Jakomäen sydän
Jakomäen sydämen kilpailuehdotukset näytille
31.
maaliskuuta
2017
Takaisin
Jakomäen uimahalli säilyy paikoillaan ja palvelurakennus nousee sen yhteyteen. Kuva: Mikael Lindén.

Mitä mieltä olet kilpailutöistä?  

Suunnitelmaa Jakomäen sydämen palvelurakennukselle ja asuinrakentamiselle etsitään arkkitehtuurikutsukilpailun avulla, jonka viisi ehdotusta ovat esillä Jakomäen kirjastossa ja verkossa.

Kilpailutöitä voi kommentoida 3.–13.4. Jakomäen kirjastossa sekä 3.–17.4. verkossa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/jakomaensydan. Kilpailutyöt esitellään torstaina 6.4. kello 17–19 Jakomäen nuorisotalolla, Huokotie 3. Tervetuloa!

Palautteesta laaditaan yhteenveto kilpailun palkintolautakunnan sekä kaavoittajan käyttöön. Lisätietoa kaavan valmistelusta saa 3.4. alkaen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta verkkosivuilta www.hel.fi/suunnitelmat. Kaavoitusta koskevat kirjalliset mielipiteet lähetetään 2.5.2017 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mitä sanovat arkkitehdit?  

Kysyimme kilpailijoilta, mikä Jakomäestä suunnittelualueena tekee erityisen kiinnostavan. Entä minkälaista kokemusta he tarjoavat Jakomäen tarpeisiin? Kisaan osallistuvat toimistot ovat Arkkitehdit LPV & Sarlin + Sopanen, Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Auer - Sandås & Kotilainen Martinsaari Thynell sekä Luutonen Ettala Palomeras Arkkitehdit.

Ylärivissä vasemmalta arkkitehdit Tuomas Perttula, Tarmo Peltonen ja Marja Sopanen. Alarivissä Karoliina Periainen, Annika Marttinen ja Olli Sarlin. Kuva: Hanna Arhe / Tilakeskus.

Arkkitehtitoimisto LPV Oy ja Arkkitehdit Sarlin + Sopanen

Arkkitehti Tarmo Peltonen näkee Jakomäen poikkeuksellisen hienon luonnonympäristön hyvänä lähtökohtana vetovoimaisen asuinympäristön rakentamiselle. Hän näkee alueen vahvan yhteisöllisyyden hengen luovan hyvät edellytykset toimivalle ja yhteisöllisyyttä tukevalle palvelurakentamiselle. ”Oppimisympäristöt ovat meidän tärkeimpiä osaamisalueitamme. Tulemme hyödyntämään kokemuksemme eri puolille Suomea toteutetuista uuden oppimiskäsityksen mukaisista suunnitelmista. Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy:llä taas on pitkäaikaista kokemusta asuinympäristön suunnittelusta sekä ekologisesti kestävästä rakentamisesta yhteisöllisiin asumisratkaisuihin.”

Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n osakkaat Antti Nousjoki (vas) ja Juho Grönholm (oik). Kuva: Hanna Arhe / Tilakeskus.

ALA Arkkitehdit

Arkkitehti Antti Nousjoki: ”Jakomäki on aidosti modernia maisemaa: tilavaa ja väljää, lennokastakin kaavoitusta jossa ei ole tavoiteltu romanttisia kliseitä ”urbaanista” kaupunkirakenteesta.  Se on luonnonläheistä ja tehokasta asuinympäristöä kehittyvän, optimistisen ja eteenpäin katsovan yhteiskunnan kansalaisille. Töillemme on tyypillistä kontrastien luoma jännitteinen runsaus. Jakomäki on hedelmällinen paikka näiden teemojen kehittämiseen.”

Arkkitehdit Ilmari Lahdelma (vas.) ja Petri Saarelainen. Kuva: Hanna Arhe / Tilakeskus.

