Jakomäen sydän
Palvelurakennuksen työmaa pystytetty ja maanrakennustyöt ovat alkaneet
21.
joulukuuta
2018
Takaisin

Tyhjät rakennukset purettiin

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen työmaan valmistelu on alkanut näkyä Jakomäen keskiosassa marras- ja joulukuussa. Kevyen liikenteen kulkureitteihin on tullut muutoksia ja tontilla on tehty maanrakennustöitä ja purettu tyhjiä rakennuksia. Joulukuusta eteenpäin tontilla myös louhitaan. Jakomäen keskiosassa tyhjillään ollut, vuonna 1978 valmistunut alakoulun sivurakennus sekä leikkipuisto Jakomäen entinen rakennus purettiin uuden palvelurakennuksen tontilta marraskuussa. Myös puita kaadettiin rakennustyömaan alta. Osa tontin puustosta on tarkoitus säilyttää. Purkua oli seuraamassa myös paikallislehti Koillis-Helsingin Lähitieto.

Kiertotiet käytössä uuden rakennuksen valmistumiseen saakka

Palvelurakennuksen työmaata on pystytetty ja aitaaminen tuonut muutoksia kevyen liikenteen väyliin ja jalankulkureitteihin. Huokopolku on poikki yläkoulun ja uimahallin kohdalta uuden rakennuksen valmistumiseen saakka. Lyhin korvaava reitti yläkoululta ja uimahallilta alakoululle kulkee työmaan eteläpuolelta Jakomäenpolkua pitkin. Myös pururata supistuu ja kuplahallin viereinen hiekkakenttä on käytössä normaalia pienempänä. Liikuntapuiston kenttien väliin tehdään tie Huokotieltä työmaan liikenteelle. Työmaatie on turvallisuuden vuoksi suojattu aidalla koko matkalta, jotta raskaalle liikenteelle taataan turvallinen ajoreitti.

Louhinta ja paalutukset alkoivat vuoden lopulla

Loppuvuoden aikana työmaalla alkavat myös enemmän melua ja ääntä aiheuttavat työvaiheet. Rakennuksen perustamiseen liittyvää louhintaa ja räjäytyksiä ryhdytään tekemään joulukuussa ja yhtäjaksoisemmat louhintatyöt kestävät helmikuulle asti.  Rakennuksen paalutuksia ja porauksia ryhdytään tekemään joulukuussa ja ne kestävät arviolta maaliskuuhun saakka. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä. Huokopolku on suljettu yläkoulun kohdalta ja turvahenkilöt varmistavat aluetta räjäytysten aikana. Lähimmät kiinteistöt saavat tarkempia tietoja louhinnoista ja kartoituskäynnit tehdään ennen räjäytysten alkua. Louhintatyöt alkavat tontin keskiosasta edeten yläkoulun ja uimahallin suuntaan. Louhinnoista vastaa Louhintahiekka Oy, ja vastaava työnjohtaja on Petri Salonen puh. 0400 454 417.

Työmaatiedotteet luettavissa verkossa

Palvelurakennuksen työmaalle on avattu oma tiedotuskanava, jonne tiedotteet päivittyvät työmaan toiminnan mukaan. Työmaan tiedotteita voi seurata osoitteessa www.ncc.fi/jakomaensydan ja työmaan viikkotiedotteen voi tilata myös omaan sähköpostiin.

Lisätietoja hankkeesta

Jakomäen yläkoulun ja uimahallin yhteyteen rakennetaan uutta Jakomäen sydän -palvelurakennusta, johon sijoittuvat jatkossa alueen peruskoulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto sekä kansalaistoiminta. Myös Jakomäen keskiosan ulkotiloja ja liikennejärjestelyjä parannetaan. Tyhjät rakennukset puretaan vuoden 2018 aikana. Uuden palvelurakennuksen rakentaminen alkaa vuonna 2019 ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Käytöstä poistuvat koulu-, päiväkoti- ja nuorisotalorakennukset puretaan myöhemmin.

Hankkeen etenemistä voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilta. Sivujen kautta voit tilata myös hankkeen uutiskirjeen: http://www.uuttahelsinkia.fi/jakomaensydan

Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeesta, voit lähettää niitä esimerkiksi Facebookin kautta www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto/