Jakomäen sydän
Palvelurakennuksen rakentaminen hyväksyttiin
14.
syyskuuta
2018
Takaisin
Leikkipuiston paikalle kiviaineksesta tehty painopenger tiivistää maaperää ja ehkäisee tulevan leikkipihan painumista

Rakentamisen valmistelu etenee

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman elokuun lopulla. Suunnitelman lähtökohtana on viiden rakennuksen peruskorjauksen korvaaminen yhdellä peruskorjaus- ja laajennushankkeella. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi Jakomäen keskiosan asemakaavan muutoksen, minkä myötä purettavilta koulu- ja päiväkotirakennuksilta vapautuville tonteille voi rakentaa uusia asuntoja.

Päätöksen myötä Jakomäen sydämen rakentamisen valmistelu siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Uuden palvelurakennuksen tieltä poistuvat rakennukset puretaan loppuvuoden 2018 aikana. Rakentaminen alkaa vuoden 2019 alussa ja uuden laajennusosan on tarkoitus valmistua syksyksi 2020. Valmistelut ovat alkaneet Jakomäenpolun varrella jo kuluvana kesänä, kun leikkipuiston eteläpäähän tehtiin painopenger, joka tiivistää maaperää ja ehkäisee tulevan leikkipihan painumista.

Tavoitteena vähäinen väistötilojen tarve

Uutta palvelurakennusta suunnitellaan yhdessä talon tulevien käyttäjien kanssa. Hanke toteutetaan niin, että väistötiloja tarvitaan mahdollisimman vähän ja moni voi toimia nykyisissä tiloissaan, kunnes uusi rakennus valmistuu. Koulun ja päiväkotien toiminta jatkuu pääsääntöisesti nykyisissä tiloissa. Leikkipuisto Jakomäki on muuttanut syyskuussa väistötiloihin Huokotien pohjoispuolelle osoitteeseen Kolupolku 10.

Tyhjäksi jäävä leikkipuistorakennus sekä sen vieressä oleva tyhjä alakoulun sivurakennus puretaan loppuvuoden aikana. Työ tehdään työmaa-aitojen sisällä niin, että alueen toimijoita häiritään mahdollisimman vähän. Purkutöiden vaikutuksista tiedotetaan lähempänä töiden alkamista.

Asemakaavalla uudistusta kaupunkikuvaan

Jakomäki uudistuu tulevina vuosina laajemminkin, kun palvelurakennuksen lisäksi kehitetään keskiosan virkistysalueita ja parannetaan liikennejärjestelyjä. Uusi asemakaava tuo poistuvien julkisten rakennusten tilalle aikanaan noin 640 uutta asukasta, monipuolistaa asumisen hallintamuotoja ja rikastuttaa kaupunkikuvaa. Uutta asuntokerrosalaa kaavassa on 25 600 k-m², josta liiketilaa 200 k-m².

Liikennesuunnitelma selkeyttää katuverkostoa ja parantaa liikenneturvallisuutta. Huokopolun ja Jakomäenpolun linjauksia muutetaan ja liikuntapuiston pohjoisreunalla laajennetaan maanalaista johtovarausta maakaasuputkea varten. Liikuntapuiston eteläreunalle tehdään uusi kulkuyhteys Somerikkotien bussipysäkiltä Huokotien ylikulkusillalle. Uusi kaava perustuu arkkitehtuurikilpailuun, jonka kaupunki järjesti yhdessä Jakomäen sydän -allianssin kanssa Jakomäen keskiosan sekä palvelurakennuksen suunnittelusta.

Leikkipihan välineiksi yleisön suosikit

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen on tehty pihasuunnitelmaa, ja kesällä suunnittelijat kuulivat leikkimisen asiantuntijoiden eli tulevien käyttäjien mielipiteitä. Leikkipuisto Jakomäen 50-vuotissynttäreiden yhteydessä pidetyssä leikkivälineäänestyksessä suosikkinsa leikkimajasta, tasapainoiluvälineestä, kiipeilytelineestä ja asfalttimaalauksesta valitsi yli 100 eri-ikäistä kävijää. 

Äänestyksessä leikkipuiston pihan suosikiksi valikoitui erilaisia elementtejä yhdistävä tasapainoilurata, päiväkodin pihalle monipuolisia kiipeilymahdollisuuksia tarjoava leikkimaja sekä koulun pihalle isokokoinen dome-kiipeilyteline. Asfalttimaalauksista eniten ääniä saivat perinteiset kuviot tervapata ja labyrintti. Äänestys oli kaikille avoin. Kustakin välineestä oli esillä kolme vaihtoehtoa, joista kaupunkilaiset saivat valita suosikkinsa. Pihasuunnitelmaan valitaan yleisöäänestyksen voittaneet välineet.

Jakomäen keskiosaan, nykyisen uimahallin yhteyteen osoitteeseen Somerikkopolku 6, suunnitellaan uutta palvelurakennusta, jossa toimivat jatkossa koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto, uimahalli sekä kansalaisjärjestöt. Myös alueen ulkotiloja ja liikennejärjestelyjä parannetaan.

Jakomäen sydän -hankkeen etenemistä voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilta. Sivujen kautta voit tilata myös hankkeen uutiskirjeen: www.uuttahelsinkia.fi/jakomaensydan

Kysymyksiä hankkeesta voit lähettää myös Facebookin kautta: www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto/