Kalasataman uutiskirje 2/2013
Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus
6.
kesäkuuta
2013
Takaisin
Liikkuminen jalan tai pyörällä sujuu kesän aikana Kalasatamassa, ja uusien asukkaiden yhteydet pyöräilyn pääreiteille ja metroasemalle ovat käytössä normaalisti. Kalasataman keskuksen rakentamisen vaativat kiertotiejärjestelyt eivät tule voimaan vielä kesän aikana.

Kesän tapahtumat vaikuttavat pyöräilyyn ja muuhun liikkumiseen Kalasatamassa

Kalasataman rakentaminen ja Suvilahden monet tapahtumat vaikuttavat jalankulun ja pyöräilyn reitteihin kesäkauden aikana Kalasatamassa ja lähiympäristössä.  Myös Kyläsaaressa, Kulosaaren sillan pohjoispuolella, on normaalia enemmän kävijöitä Weekend-festivaalin aikana elokuussa.

Kesäkauden pääpyöräreitit:
• Itäväylän suuntainen jalankulku ja pyöräily on edelleen ohjattu kulkemaan ainoastaan Kulosaarensillan eteläreunaa.
• Reitti idästä keskustan suuntaan kulkee Kulosaarensillalta Suvilahden pohjoispuolelta Sörnäisten rantatielle.
• Reitit Pasilan suuntaan ja pohjoiseen on ohjattu Kulosaarensillalta alas Hermannin rantatielle metroaseman sisäänkäynnin editse.
• Reitti Hermannin rantatietä keskustan suuntaan kulkee Työpajankadun ja Panimokadun kautta Sörnäisten rantatielle.

Muut reitit:
• Myös reitti Kalasataman metroasemalta keskustan suuntaan Suvilahden eteläpuolitse eli niin sanottu Parrukadun reitti on pääosin käytössä. Reittimuutoksiin on kuitenkin syytä varautua Suvilahden suurten tapahtumien aikaan. Katso kartta

Suvilahden tapahtumat ja niiden vaikutus reitteihin

Flow Festivaalin lisäksi myös Tuska Festival tulee sulkemaan yhteyden Parrukadun kautta Suvilahden takaa osittain tai kokonaan. Pyöräilijät ja jalankulkijat ohjataan Suvilahden ohitse ainoastaan Sörnäisten rantatien suuntaista reittiä pitkin.

Turvallisuussyistä Parrukadun reitti tulee olemaan suljettuna myös tapahtuman rakentamisen ja purkamisen ajan eli muutaman päivän tapahtuman molemmin puolin. Tapahtumiin saapuvien on hyvä muistaa, että Suvilahden ulkokonsertteihin ja festivaaleille ainoa varsinainen yleisösisäänkäynti on Parrukadun puolella, jonne on kulku Sörnäisten rantatieltä.

Suvilahdessa kesällä järjestettävien tapahtumien ajankohdat voi tarkistaa osoitteesta www.suvilahti.fi

Sompasaarenkanavan rakennustöitä. Kuva: Tero Pajukallio

Kesän infratyöt

- Parrulaituri (katu, rantamuuri)
- Sompasaarenkanava
- Arielinsilta
- Kevyen liikenteen ramppisilta Kulosaarensillalta Capellan puistotielle
- Sörnäistenlaiturin tukimuurit ja portaat
- Kyläsaarenkujan jalkakäytävä
- Valmistuvien kiinteistöjen edustojen katujen pintarakenteet:

  • Sörnäistenlaituri välillä Capellan puistotie–Leonkatu 
  • Capellan puistotie välillä Sörnäistenlaituri–Polariksenkatu 
  • Leonkatu välillä Junonkatu–Sörnäistenlaituri 
  • Junonkatu Välillä Leonkatu–Polariksenkatu 
  • Arielinkatu välillä Antareksenkatu–Polariksenkatu 
  • Antareksenkatu 
  • Polariksenkatu

Älyverkot vesille!

