Elinkeino-osaston uutiskirje 1/2016
Helsingin kaupunki
10.
helmikuuta
2016
Takaisin
Kuva: Suomen ilmakuva Oy

Smart & Clean -säätiö etsii yrityksiä mukaan toteuttamaan maailmanluokan älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja

Yrityksillä on nyt mahdollisuus päästä mukaan rakentamaan pääkaupunkiseutua edelläkävijäksi ja referenssialueeksi, joka tarjoaa älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja maailmanmarkkinoille. 

Alan uusia liiketoimintamahdollisuuksia edesauttaa helmikuun alussa perustettu Smart & Clean pääkaupunkiseutu -säätiö, jonka toimijoihin kuuluu Sitra, Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä valtio ja yrityksiä. 

Yrityksille on tarjolla uusia kasvu- ja markkinanäkymiä, jotka tavoitetaan Smart & Clean -työssä luotavilla vientikonsepteilla. Samalla pääkaupunkiseudulle syntyy uusia investointeja, liiketoimintaa, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä työpaikkoja.

Säätiön investointi- ja vientikonseptit liittyvät viiteen teemaan: vähähiilinen liikenne ja liikkuminen, energia, rakentaminen, jäte- ja vesisektori sekä kuluttaja-cleantech.

Säätiön toiminnan myötä kaupungit avaavat omaa infrastruktuuriaan entistä enemmän yritysten käyttöön. Pääkaupunkiseutua muutetaan kokeilu- ja kehittämisalustaksi.

Kaikki menestystarinan luomisesta ja uudenlaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset ovat tervetulleita mukaan säätiön toimintaan.

Lisätietoja:
elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, marja-leena.rinkineva(at)hel.fi

Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin brändikonsepti valmistumassa

Helsingin brändistrategian suunnittelu alkoi viime kesäkuussa ja jatkuu maaliskuun loppuun asti.

Brändikonseptia työstettäessä on haastateltu lukuisia asiantuntijoita ja osallistettu pohdintoihin asukkaita, opiskelijoita, matkailijoita ja yrittäjiä sekä työpajoissa että verkkokanavissa.

Taustatyön perusteella 2020-luvun Helsinki nähdään kaupunkina, jossa rakennetaan yhdessä maailman edistyksellisintä arkea ja vaikutetaan yhteiskunnan kannalta merkittävien ongelmien ratkaisemiseen. Helsingin markkinointiviestinnässä tullaan jatkossa tuomaan esiin entistä enemmän kaupungin kontrastisuutta ja omaperäisyyttä.

Lisätietoja:
markkinointipäällikkö Outi Leppälä, kaupunkimarkkinointi, outi.leppala(at)hel.fi

Kuva: Kuvasuunnittelu- ja agentuuritoimisto Keksi

Health Capital Helsinki tavoittelee uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja investointeja

Vuonna 2015 toimintansa aloittanut Health Capital Helsinki -allianssi kehittää life science- eli terveys-, ruoka- ja ympäristöalojen tutkimus- ja yrityskeskittymää pääkaupunkiseudulla. Allianssissa ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Health Capital Helsinki -allianssi tekee tiivistä yhteistyötä useiden alueella toimivien alan yritysten kanssa.

Meilahden, Viikin ja Otaniemen yliopistokampukset yhteistyökumppaneineen ovat yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä life science -alojen osaamiskeskittymistä. Uuden allianssin avulla Helsinki pyrkii Pohjois-Euroopan parhaaksi näiden alojen tutkimus- ja innovaatioympäristöksi sekä yritysyhteistyöalueeksi.

