Apotti-uutiskirje 9 / 2013
30.
syyskuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Hanketoimisto vastasi 20. syyskuuta nettisivuillaan järjestelmätoimittajien tarkentaviin kysymyksiin liittyen osallistumishakemukseen. Yksi kysymyksistä koski referenssien arviointia.

Koska tarkennus tähän asiaan saatetaan tulkita olennaiseksi muutokseksi pyyntöön osallistumishakemusten jättämiseen, hankintayksiköt päättivät julkaista korjausilmoituksen viikolla 40.

Tämä tarkoittaa, että määräpäivä osallistumishakemusten jättämiseen siirtyy marraskuun alkuun. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan korjausilmoituksessa.

Uusia työntekijöitä hanketoimistolla

Hanketoimiston tiimi on vahvistunut syyskuun aikana kahdella hengellä. Hankepäällikkönä aloitti kuun loppupuolella Lassi Lindblom. Lisäksi ortopedian erikoislääkäri Lasse Rämö jatkaa erikoissairaanhoidon asiantuntijana Eija Tukiaisen paikalla. Eija palasi kesällä kokopäiväisesti HUS:n kirurgiksi.

Ajankohtaiset tiedot hanketoimiston henkilökunnasta löytyvät täältä.

 

Kuva: Arto Nyyssönen

Toimittajat tarkkoina osallistumishakemuksen kimpussa

Reilut parikymmentä kysymystä saapui järjestelmätoimittajilta hanketoimistolle vastattaviksi, kun osallistumishakemukseen liittyvien tarkentavien kysymysten määräaika koitti 12. syyskuuta.

Joukossa oli kysymyksiä neuvotteluissa käytettävästä kielestä alihankkija-termin avaamiseen. Osaan riitti vastaukseksi pelkkä ei, toisissa piti tarkentaa seikkaperäisesti esimerkiksi toimituksen sisällön pisteytystä.

Vastaukset tarkentaviin kysymyksiin julkaistiin Apotti-hankkeen nettisivuilla osoitteessa www.apotti.fi 20. syyskuuta.

Lue kaikki kysymykset ja vastaukset täältä.

"Ainutkertainen ja mielenkiintoinen ohjelma, käsittämätön kokoluokka, tekninen haastavuus sekä poliittisen päätöksenteon ja muutoksen läpiviennin haasteet." Siinä syitä, miksi uusi hankepäällikkö Lassi Lindblom uskoo Apotin kiinnostavan niin suurta yleisöä kuin häntä itseään.

”Projektin johtaminen on systematisoitua maalaisjärkeä”

Toimintatapojen kehittäminen ja jalkauttaminen on tuttua homma Apotin uudelle hankepäällikölle, Lassi Lindblomille. Hän ei pidä työtään rakettitieteenä, vaan tietää hyviksi koetut mallit, joiden avulla lähes projekti kuin projekti saadaan sujumaan. Ja projekteja Apotissa riittää.

”Alun perin kiinnostuin hankkeesta ihan tavallisena veronmaksajana. Seurasin huolestuneena Apottiin liittyvää julkista keskustelua muun muassa hankkeen kuluista ja rupesin miettimään, voisinko itse auttaa jotenkin hankkeen onnistumista”, Lindblom kertoo.

Sopiva sauma aukesi, kun Apottiin tarvittiin uusi hankepäällikkö Heikki Onnelan siirryttyä tuotekehitysjohtajaksi.

Kokemuksen kautta voittoon

Alun perin Lindblom kiinnostui projektijohtamisesta opiskellessaan tuotantotaloutta Teknisessä korkeakoulussa (nyk.  Aalto-yliopisto). Innostava professori sai hänet valitsemaan pääaineeksi juuri projektiliiketoiminnan.

Tämän jälkeen kokemus on karttunut muun muassa Suomen Projekti-Instituutti Oy:ssä, missä Lindblom on viimeisen kuuden vuoden ajan toiminut niin projektijohtamisen konsulttina kuin johtajanakin.

”Isoista hankkeista minulla on kokemusta esimerkiksi Fortumin Älykkäät Sähkömittarit -hankkeesta, Orionin tuotantoketjun uudistusohjelmasta sekä Cargotecin toiminnanohjausjärjestelmien globaalista yhtenäistämishankkeesta”, Lindblom luettelee.

