Kalasataman uutiskirje
14.
joulukuuta
2022
Takaisin

Katu- ja puistorakentaminen ja suunnittelu

 • Loviseholminpuiston rakentaminen jatkuu Sompasaaressa. Eteläisintä osaa puistosta päästään rakentamaan kesän ja syksyn 2023 aikana. Täysin valmiiksi saadaan mahdollisesti vasta 2024.
 • Katujen viimeistelytöitä tehdään 2023 mm. Verkkosaaren eteläosassa ja Sompasaaressa. Katurakentamisen ja talonrakentamisen aikataulukarttoja on päivitetty parhaillaan uudistettavalle Uutta Helsinkia rakentamassa -sivustolle ja Kalasataman Facebook -sivulle.
 • Kalasatamanpuiston pohjoisosan vielä rakentamaton osa on tavoitteena rakentaa vuoden 2023 aikana.
 • Kaasutehtaankadun ja Koksikadun katusuunnitelmat ja Kaasutehtaankentän puistosuunnitelma ovat esillä 7.- 20.12.2022. Lisätietoja voit lukea täältä.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke etenee aikataulussa

 • Leonkatu avattiin ajoneuvoliikenteelle marraskuussa, ja jalkakäytävät ja pyörätiet ovat lähes valmiit ja viimeistellään sään salliessa. Vuonna 2023 Leonkadulle asennetaan yhteiskäyttöpylväitä ja tehdään vihertöitä. Leonkadun ja Hermannin rantatien liittymän liikenteenjakajaan istutetaan köynnöksiä.
 • Junonkadun kiskotyöt ovat valmistuneet. Tuleva raitiotiepysäkki Arcturuksenkadun ja Polariksenkadun välille rakennetaan valmiiksi keväällä 2023. Kevään ja kesän 2023 aikana Junonkadun jalkakäytävät päällystetään asfaltilla sekä tehdään loput kiveys- ja vihertyöt ja työmaa-aidat puretaan.
 • Tuleva raitiotiepysäkki Arcturuksenkadun ja Polariksenkadun välille rakennetaan valmiiksi keväällä 2023. Kevään ja kesän 2023 aikana Junonkadun jalkakäytävät päällystetään asfaltilla sekä tehdään loput kiveys- ja vihertyöt. Junonkadun eteläpäähän ajetaan jatkossa Parrulaiturin kautta ja pohjoispäähän Leonkadun kautta. Pyöräily on lopputilanteessa ajoradalla ja moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo on kielletty Arcturuksenkadun ja Polariksenkadun välillä.
 • Aallonhalkojalla on tehty tänä vuonna porapaalutuksia ja raitiotien rakentaminen käynnistyy asteittain säätilan salliessa. Aallonhalkoja rakennetaan kortteliväli kerrallaan kevään ja kesän 2023 aikana. Suurin osa töistä on kunnallistekniikan putkisiirtoja ja kiskoasennuksia. 
 • Raitiotien ajolangat koko Kalasataman alueelle asennetaan muiden töiden valmistuttua, tämänhetkisen aikataulun mukaan syksyllä 2023.
 • Tavoitteena on, että kaupallinen raitiotieliikenne käynnistyy syksyllä 2024.
 • Töiden etenemistä voit seurata hankkeen verkkosivuilla www.kalasatamastapasilaan.fi, Facebookissa (Kalasatamasta Pasilaan -hanke), Twitterissä (@KaPa_hanke) ja Instagramissa (kalasatamastapasilaan).  

Kruunusillat-raitiotie Kalasataman alueella vuonna 2023

 • Finkensillalla työt jatkuvat tulevan vuoden ajan aktiivisesti. Kannen betonivalun jälkeen silta jännitetään, puretaan muotti, asennetaan kaiteet sekä vesijohto ja suojaputkituksia sillan alle.
 • Merihaansillan paalutuksia tehdään huhtikuun puoleenväliin saakka, jolloin ne jäävät koko kesäksi tauolle. Paalutustauon (15.4.-31.7.2023) aikana siltatyömaalla tehdään välitukien sekä kannen muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä. Elokuussa paalutukset jatkuvat ja kestävät arviolta kevääseen 2024 saakka. 
 • Tavoite on, että raitiotie avautuu matkustajaliikenteelle vuonna 2027.
 • Töiden etenemistä voit seurata verkkosivujen, www.kruunusillat.fi, kautta tai sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter).
AOR Arkkitehdit Oy:n ehdotus Talas

Lisää päiväkoteja ja yhteiskerhotila  

 • Verkkosaaren päiväkodin rakentaminen etenee aikataulussa ja päiväkoti otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2023 tammi-helmikuusta alkaen.
 • Sompasaaren päiväkodin rakentaminen etenee ja päiväkoti otetaan käyttöön viimeistään alkuvuonna 2024.
 • Nihdin päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty 31.10.2022 kaupunginhallituksessa. Tavoitteena on, että 140 lapsen päiväkodin rakentaminen käynnistyy elokuussa 2023, jolloin tilat saataisiin käyttöön viimeistään alkuvuodesta 2025. 
 • Kalasataman palveluyhtiöiden järjestämä arkkitehtuurikutsukilpailu Kalasatamanpuistoon rakennettavasta yhteiskerhotilasta on ratkaistu. Lisätietoa voittajaehdotuksesta voit lukea täältä.

Ajankohtaisia kaavahankkeita

 • Hanasaaren energiakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus päätettiin asettaa nähtäville kaupunkiympäristölautakunnassa 29.11.2022. Päätökseen voit tutustua täällä.
 • Hermanninrannan tarkistettu asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus päätettiin kaupunkiympäristölautakunnassa 13.12.2022 esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Asialistaan voit tutustua täällä.
 • Suvilahden tapahtumakortteli, asemakaavan muutosehdotus päätettiin asettaa nähtäville 13.9.2022 kaupunkiympäristölautakunnassa. Päätökseen voit tutustua täällä. Tarkistettu asemakaavan muutosehdotus viedään lautakuntaan alkuvuonna 2023. 
 • Hanasaaren asemakaavan osallisuus ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu 2024.
Anne Roininen Kalasataman valoteos, 2022. Kuva: Sami Perttilä.

Ympäristötaidetapahtumat ovat tuoneet Kalasatamaan iloa, liikettä, väriä ja valoa ja uutta pysyvää taideteosta asennetaan parhaillaan

 • Vuoden 2022 aikana järjestettiin ympäristötaidehankkeen rahoituksella viisi tapahtumaa onnistuneesti. On ollut Suomen Lausujain Liiton lausuntaa, Arctic Ensemblen katusirkusta, Teatteri Rollon lasten teatteria, Maria Baric Co:n valon juhlaa ja Suomen valotaiteen seuralta tilattua Anne Roinisen värikästä valotaidetta.  Vuoden 2023 tapahtumahaku on juuri käynnistynyt.
 • Kalasataman Sompasaareen, Loviseholminpuistoon asennetaan uutta julkista taideteosta. Taiteilija Kirsi Kaulasen suunnittelema teräsveistos Mare mare valikoitui toteutettavaksi vuonna 2017 järjestetyssä Sompasaaren taidekilpailussa. Puisto ja teoksen lähiympäristö ovat vielä rakenteilla, joten teoksen varsinainen julkistaminen tapahtuu vuonna 2023. Teos on toteutettu osana Kalasataman ympäristötaidehanketta, jossa Kalasatamaan toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja HAM Helsingin taidemuseon yhteistyönä. Teos liitetään taidemuseon hallinnoimaan kaupungin taidekokoelmaan.