Kalasatama on Suomen suurin kohde, jonne uusia älyverkkoihin pohjautuvia ratkaisuja suunnitellaan toteutettavaksi. Painopisteenä ovat tiiviiseen kaupunkirakenteeseen soveltuvat ratkaisut hajautettuun energiantuotantoon, älykäs energiankäyttö ja asuminen sekä sähköisen liikenteen palvelut. Uusia palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti siten, että vain kilpailukykyiset ratkaisut jäävät henkiin ja monistuvat.

SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienosen mielestä Kalasataman malli olisi järkevä kaupunkirakentamisessa yleisemminkin: – On kaikkien etu, että valmiiseen infrastruktuuriin tukeutuvat alueet rakennetaan mahdollisimman tiiviisti. Kun asunnot, työpaikat ja palvelut ovat kaikki lähellä toisiaan, liikenne vähenee oleellisesti.

Lue lisää älykkäästä energiajärjestelmästä ja energiapihistä rakentamisesta Helen b -lehdestä.

Kissavideofestivaali elokuun lopussa 2012. Kuva: Timo Wright

Kaupungin paras katiska – Kalasataman Konttiaukiolla tapahtuu!

Kalasatamassa kaupunkikulttuurille on tilaa ja tilausta. Kaupunki on rohkaissut alueen käyttöä mitä erilaisimpiin tapahtumiin. Konttiaukio on alueen kiertävän rantareitin varrella ja siellä tapahtuu myös tänä kesänä Bermuda Helsingin koordinoimana. Oranssi ry avustaa tapahtumien järjestelyissä. Alueen asukkaiden toivotaan löytävän myös Konttiaukiolle.

Bermuda Helsingin nettisivujen kautta kuka tahansa kaupunkilainen voi varata ajan omalle tapahtumalleen - ilmaiseksi. Tapahtumien tulee olla kaikille avoimia, maksuttomia ja ikärajattomia sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. Tapahtumat loppuvat viimeistään kello 22.

Tapahtumakalenteria voi seurata osoitteessa www.bermudahelsinki.com/kalenteri/

www.bermudahelsinki.com/
www.facebook.com/bermudahelsinki

Uutta Helsinkiä -sivusto on kaupungin virastojen yhteishanke, josta ensimmäinen versio julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi 2009, englanniksi 2010. Vastuu sivuston ylläpidosta on Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksella.

Kalasatamalla uudet nettisivut

Helsingin uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamisesta kertovat Uutta Helsinkiä -sivut on uusittu. Sivuilta löydät entiseen tapaan laajemmat rakennettavat alueet, kuten Kalasataman, alueiden perustiedot sekä ajankohtaiset kuulumiset uutisina. Myös uusia sisältöjä on tarjolla esimerkiksi täydennysrakentamisesta. "Siirryimme mobiiliin maailmaan ja teimme sivuista skaalautuvat, ne taipuvat nyt hyvin eri kokoisilta päätelaitteilta luettaviksi. Myös käytettävyyttä on parannettu ja tärkeiden sisältöjen toivotaan löytyvän entistä paremmin", kertoo sivuston uudistamista koordinoinut vastaava tiedottaja Mari-Anne Aronen talous- ja suunnittelukeskuksesta. "Uutta Helsinkiä sai uudistuksessa myös uuden, hauskan ulkoasun. Visuaalisuuteen on panostettu varaamalla kuville runsaasti tilaa. Emme halua ainoastaan kertoa, vaan myös näyttää miten Helsinki kasvaa lähivuosina."

Tutustu Kalasatamaan uusituilla sivuilla

Julkaisutiedot

Kalasataman rakentamisen uutiskirje 2/2013.
Julkaisija: Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus
Toimituskunta: Kalasataman aluerakentamisprojekti Hannu Asikainen, Anni Bäckman, Petri Hoppula
Uutiskirjeen toimitus: vastaava tiedottaja Mari-Anne Aronen
Ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa. Tilaukset: taske.keto@hel.fi
Muut mediat: www.uuttahelsinkia.fi, www.kalasatama.fi, www.facebook.com/kalasatama