Jakomäen sydän
Demos vei voiton arkkitehtuurikilpailussa
22.
toukokuuta
2017
Takaisin
Tuomas Martinsaari (vas), Paul Thynell, Claudia Auer ja Matias Kotilainen palkittiin sekä parhaasta palvelurakennuksesta että parhaasta asuinrakentamisen ehdotuksesta. Kuva: Hanna Arhe

Demos vei voiton arkkitehtuurikilpailussa

Jakomäen sydän -arkkitehtuurikilpailun voittajaksi ja palvelurakennuksen suunnittelijaksi selvisi nimimerkki Demos. Kilpailu koski sekä asuinrakentamisen että uuden palvelurakennuksen suunnittelua.

Palkintolautakunta piti Demos-ehdotuksen aluesuunnitelmaa kokonaisuutena korkeatasoisimpana ja tasapainoisimpana. Myös palvelurakennuksen pohjaratkaisu on johdonmukainen ja kirkas. Yhteiskäyttöä, kansalaiskäyttöä ja muunneltavuutta on jalostettu pitkälle.

Kilpailuehdotusta tullaan jatkotyöstämään yhdessä käyttäjien kanssa. Palkintolautakunta ehdotti erityisesti rakennuksen ulkoarkkitehtuurin kehittämistä edelleen.

Voittajaehdotuksen Demos olivat laatineet työryhmä Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari ja Paul Thynell sekä Claudia Auer Auer & Sandås arkkitehdit Oy:stä. Bonuspalkinnon palkintolautakunta myönsi Demosille ja nimimerkille Läppä, jonka oli laatinut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy.

Asemakaavamuutosta haetaan sinisellä merkityllä alueelle. Huokotien pohjoispuolelle on myös suunnitteilla kaavamuutos, joka tulee ajankohtaiseksi 2020-luvulla.

Kaavaehdotusta puidaan ensi syksynä

Jakomäen sydämen rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta, josta kuulemme seuravan kerran ensi syksynä. Toukokuun alussa päättyneen asukkaiden kuulemisen jälkeen kaupungin virkamiehet laativat kaavaehdotuksen, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon saadut mielipiteet. Ehdotusta tehdään arkkitehtuurikilpailun voittajatyön pohjalta.

Kaavaehdotus etenee poliitikkojen päätettäväksi ensi syksyn aikana, ja se tulee myös yleisön nähtäville. Ehdotus sisältää kaavakartan kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostuksen.

Nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotus siirtyy edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Mikäli päätöksenteossa ei tule yllätyksiä, uuden asemakaavan pitäisi valmistua syksyllä 2018.

Lisätietoja kaavamuutoksesta saa arkkitehti Elias Rainiolta elias.rainio@hel.fi.

Havainnekuva Demos-ehdotuksesta. Ehdotusta ryhdytään kehittämään eteenpäin pohtimalla yhdessä, millaisia tarpeita rakennuksen käyttäjillä tulevaisuudessa voisi olla.

Käyttäjätyöpajat alkoivat

Uudessa talossa päiväkodit, leikkipuisto, koulu, nuorisotalo, yhdistykset ja kaupunkilaiset tekevät aivan uudenlaista yhteistyötä keskenään joka päivä. Uuteen arkeen valmistaudutaan jo talon suunnitteluvaiheessa, sillä käyttäjien työpaja kokoontui ensimmäisen kerran toukokuun alussa.

Mukana on edustajia päiväkodeista, leikkipuistosta, peruskoulusta, nuorisotalolta, sekä kaupunginosayhdistys Koillisseurasta ja Pienperheyhdistyksen Perhepaikka Punahilkasta.

”Käyttäjä-workshopeissa työstetään uuden rakennuksen henkilöstön arkipäivää ja yhteistyötä. Samalla keräämme näkemyksiä ja tietoa suunnitteluratkaisuiden tueksi”, kertoo työpajoja vetävä arkkitehti Juha Niemi Optiplan Oy:stä. 

Roberta Lomoro perheineen viihtyy Jakomäessä. Kuva: Laura Oja

Asukkaiden mietteitä uudistuksesta

Mitä asukkaat tuumivat uudistuvasta Jakomäestä? Freetoimittaja Kirsi Riipinen kuuli vinkkejä muun muassa hyvistä sienimetsistä ja mainioista ulkoilumaastoista. Jakomäen sydämen mukanaan tuomat uudet asukkaat toivotetaan tervetulleeksi. Paikalliset palvelut säilyvät vain, jos niille on käyttäjiä, totesivat kaukokatseiset jakislaiset. Erityisesti toivottiin lapsiperheitä ja vilskettä keskustaan.

Pysy kuulolla Jakomäen sydämestä – tilaa kuulumiset sähköpostiisi

Jakomäen keskiosa mullistuu lähivuosina, kun peruskoulun rakennusten tilalle nousee uusi tai laajennettu palvelurakennus. Rakennukseen muuttaa aikanaan peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto sekä nuorisotila. Tilaa varataan myös asukastoiminnalle. Nykyisten rakennusten tilalle suunnitellaan mahdollisesti asuintaloja.

Jakomäen sydän -uutisia lähetämme aika ajoin, kun meillä on hankkeen tiimoilta uutta kerrottavaa.

Tämän uutiskirjeen voit tilata Jakomäen sydän –allianssin verkkosivun kautta www.uuttahelsinkia.fi/jakomaensydan