Health Capital Helsinki -allianssia hallinnoi Helsinki Business Hub.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Santtu von Bruun, kaupungin kilpailukyvyn kehitys, santtu.vonbruun(at)hel.fi,
Health Capital Helsinki -projektitoimiston johtaja Tuula Palmén, Helsinki Business Hub, tuula.palmen(at)helsinkibusinesshub.fi

Helsinki Think Company -yrittäjyysyhteisön toiminta laajenee Meilahteen

Health Capital Helsinki tuo yhteen life science- ja terveysteknologia-alojen tutkimuksen, osaamisen ja yritystoiminnan. Alan uusia yrittäjiä sparrataan avaamalla 2. maaliskuuta Helsinki Think Company -yrittäjyysyhteisön kolmas toimipaikka Meilahden lääketieteellisen tiedekunnan yhteyteen osoitteeseen Biomedicum 1, Haartmaninkatu 8.

Aluksi Think Companyn Meilahden piste toimii tapahtumaperustaisesti. Aukioloajat ja tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta thinkcompany.fi/event-calendar.

Helsinki Think Companyn keskustakampuksen piste palvelee osoitteessa Vuorikatu 5 ja Viikin kampuksen piste osoitteessa Latokartanonkaari 3.

Helsinki Think Company -toiminta on mahdollistettu Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöllä.

Lisätietoja:
rekrytointikonsultti Elisa Kouvonen, yrityspalvelut, elisa.kouvonen(at)hel.fi,
yhteyspäällikkö Ira Leväaho, Helsingin yliopisto, ira.levaaho(at)hel.fi

Kuva: Metsähallitus/Tuomo Häyrinen

Vallisaarta ja Kuninkaansaarta kehitetään innovaatiokilpailulla

Suomenlinnan kupeessa sijaitsevat suljetut sotilassaaret Vallisaari ja Kuninkaansaari avautuvat yleisökäyttöön keväällä 2016. Maapenkereellä toisiinsa yhteydessä olevat saaret ovat Metsähallituksen suojeltu luontomatkailukohde, jonne odotetaan noin 300 000 kävijää vuodessa.

Helsingin kaupunki ja Metsähallitus julkistavat maaliskuussa innovaatiokilpailun saarten kehittämiseksi. Kilpailuun toivotaan erityisesti monialaisten tiimien laatimia ehdotuksia, joissa on teknisten ratkaisujen rinnalla otettu huomioon saarten omaleimaisuus ja matkailunäkökulma. 6Aika-hankkeen ja Smart & Clean pääkaupunkiseutu -säätiön mahdollistaman kilpailun tulokset julkistetaan loppukesästä.

Kilpailun tavoitteena on löytää ekologisia innovaatioita ja uudenlaista liiketoimintaa, joiden avulla saaria kehitetään puhtaan teknologian ja kestävien matkailupalvelujen näyteikkunaksi pilotiksi

Kilpailusta lisätietoja 1.3.2016 alkaen osoitteista: www.hel.fi/puhdas-vallisaari ja
www.hel.fi/clean-vallisaari.

Lisätietoja:
yritysasiamies Päivi Piispa, kaupungin kilpailukyvyn kehitys, paivi.piispa(at)hel.fi

Kuva: Pepe Makkonen/TeMa Foto Oy

Henkilöstöuutisia: Sanna Hartman terveys- ja hyvinvointialan uusi yritysasiamies

VTM Sanna Hartman on aloittanut elinkeino-osaston palkkaamana yritysasiamiehenä Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa.

Hartmanin tehtäviin kuuluu Helsingin kaupungin terveyteen ja hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä yritysyhteistyö. Yritysasiamies suunnittelee markkinavuoropuheluun ja innovaatioyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja sekä edistää konkreettisia uusiin palveluihin ja teknologioihin liittyviä kokeiluja ja kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveysviraston yksiköissä.

Tehtäväkenttään kuuluvat lisäksi kliinisen lääketutkimuskeskuksen käynnistämiseen sekä Kalasataman hyvinvointikeskuksen yritysyhteistyöhön liittyvät toimenpiteet. Tehtävä on osa Suomen suurimpien kaupunkien yhteisen 6Aika-strategian avoimiin innovaatioalustoihin liittyvää toteutusta.

Yhteystiedot:
yritysasiamies Sanna Hartman, elinkeino-osasto ja sosiaali- ja terveysvirasto, sanna.hartman(at)hel.fi