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki

Arkkitehti Ilmari Lahdelma: ”Jakomäen selkeässä omassa luonteessa on draivi päällä; oman aikansa asuinlähiötyypistön esimerkkialueena se on luonteva alusta tämän päivän toimivan, viihtyisän kaupunginosakeskuksen ajatusten soveltamiseen ja toteuttamiseen. Asuminen luonnon keskellä hyvien palvelujen äärellä on aina ajankohtaista.”

”Työryhmällämme on runsaasti kokemusta monialaisten palvelurakennusten suunnittelusta ja integroimisesta osaksi ympäristöä. Parhaimmillaan moninaisia eri palvelumuotoja tarjoava monitoimikeskus luo alueelle uuden ytimen ja kiinteyttää yhteisöllisyyttä. Arkkitehtuurilla on tässä kehityksessä merkittävä rooli.”

Arkkitehtisuunnittelija Matias Kotilainen (vas.) arkkitehti SAFA Claudia Auer, arkkitehtisuunnittelija Pal Thynell.Kuva: Hanna Arhe / Tilakeskus.

Työryhmä Auer Sandås & Kotilainen Martinsaari Thynell

Arkkitehtisuunnittelija Tuomas Martinsaaren mukaan hienointa Jakomäessä on vaihtelevan luonnon lomittuminen rakennetun ympäristön kanssa. ”Alueen selkeä rajautuminen teiden ja metsien väliin Helsingin ja Vantaan rajalle vahvistaa voimakasta paikallisidentiteettiä. Rakennuskanta ja yleisilme kuvastavat luonteikkaasti omaa aikaansa ja sen ihanteita, Martinsaari sanoo. "Haasteena on löytää ratkaisu, joka kohottaisi alueen uutta ilmettä osana olemassa olevaa kokonaisuutta - linkiksi menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden väliin."

"Työryhmämme on yhdistelmä vankkaa kokemusta ja ammattitaitoa sekä nuorta, innostunutta ja aktiivista otetta arkkitehtuurin ja aluesuunnitteluun haasteisiin. Erityisosaamisemme keskittyy koulujen, päiväkotien ja erilaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun. Uskallamme haastaa totuttuja ratkaisumalleja. ”

Arkkitehdit Antti Luutonen (vas), Francesc Palomeras ja Tiia Ettala. Kuva: Hanna Arhe / Tilakeskus.

Luutonen Ettala Palomeras Arkkitehdit

Arkkitehti Tiia Ettala: ”Dynaamiselta ja aktiiviselta yhteisöltä vaikuttava Jakomäki tarjoaa paljon potentiaalia. 60-luvulla kohtuullisen väljästi rakennettuja alueita voidaan parhaimmillaan elävöittää, aktivoida ja tiivistää säilyttämällä kuitenkin niiden alkuperäinen henki, avara ilme ja upeat luontoalueet.

Työryhmällä on kokemusta sekä lähiöiden täydennysrakentamisesta että koulujen, päiväkotien ja uimahallien suunnittelusta.  Meille konteksti on tärkeä, ja lähestymme suunnittelutehtäviä aina käyttäjän lähtökohdasta.”

Ettala pitää yhtenä työryhmänsä vahvuuksista monipuolisuutta: ”Juuremme ovat toisaalta Itä-Helsingin lähiössä, toisaalta suomalaisessa pikkukaupungissa ja Espanjan suurkaupungissa. Näemme asioita monesta eri vinkkelistä. Jalkapalloturnausten kautta olemme perehtyneet Jakomäen hyviin ja parannettaviin puoliin myös käytännössä.”

Pysy kuulolla Jakomäen sydämestä – tilaa kuulumiset sähköpostiisi

Jakomäen sydän -uutisia lähetämme aika ajoin, kun meillä on hankkeen tiimoilta uutta kerrottavaa. Tämän uutiskirjeen voit tilata Jakomäen sydän –allianssin verkkosivun kautta www.uuttahelsinkia.fi/jakomaensydan