Elinkeino-osaston uutiskirje 1/2017
Helsingin kaupunki
10.
helmikuuta
2017
Takaisin
Kuva: Jussi Hellsten

Helsinki tukee esitystä pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen, jonka mukaan pääkaupunkiseudun työllisyys-, elinkeino- ja maahanmuuttajapalvelut eli ns. kasvupalvelut tulisi antaa yhden toimijan vastuulle. Järjestelyn hallintomallina toimisi parhaiten kuntayhtymä.

Kasvupalvelukuntayhtymän jäseninä olisivat pääkaupunkiseudun kaupungit. Muilla Uudenmaan kunnilla olisi mahdollisuus liittyä kuntayhtymän jäseniksi. Kunnilla, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä, olisi oikeus osallistua niitä koskevien asioiden päätöksentekoon.

Esitystä perustellaan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan erityislaatuisuudella. Erityisesti maahanmuuttoon liittyvät seikat puoltavat erillisratkaisua.

 

Jätkäsaaren palvelukorttelin toteutuskilpailu käynnissä

Jätkäsaareen rakennettavalle asumisen ja hyvinvointipalvelujen korttelikokonaisuudelle etsitään toteuttajaa. Rakennusoikeutta kortteleihin tulee noin 30 000–40 000 kerrosneliömetriä, josta palvelujen osuus on noin 5 000 kerrosneliömetriä.

Tontinluovutuskilpailuun voivat osallistua erilaisten toimijoiden yhteenliittymät, jotka muodostuvat esimerkiksi rakennusliikkeistä, rakennuttajista ja esimerkiksi teknologia- tai palvelualojen yrityksistä tai yhteisöistä.

Kilpailu on tilaisuus myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Korttelin palvelut voivat koostua monenlaisista arjen palveluista, kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluista, ravintoloista, kahviloista majoituspalveluista tai mistä tahansa muista konseptiin sopivista palveluista.

Osallistujien tulee toimittaa suunnitelmansa alueen toteuttamisesta 31.5.2017 mennessä. Palvelukorttelien rakentaminen ajoittuu arviolta vuosien 2019 ja 2022 välille.

9.-luokkalaisille kohdennetun Kesäsetelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä palauttamalla työnantajalle palkkakuluista 300 euroa. Kuva: Jonna Pennanen

Kaupunki tarjoaa noin 4 000 kesätyöpaikkaa ja 5 130 Kesäseteliä

Kesätyöntekijöitä ja kesäsijaisia palkataan kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin noin 4 000. Kesäväkeä etsitään myös kaupungin omistamiin yhtiöihin.

Kesätöiden lisäksi kaupunki työllistää jälleen nuoria yhteistyössä Helsinki Cup -tapahtuman kanssa sekä Unileverin kanssa Jädepyörä-projektissa.

Lisäksi kaupunki tukee erillisellä 300 euron Kesäsetelillä yrityksiä, jotka palkkaavat 9.-luokkalaisen nuoren kesätöihin 4.6.–14.8. välisenä aikana. Kesäseteleitä jaetaan yhteensä 5 130 kappaletta kaikille Helsingin koulujen 9.-luokkalaisille. Lisätietoja kesäsetelistä.

Kesäseteli on Helsingin yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke.

Kuva: Niklas Sjöblom

Kaupungin avoimesta datasta bisnesmahdollisuuksia yrityksille

Helsinki kutsuu yrityksiä mukaan ideoimaan avoimen datan hyödyntämistä. Fiksun Kalasataman kokeilujen lisäksi tuore esimerkki on rakentamispalvelu Staran kaksivuotinen hanke, jossa pilotoidaan massadatan mahdollisuuksia yhdessä yritysten kanssa.

Tiedot lumiaurauksista, hiekoituksista ja sujuvista reiteistä ovat esimerkkejä mahdollisista palveluista, joita älykkääseen kaupunkiin voidaan massadatan ansiosta rakentaa.

Hanke saa tukea Euroopan unionin aluerahastolta, ja siinä on Staran ja yritysryhmän lisäksi mukana Tampere sekä Elisa, jonka alustalle tietoa kerätään. Hanke toteutetaan osana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa.

Kaupungin tavoitteena on massadatan avulla paitsi parantaa palveluja, myös luoda yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen paikkoja uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi.

Lisätietoja: yritysasiamies Päivi Piispa, kaupungin kilpailukyvyn kehitys -yksikkö, paivi.piispa(at)hel.fi

Helsingin muotoilujohtaja Anne Stenros kertoi miten kaupunkia kehitetään muotoilun keinoin. Kuva: Riikka Lahdensuo

Kaupunkimarkkinoinnin kansainväliset ammattilaiset kokoontuivat Helsingissä

Nordic Place Academy järjesti tammikuussa yhteistyössä Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kanssa Nordic Place Branding Conference -tapahtuman Helsingissä. Kaupungintalolle kokoontuneeseen kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui noin 130 kaupunkimarkkinoinnin ammattilaista eri puolilta Pohjoismaita ja Eurooppaa.

Näkemyksiä, oivalluksia ja inspiraatiota tarjonneen tapahtuman avasi apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki. Helsingin osalta puheenvuorot kuultiin myös muotoilujohtaja Anne Stenrosilta ja kaupungin kilpailukyvyn kehitys -yksikön päällikkö Santtu von Bruunilta. Kotimaista näkökulmaa kiinnostavaan kansainväliseen puhujajoukkoon toi Supercellin Kristian Kurki.

Lisätietoja: Elinkeino-osasto, kaupunkimarkkinointi, markkinointipäällikkö Outi Leppälä, outi.leppala(at)hel.fi.

Kuva: Pertti Nisonen

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva John Nurmisen Säätiön hallitukseen

John Nurmisen Säätiön hallitukseen nimitettiin vuoden 2017 alussa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Lisäksi hallituksen jäseneksi nimitettiin SSH Communications Securityn toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen.

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö tekee tuloksellista työtä Itämeren ja merellisen kulttuuriperinnön hyväksi.