Jakomäen sydän
Kuulumisia Jakomäestä 2 /2016
22.
joulukuuta
2016
Takaisin
Ideakilpailuun valitut toimistot kutsuttiin infoon Jakomäen kirjastoon joulukuun puolivälissä. Kuva Hanna Arhe / Tilakeskus

Arkkitehtuurikilpailun osallistujat valittu

Jakomäen keskiosan uudistaminen alkaa arkkitehtuurikutsukilpailulla, jonka osallistujat on valittu joulukuun alussa. Kilpakumppanit ovat Arkkitehdit LPV & Sarlin + Sopanen, Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Auer - Sandås & Kotilainen Martinsaari Thynell sekä Luutonen Ettala Palomeras Arkkitehdit.

Varsinainen kilpailuaika on alkanut joulukuun puolivälissä ja voittaja julkistetaan 28.4.2017. Kilpailun pohjalta laaditaan alueelle myös asemakaavan muutos.

Kilpailutyöt ovat yleisön nähtävillä ja kommentoitavina töiden arvostelun aikana Jakomäen kirjastolla sekä verkossa kerrokantasi.hel.fi -palvelussa huhtikuussa 2017.

 

Kilpailussa hyödynnetään vuonna 2015 kerättyjä ideoita asukkailta. Kuva Uusi Kaupunki Kollektiivi / Hilla Rudanko

Koulurakennusten tilalle ehkä satoja asuntoja

Kilpailusta kiinnostuneille arkkitehdeille järjestettiin 15.11. Jakomäen sydän –hankkeen esittelytilaisuus. Jakomäen alueen arkkitehti Elias Rainio Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoi visioita Jakomäen sydämen vaikutuksista alueeseen ja alueesta yleensä.

Jakomäki rajautuu selkeästi suuriin teihin eli Lahden ja Porvoon moottoriteihin. Joskus tulevaisuudessa Jakomäki siirtyy raiteille, kun suunnitelmiin varattu pikaratikka alkaa huristella Huokotietä pitkin. Jakomäen palveluja käyttävät myös uuden Alppikylän asukkaat sekä Huokotien pohjoispuolella sijaitsevan Suurmetsän asukkaat. Joskus tulevaisuudessa jakomäkeläiset saavat 25 000 uutta naapuria, kun kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Helsingin uuden yleiskaavan ja varata sen myötä Malmin lentokentän asuinrakentamiselle.

Nykyisen maineensa lisäksi Jakomäellä on monia vahvuuksia, sillä aluetta on uudistettu viime vuosina monella rintamalla. Ostoskeskuksessa palvelevat esimerkiksi uudet ruokakaupat. Jakomäki rajoittuu kahteen moottoritiehen, mutta idän suunnasta avautuu Slåtmossenin suoalue ja mahtavat metsäiset ulkoilumaastot.

”Naapurusto tuntee hyvin Vaaralan lammikot, jotka ovat olleet paikallisten asukkaiden uimapaikkoina jo kauan. Nyt on mietitty Vantaan ja Helsingin rajalle sijoittuvien ammikoiden kunnostamista palvelemaan entistä paremmin virkistyskäytössä”, Rainio kertoo.

Jakomäessä on myös monipuoliset liikuntapalvelut ja liikuntapuisto. Uimahalli avattiin perusteellisen remontin jälkeen muutama vuosi sitten. Helsingin Kaupungin Asunnot eli Heka Oy on korjannut voimallisesti asuintalojaan. Ensi keväänä asukkaat muuttavat upouusiin Jakomäentien taloihin.

Kilpailijoilta allianssi odottaa palvelurakennuksen konseptin lisäksi asumisen kokonaissuunnitelmaa kilpailualueelle, joka kattaa Jakomäen peruskoulun rakennukset sekä liikuntapuiston.

Bonuspalkkio parhaalle asuintaloidealle

”Parasta asumisen kokonaissuunnitelmaa varten on varattu 40 000 euron erikoispalkinto, joka voidaan myöntää myös muulle kuin kilpailun voittajaehdotukselle. Kannattaa siis keskittyä myös palvelurakennuksen ympärillä oleviin alueisiin”, Rainio mainostaa arkkitehtiyleisölle.

Jakomäen sydämen myötä alueelle olisi mahdollista rakentaa uusia koteja noin 500:lle asukkaalle eli noin 20 000-25 000 kerrosneliömetriä.

Uudet asunnot nousevat kätevästi aivan ostoskeskuksen naapuriin sen elämää vilkastuttamaan. Asuintalojen kivijalassa kaupunkisuunnittelijat näkisivät mieluusti liiketiloja. Jakomäen aukion elämä vilkastuu uusien kulkijoiden ja asukkaiden myötä.   

