Elinkeino-osaston uutiskirje 4/2015
12.
kesäkuuta
2015
Takaisin
Kuvaaja: Jussi Hellsten

Helsinki terästää markkinointiaan

Helsinki aikoo tuoda vahvuuksiaan esiin aiempaa rohkeammin ja näkyvämmin esille uuden kaupunkimarkkinoinnin avulla. Tavoitteena on parantaa kaupungin asemia kilpailussa matkailijoista, investoinneista, tapahtumista ja osaajista. Elinkeinoelämän edustajia ja muita sidosryhmiä kutsutaan mukaan markkinointistrategian suunnitteluun.

Markkinointistrategiatyöhön kuuluu muun muassa tutkimuksia, kilpailija-analyyseja, kaupungin eri toimijoiden, elinkeinoelämän ja kohderyhmien osallistamista sekä kaupunkibrändin määrittelytyö. Yhteisiä markkinoinnin työkaluja luodaan muidenkin Helsinkiä markkinoivien tahojen hyödynnettäväksi.

Kaupungin yhteistyökumppani markkinointistrategian ja brändikonseptin laatimisessa on Kuudes Kerros Oy.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Saila Machere, kaupunkimarkkinointi-yksikkö, saila.machere(at)hel.fi

Kuvaaja: Tuomas Uusheimo. Kuva: Öljysäiliö.

Valon kaupunkien vuosikokous Helsingissä syyskuussa  

Kansainvälisen valon kaupunkien Lighting Urban Community International -järjestön (LUCI) vuosikokous järjestetään Helsingissä 23.–27.9.2015. Kokous tuo kaupunkiin noin 150 kansainvälistä valaistusalan ammattilaista.

Vuonna 2002 perustettu verkosto antaa kaupungeille ja alan ammattilaisille mahdollisuuden jakaa kokemuksia, asiantuntemusta ja osaamista. Taloudellisten ja ympäristöön liittyvien kysymysten lisäksi valaistus on merkityksellistä kehitettäessä kaupunkiympäristöä ja kaupungin identiteettiä.

Valon käyttö kaupunkikuvassa on Helsingissä jatkuvan kehittämistyön kohteena. Pitkän pimeän vuodenajan vuoksi valolla on suuri merkitys muun muassa arjen sujumisen, viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta.

Lisätietoja: kansainvälisten asioiden assistentti Piia Raitavuo, kaupungin kilpailukyvyn kehitys -yksikkö, piia.raitavuo(at)hel.fi

Kuvaaja: Kimmo Brandt

Yhteistyössä kohti avoimia ja älykkäitä palveluja

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Strategiassa on kolme painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. Helsingissä avoimien innovaatioalustojen osalta tavoitteena on vahvistaa valmiuksia toimia kehitysalustana uusille ratkaisuille yhteistyössä yritysten ja muiden kumppanien kanssa. Hankkeessa jatketaan mm. Kalasataman kehittämistä älykkäänä kaupunginosana. Avoin data -painopisteen toteutusta vetää Tietokeskus. Avoimessa osallisuudessa Helsinki on aktiivisesti mukana valmistelemassa kuutoskaupunkien yhteistä kärkihanketta.

Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Oleellista strategian toteutuksessa on tiivis yhteistyö, aito vuoropuhelu ja yhdessä oppiminen.

Lisätietoja: elinkeinoasiamies Kimmo Heinonen, kaupungin kilpailukyvyn kehitys -yksikkö, kimmo.o.heinonen(at)hel.fi

Havainnekuva Aalto+Aalto.

Valkoisen saliin etsitään tulevaisuuden toimijaa

Torikorttelit etsii vuokralaista ja monipuolista sisältösuunnitelmaa Helsingin keskustan viimeiseen vapaaseen historialliseen saliin. Valkoisen salin konseptista on käynnissä avoin haku, jossa etsitään toimijaa tai toimijoita kehittämään ja pyörittämään kokonaisuutta, jonka työnimi on Kaupunkilaisten Arki- ja juhlasali.

Tavoitteena on saada uuden kaupunginmuseon kainaloon jälleenavautuvasta salista kaikille kaupunkilaisille avoin arki- ja juhlatila. Valkoisen salin remontti valmistuu tämän vuoden lopussa.

Lisätietoja: Torikorttelit, myynti- ja markkinointipäällikkö Eija Malin, eija.malin(at)torikorttelit.fi

Henkilöstöuutisia

Elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysyksikössä on aloittanut projektipäällikkö Sirkku Reponen, jonka vastuualueeseen kuuluu Ohjaamo-hankkeen valmistelu ja toteutus. Ohjaamo kokoaa monialaiset nuorille kohdennetut palvelut saman katon alle. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat parhaillaan perustamassa omia Ohjaamo-palvelupisteitään. Helsingin Ohjaamo avautuu loppukesästä Kampissa.