Hän on ollut mukana myös useissa it-projekteissa.

”Apotissa minulla on vielä paljon opittavaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rakenteista ja toimintatavoista”, Lindblom miettii.

Ennemmin karkeasti oikein kuin tarkasti väärin

Hankepäällikön tehtävä Apotissa on käytännössä laajuden, aikataulujen, resurssien, kustannusten ja riskien operatiivinen hallinta. Lisäksi hän tukee projektipäällikköjä työssään sekä yhtenäistää ja jalkauttaa menetelmiä.

”Näin saamme paremman käsityksen tulevaisuudesta, muutosten vaikuttavuudesta sekä aikataulujen realistisuudesta. Teemme lopputuloksia oikealla laadulla aikataulussa ja budjetissa pysyen.”

Miten tällainen työ sitten tehdään käytännössä? Lindblom saa asian kuulostamaan yksinkertaiselta:

”Käytössä on monia kansainvälisiä viitekehyksiä, joita sovitetaan hankkeelle sopiviksi. Käytännössä ensin selvitetään hankkeen ositusrakenne ja luodaan aikataulut, jotka tarkentuvat rullaavasti. Edellä mainittuihin liitetään resurssi- ja kustannussuunnitelma. Kun suunnitelmiin liitetään toteumien seurantatietoa, päästään ennustamaan sitä, päästäänkö maaliin tavoitteiden mukaisesti.”

”Ensin karkeasti  oikein ennemmin kuin tarkasti väärin”, mies summaa reseptinsä menestykseen.

”Oli kyseessä mikä tahansa hieno tuote tai innovatiivinen keksintö, ei siitä ole kenellekään hyötyä tai iloa jos käyttäjärajapinta epäonnistuu. Terveydenhuollossa on paljon puhuttu, että ammattilaisten aika kuluu tietojärjestelmien käyttöön ja käyttöongelmien kanssa tuskailuun. Tämä aika on pois potilastyöstä. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän tavoitteena on paitsi tuoda työntekijöille paremmat ja työtä sujuvoittavat työvälineet, myös lisätä hyvän käytettävyyden myötä työnteon mielekkyyttä”, käytettävyysasiantuntija Johanna Kaipio miettii.

Käytettävyys tärkeässä osassa uuden järjestelmän valinnassa

”Minun tiedossani ei ole toista tietojärjestelmähankintaa Suomessa tai muuallakaan, jossa käytettävyydelle annettaisiin yhtä paljon arvoa kuin Apotissa”, kertoo Apotin käytettävyysasiantuntija Johanna Kaipio. ”Tyypillisesti terveydenhuollon tietojärjestelmäkehityshankkeissa loppukäyttäjänäkökulman huomioinen on jäänyt valitettavan vähälle.”

Kaipio tietää, mistä puhuu, sillä hän on väitellyt aiheesta Käytettävyys terveydenhuollossa: Tavoitteena tietojärjestelmien ja potilastyön yhteensovittaminen. Apottiin hän päätyi tehtyään jo aiemmin yhteistyötä Apotin toiminnan kehittämispäällikkönä työskentelevän lääketieteen lisensiaatti Tinja Lääverin kanssa.

Yhdessä he ovat valmistelleet muun muassa uuden järjestelmän hankintaan liittyvää tuotevertailua, joka toteutetaan ensi vuoden alkupuolella. Käytännössä kyse on potentiaalisten järjestelmien käytettävyyden arvioinnista ja tähän perustuvien käytettävyysarvosanojen antamisesta.

”Tietojärjestelmien pitää auttaa ammattilaisia tekemään töitä sujuvasti, helpommin, paremmin, automaattisemmin ja tehokkaammin. Samalla pitää tarjota mielekkäitä välineitä kuntalaisille esimerkiksi omien tietojen tarkasteluun sekä kommunikointiin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Käytettävyydeltään hyvät tietojärjestelmät tukevat myös yhteistyötä ja siksi tuotteita tulee arvioida moniammatillisissa ryhmätyötilanteissa. Kaiken tämän käytettävyysarvioinnin suunnitteluun tarvitsemme tietenkin järjestelmän tulevien käyttäjien apua”, Kaipio kertoo.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.