Kalasataman uutiskirje 3/2013
Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus
13.
joulukuuta
2013
Takaisin

Kierrätyksen uusi aikakausi Kalasatamassa

Kalasatamassa otetaan tammikuun lopusta lähtien asteittain käyttöön jätteen putkikeräysjärjestelmä, joka tuo huipputeknologian jätehuoltoon. Pian jätteet kulkevat maanalaista putkistoa pitkin hurjaa vauhtia – 70 km tunnissa – jäteasemalle, josta ne jatkavat matkaansa uudelleen kierrätettävänä raaka-aineena, poltettavana energiana tai kompostoituvana multana.

Kalasataman jäteasema sijaitsee Kalasataman keskuksen alueella, maan alla. Jäteasema ja järjestelmä nyt valmistuvien kiinteistöjen osalta, ovat valmiit. Capellan puistotien ja Sörnäistenlaiturin välisessä ns. Kotikorttelissa aloitettiin jo joulukuussa jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttö, ja samalla testattiin järjestelmän käytettävyyttä ja käyttöön liittyvää tiedottamista ja koulutusta.

Miten kierrätys käytännössä tapahtuu?

Uudet jätteensyöttöpisteet sijaitsevat yleensä pihalla. Asukkaat lajittelevat jätteensä asianmukaisella tavalla – sekajäte, biojäte, paperi ja pienkartonki – ja vievät ne omiin syöttöpisteisiinsä. Syöttöpisteet tyhjentyvät automaattisesti vieden jätteet koonta-aseman oikeisiin jätekontteihin. Kuorma-autot noutavat täydet jätekontit ja kuljettavat jätteet jatkokäsittelyyn.

Kalasatamassa on lisäksi korttelikohtaiset kierrätyshuoneet, joihin kerätään lasia, metallia, pahvia ja suurta sekajätettä. Putkikeräysjärjestelmän valmistuttua kokonaisuudessaan Kalasatamassa tulee olemaan noin 180 jätteensyöttöpistettä, putkistoa noin 13 kilometriä ja jätettä kulkee putkissa arviolta noin 21 tonnia vuorokaudessa.

Alueen asukkaille toimitetaan ennen putkikeräysjärjestelmän käyttöönottoa Kierrätysopas, jossa kerrotaan järjestelmän toiminnasta ja käytöstä. Lisäksi asukkaille järjestetään tiedotustilaisuus 9.1.2014, jossa opastetaan järjestelmän käyttöön.


Lisää aiheesta: http://kalasatamanimu.fi/

Kalasataman Sörnäistenniemi joulukuussa 2013. Kuva: Skylinefoto.

Kaupunki investoi Kalasatamaan

Kalasatamassa käynnistyy ensi vuonna monta kaupungin hanketta.

Kalasataman korttelitalon rakentaminen alkaa vuoden 2014 alkupuolella. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Korttelitalon ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan päiväkoti ja tilat peruskoulun 1. ja 2. luokille.

Sörnäistenniemeltä Mustikkamaalle johtavan kevyenliikenteen sillan, Isoisänsillan, rakentaminen käynnistyy niin ikään vuoden 2014 alussa. Tavoitteena on, että Mustikkamaan ulkoilualueille pääsee siltaa pitkin kesästä 2015 alkaen. Silta palvelee myös Korkeasaaren kävijöitä. Urakoitsijan valintaa käsiteltiin yleisten töiden lautakunnassa 10.12.2013, mutta asia jäi vielä pöydälle.

Kalasatamanpuiston rakentaminen puolestaan alkaa vuonna 2015. Puisto valmistuu pääosin vuoden 2017 aikana.

Näkymä etelästä, Kalasatamanpuistosta, kohti Kalasataman keskusta. Kuva: Helin & Co Ark-kitehdit/Voima Graphics.

Kalasataman keskuksen kiertotiejärjestelyt siirtyvät

Kalasataman keskuksen rakentaminen jatkuu vähitellen kevään 2014 aikana. Keskuksen rakentamisen vuoksi tehdään väliaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka otetaan käyttöön viimeistään kesäkuussa 2014. Kauppakeskus Redin ensimmäinen vaihe valmistuu loppuvuonna 2017 ja Kalasataman keskus kokonaisuudessaan valmistunee vuoden 2021 loppuun mennessä.

Fiksua arkea Sompasaaressa. Kuva: Jarmo Roiko-Jokela

Fiksussa Kalasatamassa innovoidaan arjen palveluja

Kalasatama on mukana Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmassa ensimmäisenä pilottikohteena. Ohjelma haastaa kaupungit ja yritykset kehittämään uusia ratkaisuja älykkäisiin ympäristöihin.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt yhdessä Tekesin kanssa Fiksu Kalasatama -hankkeen edistääkseen ihmisten arkeen, erityisesti asumiseen, energiaan, liikkumiseen, koulutukseen, lasten ja vanhusten palveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien palvelujen kehittämistä.

Helsingin kaupungin digitaalisten palvelujen kehittämisyhtiö Forum Virium toteuttaa hankkeen projektityön.

Tavoitteena on kehittää digitaalisia kaupunkipalveluja, jotka helpottavat ihmisten elämää ja liikkumista kaupungissa. Hanke hyödyttää koko kaupunkiyhteisöä eli niin kaupunkilaisia, kaupunkiorganisaatiota kuin yrittäjiäkin. Kaupunkilaiset saavat uusia sähköisiä palveluita, kehittäjät työkaluja palveluiden kehittämiseen ja yritykset uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeessa panostetaan vahvasti julkisen tiedon, avoimen datan, hyödyntämiseen. Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota, joka on kenen tahansa käytettävissä. Data voi olla esimerkiksi tilastoja, julkaisuja, videotallenteita, kuvia, karttoja tai 3D-malleja.

Tiedon avaamisella mahdollistetaan uudenlaisten ja aiempaa monipuolisempien kaupunkipalvelujen syntyminen. Kalasatamassa se voisi tarkoittaa esimerkiksi entistä ajantasaisempaa tietoa liikenteestä ja sen poikkeuksista. Informaatiota voisi tuottaa niin ilmanlaadusta kuin siitä mistä lähin vapaa yhteiskäytössä oleva sähköauto löytyy.


Lisää aiheesta

Julkaisutiedot

Kalasataman rakentamisen uutiskirje 3/2013
Julkaisija: Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus
Toimituskunta: Kalasataman aluerakentamisprojekti Hannu Asikainen, Anni Bäckman, Petri Hoppula
Uutiskirjeen toimitus: vastaava tiedottaja Anne Hämäläinen
Tilaukset: taske.keto@hel.fi
Muut mediat: www.uuttahelsinkia.fi, www.kalasatama.fi, www.facebook.com/kalasatama