Kalasataman uutiskirje 2 / 2014
Helsingin kaupunginkanslia
3.
lokakuuta
2014
Takaisin
Havainnekuva Sompasaaresta: Kaupunkisuunnitteluvirasto.

Kalasataman asemakaavat etenevät – uusia tontinvarauksia tehty

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sompasaaren, Capellan puistotien korttelien ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavat.

Sompasaaresta on tehty ensimmäiset tontinvaraukset. Yksi kortteli on varattu ATT:lle vuokra- ja välimallituotantoon ja yksi tontinluovutuskilpailua varten säätelemättömään ja välimallin tuotantoon. Asuntorakentaminen alkaa 2016.

Capellan kortteleista Hermannin rantatien varresta on varattu korttelit Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle vuokra-asuntojen, S-Asunnot Oy:lle Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija-asuntojen ja Alkuasunnot Oy:lle nuorisoasuntojen toteuttamista varten. Näiden asuntojen rakentaminen käynnistyy 2017.

Sörnäistenniemen Kipparin korttelista, Polariksenkadun varrelta, on varattu kaupunkipientalotontit Saraco D&M Oy:lle ryhmärakentamiseen.

Isoisänsilta otetaan käyttöön kesällä 2016. Kuva: Tero Pajukallio.

Isoisänsillan rakentaminen alkoi

Isoisänsillan rakentaminen Kalasatamasta Mustikkamaalle alkoi elokuussa. Silta otetaan käyttöön kesällä 2016. Sillan urakoitsija on Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy.

Sillan valmistuttua kevyt liikenne pääsee kulkemaan Kalasatamasta Mustikkamaan virkistysalueille ja Korkeasaareen muutamassa minuutissa.

Havainnekuva Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta: Helin & Co Arkkitehdit Oy.

Palvelut etenevät

Kalasataman koulun ensimmäisen vaiheen (1. ja 2. luokat) ja päiväkodin rakentaminen on käynnistynyt kesäkuussa. Päiväkoti otetaan käyttöön vuoden alussa 2016 ja koulu elokuussa 2016.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys puolestaan on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa syyskuussa. Keskuksen rakentaminen aloitetaan 2016 ja toiminta käynnistyy vuonna 2018.

Havainnekuva Kalasatamanpuistosta kohti Kalasataman keskusta: Maanlumo Oy.

Kalasataman keskuksen Redin sijoittajaryhmä koossa

SRV on koonnut Redi-kauppakeskuksen ja -pysäköintilaitoksen pääomittamista ja toteuttamista varten sijoittajaryhmän, jonka kanssa on allekirjoitettu aiesopimus. Tavoitteena on muodostaa sijoittajaryhmän kanssa yhteisyritys loka-marraskuun 2014 aikana, jonka jälkeen kohteen rakentaminen Helsingin Kalasatamassa voidaan käynnistää nopeasti.

SRV:n tiedote aiheesta

Julkaisutiedot

Kalasataman rakentamisen uutiskirje 2 / 2014
Julkaisija: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Toimituskunta: Kalasataman aluerakentamisprojekti Hannu Asikainen, Anni Bäckman, Petri Hoppula
Uutiskirjeen toimitus: vastaava tiedottaja Anne Hämäläinen
Tilaukset ja peruutukset: www.uuttahelsinkia.fi/kalasatama
Muut mediat: www.uuttahelsinkia.fi, www.kalasatama.fi, www.facebook.com/kalasatama