InfoFinland - Uutiskirje 2/2021
Helsingin kaupunginkanslia
22.
huhtikuuta
2021
Takaisin

Uusia kuntia mukaan InfoFinland-yhteistyöhön

Vaasan, Iisalmen ja Kajaanin kaupungit ovat liittyneet mukaan InfoFinland-yhteistyöhön. Tervetuloa! Kevään aikana koulutamme uudet sisällöntuottajat kuntasivujen rakentamiseen ja ylläpitoon, InfoFinlandin konseptiin, kohderyhmiin ja selkeään kieleen. Kuntien sivut julkaistaan kevään ja kesän aikana.

Oulu mukaan Finnishcourses-palveluun

Jatkossa myös Oulussa järjestettäviä suomen kielen kursseja löytyy Finnishcourses.fi-palvelusta. Käyttöä pilotoidaan aluksi monikulttuurisuuskeskus Villa Victorin kursseilla. Tietoja voi hakea suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Lisätietoja
päätoimittaja Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio(at)hel.fi
Villa Victorin kehittäjäopettaja Veli-Pekka Pelkonen, veli-pekka.pelkonen(at)ouka.fi

Uutta tietoa InfoFinlandissa: palkanmaksu ja palkkataso Suomessa

Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa -sivu on uudistunut. Aiempi otsikko Työsuhteen ehdoista sopiminen vaihdettiin uuteen ja sivuille lisättiin tietoa siitä, miten palkkataso määräytyy Suomessa ja milloin palkka maksetaan työntekijälle. Lisäksi sivulla on tietoa työehtosopimuksista.

Lisätietoa
viestintäasiantuntija Liudmila Helanterä, liudmila.helantera(at)hel.fi

Millaista palautetta saimme ja miten se on vaikuttanut InfoFinlandin sisältöihin?

Vuoden 2020 aikana kysyttiin useimmiten neuvoa Suomeen muuttamisesta ja työpaikan löytymisestä. Ulkomainen ajokortti, henkilötunnuksen saaminen ja lapsen uskonto olivat esimerkkejä aiheista, jotka nousivat esiin sivujen sisältöä koskevassa palautteessa. Näitä tietoa täydennettiin sivuille. Lisäksi kysyttiin, miksi jokin kaupunki ei ole mukana InfoFinlandissa.

Palautteen pohjalta tehtiin kokonaan uusi sivu Koronavirus ja muutto Suomeen, joka kokoaa yhteen paikkaan rajanylitykseen ja lupa-asioihin liittyvät ajantasaiset tiedot.

Lisätietoja
viestintäasiantuntija Ingrid Pent, ingrid.pent(at)hel.fi

InfoFinlandin kieli on selkää yleiskieltä

Teemme InfoFinlandissa jatkuvasti työtä kielen selkeyttämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa lyhyitä virkkeitä, sivulauseiden suosimista lauseenvastikkeiden sijasta, vaikeiden verbimuotojen kuten partisiippien ja infinitiivien korvaamista muilla rakenteilla sekä tavallisten, tuttujen sanojen käyttämistä aina kun mahdollista.

InfoFinlandin tekstit on suunnattu suoraan lukijalle, ja passiivin sijasta käytämme imperatiivia tai muita suoria puhuttelutapoja. Keskeistä on se, että ihminen saa tiedon siitä, mitä hänen täytyy arjessa tehdä, ei organisaatiolähtöinen palveluiden esittely.

Lisätietoja
viestintäasiantuntija Katja Kaila, katja.kaila(at)hel.fi

Tavoitteena pidemmät asiointipolut

Toiveenamme on, että käyttäjä viipyisi InfoFinlandin sivuilla nykyistä pidempään. Osana sisältöstrategiatyötä kartoitimme, mitkä sivut ovat toimineet parhaina laskeutumissivuina. Tavoitteena on saada enemmän liikennettä näille sivuille. Useiden sivujen otsikointia on muutettu kuvaavammaksi, ja ingressejä ja sisäisiä linkityksiä on tehty lisää. Sivuja on myös nostettu esille sosiaalisessa mediassa.

Työ on jo tuottanut tulosta. Esimerkiksi Suomeen muuttajan muistilista, Oleskelulupa puolisolle ja Suomen kansalaisuus -sivuilta käyttäjät jatkavat aiempaa useammin InfoFinlandin muille sivuille.

Lisätietoja
viestintäasiantuntija Katja Kaila, katja.kaila(at)hel.fi

Talent Boost Cookbook Finland 2.0

Kansainvälisiin osaajiin liittyvän työn hyviä käytäntöjä on koottu Talent Boost Cookbook -käsikirjaan, josta on ilmestynyt 2.0 versio. InfoFinland on mukana esimerkkinä hyvästä valtakunnallisesta palvelusta: “The InfoFinland website is worth visiting for talents, companies but most certainly professionals working with talents.”

Cookbook on osa hallituksen Talent boost -ohjelmaa. Julkaisija on Työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland.

Termityö InfoFinlandin venäjänkielisillä sivuilla

Talven aikana InfoFinlandin venäjänkielisen version termit ovat olleet suurennuslasin alla. Tekstinparannuksia on tehty kymmenille sisältösivuille, esimerkiksi Vammaiset ihmiset ja Vammaisten palvelut -sivuille.

Sivuilla usein toistuvien viranomaisnimien, kuten Digi- ja väestötietovirasto ja TE-toimisto, kirjoitusasu on tarkastettu ja korjattu yhdenmukaisiksi. Olemme myös yhdenmukaistaneet Kelan termit venäjäksi.

Esimerkiksi:

Digi- ja väestötietovirasto = Агентство цифровой информации и учета населения
TE-toimisto = Бюро занятости и экономического развития tai Бюро ТЕ
Toimeentulotuki = Пособие по обеспечению прожиточного минимума

Lisätietoja
viestintäasiantuntija Liudmila Helanterä, liudmila.helantera(at)hel.fi
viestintäasiantuntija Ingrid Pent, ingrid.pent(at)hel.fi