Kalasataman uutiskirje
16.
joulukuuta
2021
Takaisin
Verkkosaaren päiväkotia rakennetaan sääsuojan sisällä. Kuva: Tero Pajukallio

Talonrakentaminen siirtyy uusille alueille

Asuntorakentamisen siirtyy ensi vuonna Verkkosaaren pohjoisosaan ja Nihtiin. Rakentaminen jatkuu edelleen Verkkosaaren eteläosassa, Sompasaaressa, Redissä ja Työpajanpihalla. Verkkosaaren päiväkodin rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa. Sompasaaren päiväkodin rakentaminen alkaa aiemmin arvioitua myöhemmin, syksyllä 2022 ja valmistuu alkuvuonna 2024.

Työpajanpihan ensimmäiset asunnot valmistuvat joulukuun loppupuolella tuoden asukkaita myös Teurastamon ja Redin väliselle alueelle.

Kalasataman rakentamisen aikataulukarttoja on päivitetty Uutta Helsinkia -sivulle.

Kalasataman tornien työmaa-alueita laajennetaan joulukuun puolivälissä

Työmaatoimintojen vaatiman tilan vuoksi Hermannin rantatieltä varataan alue tornirakentamisen käyttöön, mikä kaventaa Hermannin rantatien katuosuutta REDI kauppakeskuksen ja Kalasataman metroaseman kohdalla, Junatien sillan alla. Tästä syystä autoliikenne keskustasta Lahden suuntaan ohjataan kulkemaan Sörnäisten rantatieltä Vanhaa talvitietä pitkin Hermannin rantatielle 15.12. alkaen.

Jalankulun ja pyöräilyn reiteissä merkittävin muutos on Hermannin rantatien ylittävien suojatieyhteyksien siirtyminen. Työmaan kohdalla jalankulkijat ohjataan Hermannin rantatien länsipuolelle. Etelään suuntautuva bussiliikenne ja sen pysäkki siirtyvät Hermannin rantatien länsireunalle pois kadun keskeltä. Lisätietoja täältä.

Nihdin esirakentamista. Kuva: Tero Pajukallio

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kuulumisia

Hankkeessa rakennetaan raitiolinja Nihdistä Kalasataman metroaseman kautta Pasilaan. Hankkeen toimesta rakennetaan myös katuja, joista merkittävin on Hermannin rantatien peruskorjaus. Tavoitteena on, että kaupallinen raitioliikenne alkaa vuoden 2024 loppupuolella.

Hankkeen ajankohtaisia asioita:

  • Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2021.
  • Hermannin rantatiellä on aloitettu valmistelevat työt marraskuussa 2021, rakentaminen alkaa tammikuussa 2022. 
  • 10.1.2022 Hermannin rantatien pohjoissuuntainen liikenne siirtyy Kyläsaarenkadulle, josta tulee tässä vaiheessa yksisuuntainen. Jalankulun ja pyöräilyn väylät säilyvät tässä vaiheessa ennallaan. Järjestely kestää touko-kesäkuuhun asti. Seuraavista liikennejärjestelyvaiheista ilmoitetaan keväällä.
  • Töiden etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivujen, www.kalasatamastapasilaan.fi, kautta ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja Instagram).
Finkensillan työsiltaa rakennetaan. Kuva: Tero Pajukallio.

Kruunusillat-raitiotien kuulumiset

Kruunusillat -hanke on aloittanut Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan rakennustyöt sekä Korkeasaaren ja Laajasalon välisen Kruunuvuorensillan rakennustyöt.

Siltatyömailla käynnistyvät paalutukset ja vuoden ensimmäinen neljännes on työmaamelun osalta pahinta aikaa. Tammikuusta 2022 maaliskuun loppuun tehtävä paalutustyö aiheuttaa kovaa meteliä.

Finkensilta ja Kruunuvuorensilta ovat tavoitteen mukaan valmiita vuonna 2025, jonka jälkeen niille rakennetaan päällysteet ja raitiotie. Raitiotien on tavoite aloittaa matkustajaliikenne vuonna 2027.

Lisäksi hanke valmistelee Nihdin länsirannalla tulevan Merihaansillan rantarakenteita sekä uudistaa laajasti Siltasaarensalmen rantoja.

Lue lisää kanavistamme:  www.kruunusillat.fi, www.facebook.com/kruunusillat, www.twitter.com/kruunusillat  

Sompasaaren rakentamista. Kuva: Tero Pajukallio

Katu- ja puistorakentamisen tilanne:

  • Sompasaaren eteläosan rantamuurien ja rakenteilla olevien poikkikatujen viimeistelytöitä (mm. muurien saumauksia, asfaltointeja ja kiveyksiä), joita ei voida tehdä talvella, jatketaan keväällä.
  • Loviseholminpuiston rakentaminen jatkuu Sompasaaressa. Puiston rakentaminen on valitettavasti viivästynyt koronatilanteen aiheuttamien muurikivien toimitusvaikeuksien vuoksi ja rakenteilla oleva alue valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Aivan eteläisin osa puistosta valmistuu viereisen talonrakennnustyömaan vuoksi viimeistään 2024. 
  • Verkkosaaren pohjoisosan esi- ja katurakentamisurakka on valmistunut. Lisätietoja täällä.
  • Vilhonvuorenkadun rakentaminen jatkuu ja valmistuu viimeistään 15.6.2022. Keväällä ja alkukesästä tehdään mm. reunakiveyksiä, muita kiveyksiä, nurmetuksia ja muita viimeistelytöitä, joita ei voida talvella tehdä.
Kalasataman valon juhla/Maria Baric Company. Kuva: Ahti Kannisto

Kalasataman ympäristötaidetapahtumia järjestetty onnistuneesti

Kulunut vuosi on sisältänyt runsaasti erilaisia kulttuuritapahtumia Kalasatamassa. Ympäristötaidehankkeen rahoituksella järjestettiin seitsemän tapahtumakokonaisuutta, jotka olivat yleisölle avoimia ja maksuttomia. Osa kesän ja syksyn aikana toteutetuista taideprojekteista on ollut vuoden 2020 ympäristötaidetapahtumia, jotka ovat koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi siirtyneet vuodelle 2021. Tapahtumissa korostui yhteisöllisyys, uudenlaisten taidemuotojen tuominen osaksi kaupunkilaisten arkea sekä katsojien mahdollisuus osallistua esityksen toteutukseen.

Lisätietoja tapahtumista täällä.