Kuinka korkeita uudet asuintalot voisivat olla? Jakomäen kalliot ovat yksi Helsingin korkeimpia paikkoja ja uudet talot voisivat nousta mielellään korkeintaan niiden tasoon, jolloin puhutaan kahdeksankerrosta korkeista taloista.

Palvelurakennuksessa voi olla korkeintaan kolme kerrosta, sillä lähellä kulkeva kaasuputki asettaa omat rajoituksensa rakentamiselle, Rainio mainitsee.

Liikenteestä Rainio kertoo, että kilpailualuetta kiertävä Huokotie on kokoojakatu, jolle ei toivota uusia liittymiä. Sen sijaan on mahdollista, että suunnilleen nykyisen alakoulun rakennuksen ja liikuntapuiston väliin rakennettaisiin uusi katupätkä. Somerikkopolun puolelle Huokotieltä voisi ehkä olla huoltoreitti.

Pysäköintipaikkoja uusia asuintaloja varten tarvitaan noin yksi kappale 100 kerrosneliömetriä kohden. Uudelle asuinkorttelille tulisi noin 200 autopaikkaa ja pysäköintitilaa noin 800 polkupyörälle. Vieraspysäköinti sijoittuisi katuvarsiin.

Kilpailualueella on parhaillaan käynnissä asemakaavamuutos. Siihen liittyvä asukkaiden kuuleminen on kytketty arkkitehtuurikilpailuun niin, että kaavaluonnoksen sijaan kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan kilpailuehdotuksia. Tämä palaute tulee myös tuomariston käyttöön.

Asemakaava voisi olla lainvoimainen syyskuussa 2018, jonka jälkeen rakentaminen pääsee vähitellen alkamaan.

Uusi palvelurakennus nousee paikoilleen jäävän uimahallin yhteyteen. Kuva Mikael Lindén.

Palvelurakennus uimahallin yhteyteen

Arkkitehti Juha Niemi Optiplan Oy:stä kertoi marraskuussa kilpailijoiden infossa tulevasta palvelurakennuksesta, joka nousee Somerikkopolulle uimahallin yhteyteen.

"Uimahalli ja liikuntasali uimahallin päällä säilyvät. Kilpailijat voivat päättää, puretaanko koulun tilat vai korjataanko ne", Niemi kertoo.

Uutta palvelurakennusta käyttävät aikanaan kirjava joukko Jakomäen nykyisiä palveluja. Jakomäen Sydämeen muuttavat kahden päiväkodin toiminnot, joten tilaa tarvitaan noin 250 lapselle. Peruskoulun ala- ja yläkoululaisia on noin 750 oppilasta ja hekin sijoittuvat samaan rakennukseen. Uusiin tiloihin sijoittuvat myös leikkipuisto ja nuorisotalo. Palvelurakennus tarjoaa liikuntatiloja eli uimahallin ja liikuntasalin. Lisäksi tarvitaan pukuhuoneita ja varastotilaa myös läheisen liikuntapuiston käyttäjien tarpeisiin.

Kaupungin eri käyttäjien yhteenlaskettu tilatarve on noin 12 000 kerrosneliömetriä, Juha kertoo. Kilpailuehdotuksissa rakennuksen laajuus saa kuitenkin olla vain 10 450 – 11 000 kerrosneliömetriä.

"Ideakilpailun ydin onkin tutkia, miten tilojen monikäyttöisyyttä ja yhteiskäyttöä voidaan kehittää", Niemi toteaa.

Tilojen monikäyttöisyyttä voidaan toteuttaa monella tavalla
Yhteiskäyttö: Tila on kaikkien käytössä eikä sitä ole nimetty ketään varten erikseen.
Vuorokäyttö: Tilaa käyttävät eri aikaan eri käyttäjät eikä sitä ole nimetty kenellekään.
Kansalaiskäyttö: Tilaa on myös muiden kuin kaupungin käytössä eli siellä voivat toimia esimerkiksi erilaiset yhdistykset, asukkaat ja harrasteryhmät. Kansalaiskäyttöä varten ei nimetä erikseen tiloja.

 

Pysy kuulolla Jakomäen sydämestä – tilaa kuulumiset sähköpostiisi

Jakomäen keskiosa mullistuu lähivuosina, kun peruskoulun rakennusten tilalle nousee uusi tai laajennettu palvelurakennus. Rakennukseen muuttaa aikanaan peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto sekä nuorisotila. Tilaa varataan myös asukastoiminnalle. Nykyisten rakennusten tilalle suunnitellaan mahdollisesti asuintaloja.

Jakomäen sydän -uutisia lähetämme aika ajoin, kun meillä on hankkeen tiimoilta uutta kerrottavaa.

Tämän uutiskirjeen voit tilata Jakomäen sydän –allianssin verkkosivun kautta www.uuttahelsinkia.fi/jakomaensydan