuun kirjoittajana toimii hankejohtaja Hannu Välimäki.

Toivotamme kaikille lukijoille aurinkoista kesää!

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kerava ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaavat Sirpa Jyrkänne ja Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.