Elinkeino-osaston uutiskirje 3/2018
Helsingin kaupunki
24.
toukokuuta
2018
Takaisin
Kuva: Riku Pihlanto

Helsinki etsii yrityksien kanssa ratkaisuja koulujen digihaasteisiin

Helsinki haastaa yrityksiä kehittämään peruskoulujen ja lukioiden opetusta yhdessä kaupungin koulujen kanssa Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa. Viisi toukokuussa julkaistua haasteteemaa ovat: arviointi ja palaute, kolmannet tilat, immersio, AR ja VR opetuksessa, sosio-emotionaaliset taidot sekä työelämäopetus kaikille lukiolaisille.

Yritysten ehdottamia ratkaisuja yhteiskehitetään neljän kuukauden kokeilujaksoissa syksyllä 2018 viidessä Helsingin peruskoulussa sekä Helsingin kaupungin lukioissa. Nopeissa kokeiluissa koulut pääsevät kokeilemaan uusia ratkaisuja ja arvioimaan niiden käytettävyyttä sekä pedagogista vaikuttavuutta. Yhteiskehittämisjakso on fasilitoitu ja siitä voidaan maksaa korvaus.

6Aika-strategiaan kuuluva Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vahvistaa oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi yrityksille on käynnistymässä opetuspeli-haastekilpailu, jossa hyödynnetään Helsingin 3D-kaupunkimalleja. Haasteet julkaistaan 28. toukokuuta. Haastekilpailun järjestää Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Avoimet Innovaatioalustat -hankkeet yhteistyössä Helsingin kaupungin Helsinki 3D+:n ja NewCo Helsingin sekä Start North oppimis- ja innovointialustan kanssa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine, elinkeino-osasto, puh. 040 668 3249, s-posti: anna.rantapero-laine(at)hel.fi
www.oppimisenuusiaika.fi

Kävelijöitä Rautatientorin kupeessa. Kuva: Lauri Rotko

Ylitsepääsemättömän tärkeä ydinkeskusta – Vastaa kävelykeskustakyselyyn

Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja sataman raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.

Kävelykeskustaan liittyviä ideoita kerätään avoimella verkkokyselyllä, jossa voi merkitä ja kommentoida käyttämiään reittejä Helsingin keskustassa. Kävelyreittikysely on auki 15.6. saakka.

Yhteistyö keskustan kiinteistönomistajien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on käynnistynyt kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun osalta myös teemallisilla työpajoilla. Lisäksi kartoitetaan suunnittelutoimistojen ideoita kesän aikana.

Selvitystyö on yksi Helsingin Maailman toimivin kaupunki -kaupunkistrategian hankkeita.

Lisätietoja: Projektinjohtaja Katariina Baarman, Helsingin kaupunginkanslia, puh.  09 310 37125, s-posti: katariina.baarman(at)hel.fi

Vastaa kävelyreittikyselyyn
Raklin työpajat
Verkkouutinen 1. työpajasta

Jukka Punamäki. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Matkailun kehittäminen kaupungin fokuksessa

Helsingin matkailun kehittämisen ohjenuorana toimii kesällä 2018 valmistuva Matkailun tiekartta. Se sisältää muun muassa digitaalisuuteen, vastuullisuuteen, tilastointiin ja muihin matkailun kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin liittyviä teemoja.

Elinkeino-osasto pyrkii pitämään aktiivisesti yhteyttä matkailuelinkeinoon. Yhteistyön uusi avainhenkilö on erityissuunnittelija Jukka Punamäki, jonka vastuualueeseen matkailun kehittäminen kuuluu.

Helsingin kaupungin matkailumarkkinoinnista vastaa edelleen Helsinki Marketing Oy.

Kehitysvaiheessa olevilla Hel.fi/matkailuelinkeino-verkkosivuilla julkaistaan Helsingin matkailuelinkeinolle, medialle ja muille sidosryhmille oleellista tietoa alan ajankohtaisista asioista ja kehityksestä.

Lisätietoja: Erityissuunnittelija Jukka Punamäki, elinkeino-osasto, puh. 044 713 1753, s-posti: jukka.punamaki(at)hel.fi
www.hel.fi/matkailuelinkeino

Stadiluotsit. Kuva: Patrik Lindström

Stadiluotsit aloittivat – Yritysluotsit pian perässä

Kaupunkilaisten osallisuutta edistämään on palkattu seitsemän stadiluotsia. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty omat kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa. Kesän aikana rekrytoidaan lisäksi kolme yritysluotsia, jotka tulevat toimimaan alueellisesti yritystoiminnan edistäjinä.

Kaupungin tarjoamat vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuudet täydentyvät syksyllä alkavalla osallistuvalla budjetoinnilla. Sen kautta kaupunkilaiset pääsevät vuosittain päättämään, mihin 4,4 miljoonan euron suuruinen summa käytetään. Stadiluotsit varmistavat yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa, että aluekohtaisten hankkeiden valmistelu toteutuu moniäänisesti ja yhdenvertaisesti.

Lisätietoja: Stadiluotsien vastuualueet 

Aleksanterinkatu. Kuva: Helsinki Marketing, Kuvio.

Helsinki selvittää päätöksenteossa olevan ilmasto-ohjelmansa elinkeinovaikutuksia

Kesän aikana selvitetään, millaisia vaikutuksia Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmalla olisi alueen elinkeinoelämälle.

Selvitystä varten kerätään elinkeinoelämän toimijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden mielipiteitä. Tarkoituksena on arvioida muun muassa uusien työpaikkojen ja vientimahdollisuuksien syntyä. Lisäksi selvitetään, minkälaisia kysymyksiä, toiveita ja kehittämisehdotuksia uuteen toimenpideohjelmaan liittyy.

Lopulliseen päätöksentekoon Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma etenee loka-marraskuussa 2018.