Apotti-uutiskirje 6 / 2014
27.
kesäkuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Indra Sistemas S.A. ja Affecto Finland Oy tekivät alkuvuodesta valituksen markkinaoikeuteen koskien yhteenliittymän sulkemista pois kilpailutuksesta. Kysymys oli Apotti-hankkeen järjestelmätoimittajille asettamasta 15 asiantuntijan vähimmäisvaatimuksesta, jota Indra ja Affecto eivät täyttäneet. Yhteenliittymä ilmoitti hankkeelle 17 asiantuntijaa, joista Apotti selvityksen jälkeen totesi ainoastaan 13:n täyttävän asiantuntijoille asetetut vaatimukset.

Markkinaoikeuden päätöstä asiasta odotettiin hankkeessa koko kevään, koska päätöksestä riippui ajankohta, jolloin Apotin jäsenorganisaatiot pääsisivät tekemään välipäätöksen syksyn neuvotteluihin jatkavista järjestelmätoimittajista. Kesäkuun 18. päivä saatiin vihdoin tieto, että markkinaoikeus oli hylännyt valituksen, vaikka se totesikin Indralla olleen 14 vaatimusten mukaista asiantuntijaa. Valitettavasti päätös tuli sen verran myöhään, että välipäätökset päästään tekemään vasta jäsenorganisaatioiden päätöselinten kesätauon jälkeen.

Kesäkuussa myös yksi kevään neuvotteluihin ja tuotevertailuihin osallistuneista järjestelmätoimittajista eli Atos IT Solutions & Services vetäytyi hankintamenettelystä. Syksyn jatkoneuvotteluihin ja tuotevertailuihin ovat siis ehdolla CGI Suomi Oy, Epic Systems Corporation ja Tieto Healthcare & Welfare Oy.

Ohjausryhmässä muutoksia

Apotin ohjausryhmässä on tiedossa syksyllä muutoksia, kun ryhmän puheenjohtaja, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty siirtyy sosiaali- ja terveysministeriksi. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi tulee apulaiskaupunginjohtajan sijainen, kun hänet valitaan. Sillä välin puheenjohtajuutta hoitaa ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen.

Apotti ja palveluketjufoorumi tiiviissä yhteistyössä

Apotti on ensi sijassa toiminnanmuutoshanke ja toukokuun uutiskirjeessä uutisoitiin Apotin muutosryhmän valitsemista ensimmäisistä kehitettävistä palvelu- ja hoitoketjuista, mitkä ovat päihteidenkäyttäjien hoito- ja kuntoutusprosessi, lastensuojelun alkuvaiheen toteuttamisen prosessi, lasten ja nuorten mielenterveystyön sekä psykososiaalisen tuen ja työn hoitoketju, monisairaan potilaan hoitoketju sekä muistisairaan potilaan hoitoketju. Kentällä huolestuttiin saman tien siitä, että kehittämistyötä tehdään päällekkäin usealla eri foorumilla kuten Apotissa ja HUS-alueen palveluketjufoorumilla. Apotti tekee kuitenkin koko ajan yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta kehittämistyön päällekkäisyys vältettäisiin.

Käytännössä prosesseja kehitetään HUS-alueella kolmella eri kentällä: HUS-alueen palveluketjufoorumilla, Apotissa ja lisäksi esimerkiksi kuntien sisällä. Nämä kolme kenttää seuraavat tarkasti toistensa työtä. HUS-alueen palveluketjufoorumin vaikinaisina asiantuntijajäseninä toimivat Apotin toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen sekä Sosiaalialan johtamiskeskus SOCCA:n johtaja Pirjo Marjamäki. Marjamäki, samoin kuin muutama muu foorumiin osallistuja ovat myös Apotin muutosryhmän jäseniä.

Palveluketjufoorumi valitsi viimeisimmässä kokouksessaan niin sanotun lonkkaliukumäen ja depression hoitoketjut kehittämiskohteikseen. Näiden ja Apotin hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä ja molempien tuottamia palveluketjumalleja on tarkoitus levittää yhteisesti mahdollisimman laajasti koko HUS-alueelle.

Hankeoppia Pohjoismaasta toiseen

Yksi Apotti-hankkeen tavoitteista on hankkia maailman ensimmäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka kattaa laajasti sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon. Samankaltaisia hankkeita on ollut ja on meneillään muissa Pohjoismaissa, tosin sosiaalihuolto ei ole niissä samalla tavalla edustettuna kuin Apotissa.

Apotti on alusta alkaen vaihtanut ideoita tanskalaisen Sundhedsplattformen-hankkeen kanssa, jossa 12 vanhaa tietojärjestelmää korvataan yhdellä uudella. Ideoita on ennätetty käydä vaihtamassa myös Ruotsin 3R-hankkeen ja Keski-Norjan vielä alkutekijöissään olevan hankkeen kanssa. Ruotsin hanke kattaa Länsi-Götanmaan, Tukholman ja Skånen alueet eli 52 prosenttia ruotsalaisista. Keski-Norjan hankkeen alueella asuu noin 700 000 henkeä. Apotin neljässä kunnassa asukkaita on 900 000, HUS-alueella 1,6 miljoonaa.

Hankkeet jatkavat yhteydenpitoa ja yhdessä etsitään parhaita mahdollisia keinoja niin suunnitteluun kuin toteutukseen.

Tuleva järjestelmä ei ole X-Road

Mediassa Apottia edelleen verrataan Viron järjestelmään. Todettakoon vielä kerran, että Viron X-Road ei ole potilastietojärjestelmä, vaan Sitran Palveluväylän kaltainen hanke eli väylä, joka välittää tietoja eri viranomaisten kesken.

Apotti on heti hankkeen alussa käynyt tutustumassa Viron sähköisiin palveluihin. Kokemusta eri järjestelmien käytöstä on haettu myös esimerkiksi Saksasta ja Espanjasta sekä erilaisista alan tapahtumista ympäri maailman.

Tutustumiskäynneillä on tullut esiin, että Apotti on edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäjänä. Toisaalta maailmalla on enemmän ja enemmän kiinnostusta laajoja kokonaisuuksia yhdistäviin tietojärjestelmiin. Siksi markkina-alueena pienen Suomen Apotti-hankintamenettelystä ovat olleet kiinnostuneita kaikki merkittävät järjestelmätoimittajat.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua klikkaamalla kirjeen oikeassa alareunassa olevaa linkkiä.