Elinkeino-osaston uutiskirje 1/2014
Helsingin kaupunginkanslia
6.
maaliskuuta
2014
Takaisin
Toimivassa, kompaktissa kaupungissa on hyvä elää, vierailla ja yrittää. (Kuva: Visit Helsinki)

Kilpailukyvyn eteen tehtävä jatkuvasti töitä

Helsinkiä kehitetään mahdollisimman hyväksi kaupungiksi yrityksille. Meidän tavoitteenamme on, että Helsingissä olisi mahdollisimman paljon kukoistavia yrityksiä ja erilaisia työmahdollisuuksia. Painopisteinä ovat mm. laadukkaat yrityspalvelut ja yritysten sijoittumismahdollisuuksien edistäminen, kasvualojen tukeminen, innovaatiokeskittymät ja -alustat, yritysalueiden kehittäminen sekä kaupungin vetovoimatekijöiden, kuten tapahtumien ja kaupunkikulttuurin kehittäminen.

”Lisäksi panostetaan paljon suoraan yhteistyöhön ja kanssakäymiseen yritysten kanssa ”, kaupungin kilpailukyvyn kehitys -yksikön päällikkö Santtu von Bruun kertoo.

Yksikön päällikkö Santtu von Bruun, kaupungin kilpailukyvyn kehitys, santtu.vonbruun@hel.fi, puh. 040 357 7452

Helsingin kaupunkikulttuuri kiinnostaa myös kansainvälisesti. (Kuva: Lauri Rotko)

Kaupungin tunnettuus vahvassa kasvussa

Helsingin kiinnostavuus jatkaa kasvuaan ja kaupunki on tullut jälleen noteeratuksi useiden merkittävien kansainvälisten medioiden, kuten TripAdvisorin ja Travel+Leisure-lehden top-kohdelistoissa.
"Helsingillä on tarina, joka koostuu hyvinvoinnista ja elämänlaadusta, helppoudesta, hauskoista tapahtumista, luonnosta ja vaikkapa virkeästä start up -skenestä. Mukana on myös tiettyä rosoisuutta ja outouttakin. Meidän tehtävänämme on kertoa tuo tarina ja kasvattaa Helsingin tunnettuutta niin kaupunkilaisten, matkailijoiden, osaajien kuin yritysten suuntaan", kaupunkimarkkinointi-yksikön päällikkö Saila Machere kuvailee.

Kaupunkimarkkinointiyksikön kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii Helsingin Markkinointi Oy (ent. Helsingin Matkailu Oy).

Yksikön päällikkö Saila Machere, kaupunkimarkkinointi, saila.machere@hel.fi, puh. 040 516 8022 ja toimitusjohtaja Tuulikki Becker, Helsingin Markkinointi Oy, tuulikki.becker@hel.fi, puh. 050 375 0841

Respassa valmennetaan nuoria omalle uralle. (Kuva: Roy Koto)

Nuorten työllisyyttä kohennetaan monipuolisin keinoin

Helsingissä työllisyydenhoidon painopisteitä ovat nuorten, maahanmuuttajien ja pitkään työttömänä olleiden tukeminen koulutukseen ja työhön joko suoraan tai työllisyyspalveluiden kautta. Työttömien työllistymisedellytyksiä on parannettu työkokeilujen, tuetun palkkatyön ja erilaisten koulutuksien avulla. 

"Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutamme Respa-hankkeessa, joka tarjoaa alle 30-vuotiaille henkilökohtaista uravalmennusta. Alle 18-vuotiaiden peruskoulusta tulevien nuorten työttömyyttä ehkäistään Tulevaisuustiskimme kautta", työllisyyspalvelut-yksikön päällikkö Eija Hanni kertoo.

Yksikön päällikkö Eija Hanni, työllisyyspalvelut, eija.hanni@hel.fi tai puh. 040 534 532

Uusi Yrityslinna palvelee aloittelevista yrittäjistä kasvuyrityksiin. (Kuva: Anu-Liina Ginström)

Helsinki haluaa Suomen yritysmyönteisimmäksi kaupungiksi – yrityspalveluihin panostetaan

Helsingin tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuoteen 2016 mennessä. Kaupunki haluaa palvella alueen yrittäjiä entistä tehokkaammin ja joustavammin yritystoiminnan kaikissa vaiheissa. Uusi, huhtikuussa toimintansa aloittava Yrityslinna kokoaa yrittäjiä, yrityspalveluja ja liiketoimintaosaamista saman katon alle. Yrityslinnassa voi verkostoitua, sparrata ja saada sparrausta. Kaupungin tavoitteena on luoda seudulle näkyvä ja toimiva yrittäjyyden edistämiskeskus, josta niin aloittavat yrittäjät kuin kasvuyrityksetkin saavat tukea.

Kaupungin yrityspalvelupisteiden asiakasmäärät ovat olleet kovassa kasvussa. Uudenlainen yhteistyö kehittää yrityspalvelujen toisiaan täydentävät osat uudeksi ekosysteemiksi, palveluketjuksi, joka tiivistää julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien toimintaa ja tuottaa uutta voimaa yritystoiminnan kehittämiseen.

Yrityslinna avautuu Kallioon osoitteeseen Ensi linja 1. Nimensä Yrityslinna sai upean, vuonna 1898 valmistuneen jugendrakennuksensa innoittamana. Yrityslinnan päätoimija on Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastoon kuuluva YritysHelsinki.

Yksikön päällikkö Timo Onnela, yrityspalvelut, timo.onnela@hel.fi, puh. 040 502 2012

Lue lisää

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan. Uusille alueille tulee tiloja myös yrityksille.