Apotti-uutiskirje 7 / 2014
29.
elokuuta
2014
Takaisin

Ajankohtaista

Alkusyksyn päätöskierros on käyty ja kaikki hankintarenkaan jäsenet ovat päättäneet sen puolesta, että syksyn neuvottelukierrokselle jatkavat CGI Suomi Oy ja Epic Systems Corporation. Viimeisenä päätöksen teki Kirkkonummen perusturvalautakunta 28. elokuuta.

Kevään neuvotteluissa ja tuotevertailussahan oli mukana neljä järjestelmätoimittajaa, joista Atos IT Solutions & Services ilmoitti kesäkuussa vetäytyvänsä hankintamenettelystä. Tieto Healthcare & Welfare Oy:n ratkaisu ei täyttänyt kaikkia asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joten Apotin ohjausryhmä ei voinut ehdottaa Tietoa jatkoon.

Toinen neuvottelukierros ja uudet tuotevertailut alkavat pian

Toisen kierroksen neuvottelut alkavat lokakuun puolessavälissä ja niitä käydään kolmella osa-alueella: kaupallinen, toteutus ja palvelut sekä tekninen ja toiminnallinen. Neuvottelut kestävät pari kuukautta ja samalla viimeistellään lopullista tarjouspyyntöä, mikä toimitetaan tarjoajille ensi vuoden alkupuolella.

Osittain samaan aikaan neuvottelujen kanssa tehdään tuotevertailuja, joissa ryhmäarviointien lisäksi Apotin käytettävyysasiantuntijat toteuttavat paritestejä. Mukana testaamassa on tällä kertaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten lisäksi myös tavallisia kansalaisia. Heidän tehtävänään on arvioida kotikoneilta käytettävien sähköisten palvelujen toimivuutta.

Osakeyhtiön valmistelu jatkuu

Samalla kun hanketoimistolla valmistaudutaan neuvotteluihin ja tuotevertailuihin, ohjausryhmä keskittyy tulevan osakeyhtiön ja ennen kaikkea osakassopimuksen valmisteluun.

Määritellyn hankintastrategian mukaisesti tulevaa asiakas- ja potilastietojärjestelmää hallinnoimaan perustetaan yhteistyöelin, esimerkiksi osakeyhtiö. Kevään keskusteluissa hallintomallista ehdotettiin muitakin vaihtoehtoja, kuten puitesopimusta tai isäntäkuntamallia, mutta osakeyhtiömallin todettiin vastaavan parhaiten sitä, mitä haetaan.

Osakeyhtiö kilpailuttaa käyttöpalvelun

Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja HUS ovat käyneet keskusteluja osakeyhtiön rahoitukseen ja talouteen liittyvistä yksityiskohdista Helsingin kaupungin kansliapäällikkö ja ohjausryhmän jäsen Tapio Korhosen johdolla. Samaan aikaan oikeusopillisista kysymyksistä sovitaan osapuolten juristien kesken ja johto neuvottelee hallituksen kokoonpanosta.

Osakeyhtiön tehtäväksi tulee myös käyttöpalvelun kilpailuttaminen. Käyttöpalvelulla tarkoitetaan muun muassa konesaleja, niissä pyöriviä palvelimia ja näiden ylläpitoon, valvontaan ja huoltoon liittyviä palveluita.

Sote-laki huomioitu valmistelussa

Uuden hallintamallin suunnittelu on monimutkainen prosessi. Valmistelussa pitää ottaa huomioon muun muassa se, että KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut kuin Apotti-hankintarenkaassa jo mukana olevat HUS-kunnat voivat liittyä Apottiin. Liittyessään näistä kunnista tulee myös osakeyhtiön osakkaita.

Lisäksi yksi monista valmisteluun vaikuttavista seikoista on parhaillaan lausuntokierroksella oleva sote-laki. Yhtiön valmistelussa lakiuudistus otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.

Osakeyhtiö on tarkoitus perustaa vuoden 2015 alussa, kunhan asia läpäisee Apotin jäsenorganisaatioiden päätöksenteon.

Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi tai apotti@hel.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua klikkaamalla kirjeen oikeassa alareunassa olevaa linkkiä.