Kalasataman uutiskirje
16.
joulukuuta
2020
Takaisin

Kalasatamasta Pasilaan -hanke etenee

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta 9.12.2020. Talousarvio mahdollistaa Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen (Kalasataman raitiotie) rakentamisen alkamisen vuonna 2021. Liikennöinti on tavoitteena aloittaa vuoden 2024 lopulla. Lisätietoa löydät täältä.

Kuva: Tero Pajukallio

Kalasataman koulun toinen vaihe valmistuu

Kalasataman peruskoulun toinen vaihe otetaan käyttöön 7.1.2021 ja tuolloin saman katon alla toimivat vuosiluokat 1-9 siten, että lähikoulun yläkoulun 7. luokkalaiset aloittavat koulussa syksyllä 2021. Oppilasmäärä tammikuun alussa on noin 300. Koulurakennus on suunniteltu noin 700 oppilaalle.
Talossa jatkaa toimintaansa myös Kalastaman päiväkoti.

Jouluvalot Kalasatamanpuistoon

Kalasatamanpuiston valomastoon on tarkoitus sytyttää jouluvalot vielä ennen joulua. Jouluvalot on suunnitellut arkkitehti Marjut Kauppinen ja ne on tarkoitus sytyttää myös tulevina jouluina.

Kuva: Riku Pihlanto

Kalasataman asukasilta etätilaisuutena (Teams Live)

Kalasataman asukasilta järjestetään Teams Live -tapahtumana 28.1.2021 klo 17. Asukkaat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen Kerro kantasi -palvelun kautta. Tarkempaa tietoa asukasillasta löytyy Kalasataman Facebook-sivulta tammikuun alkupuolella.

Uusia asemakaavoja valmisteilla

  • Kalasataman palveluyhtiöiden hallinnoimaa asukkaiden yhteiskerhotilaa varten on käynnissä asemakaavan laatiminen Kalasatamanpuiston reunaan, Parrulaiturin ja Koksikadun kulmaukseen. Tavoitteena on, että kaava on lainvoimainen vuonna 2021.
  • Suvilahden tapahtumakorttelin ja eteläpuolisen tapahtumakentän asemakaavan laatiminen on käynnistynyt. Tavoitteena on, että kaavaluonnos käsitellään kesällä 2021 kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaavaehdotus vuoden 2021 lopussa, minkä jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Tavoitteena on, että kaava on lainvoimainen vuonna 2022. Lisätietoja täällä.
  • Hermanninrannan asemakaavoitus on käynnistynyt. Tavoitteena on, että kaavaluonnos saadaan nähtäville vuoden 2021 aikana ja kaavaehdotus etenee päätöksentekoon 2022 ja kaava saisi lainvoiman alkuvuonna 2023.
Kuva: Tero Pajukallio

Asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana

Asukkaita Kalasatamassa on tällä hetkellä jo noin 7000. Sompasaaressa, Verkkosaaren eteläosassa ja Redissä valmistuu 2020 yhteensä noin 1000 asuntoa ja vuonna 2021 alkaa noin 600 asunnon rakentaminen ja valmistuu huikea määrä noin 1450 uutta asuntoa.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!