Kalasataman uutiskirje
3.
kesäkuuta
2021
Takaisin
Kuva: Riku Pihlanto

Arvio Kalasataman asukasmäärästä on kasvanut

Arvio Kalasataman asukasluvun kehityksestä on tarkentunut kaavoituksen edetessä. Tämän hetkisen arvion mukaan Kalasatamassa asuu alueen valmistuessa 2030-luvun lopussa 30 000 asukasta aiemmin arvioidun 25 000 asukkaan sijaan. Työpaikkoja arvioidaan lopputilanteessa olevan yli 10 000.
Kalasataman rakentamisen aikataulukarttoja on päivitetty Uutta Helsinkia -sivustolle

Kuva: Tero Pajukallio

Katu- ja puistorakentamisen tilanne

  • Nihdin esi- ja katurakentaminen aloitetaan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toimesta elokuussa 2021
  • Hermannin rantatien pohjoisosan rakentaminen alkaa syksyllä 2021 valmistelevilla töillä, mutta pääasiassa rakentaminen alkaa keväällä 2022 ja valmistuu 2024 Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toimesta. 
  • Sompasaaressa rakenteilla olevat alueen eteläosan rantamuurit ja osa poikkikaduista valmistuvat tämän vuoden aikana
  • Sekä Sompasaaressa että Verkkosaaren eteläosassa tehdään katujen viimeistelyjä valmistuvien talojen kohdalla tänä vuonna
  • Loviseholminpuiston rakentaminen jatkuu Sompasaaressa ja tavoitteena on, että puiston ensimmäinen vaihe saadaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Kokonaan puisto valmistuu aikaisintaan vuonna 2023.
  • Verkkosaaren pohjoisosan esi- ja katurakentamisurakka valmistuu siten, että asuntojen rakentaminen on mahdollista aloittaa keväällä 2022. Myös Verkkosaarenkanava valmistuu viimeistään keväällä 2022. 
  • Arielinkadun muutostyöt Kalasataman koulun kohdalla tehdään kesän aikana.
  • Vilhonvuorenkadun rakentaminen jatkuu siten, että se valmistuu viimeistään kesällä 2022.

 

Verkkosaaren päiväkodin rakentaminen on alkanut

Verkkosaaren pohjoisosaan rakennettavan Verkkosaaren päiväkodin rakentaminen alkoi kesäkuun alussa ja valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Kooltaan merkittävä 330 lapsen suomen ja ruotsinkielinen päiväkoti aloittaa toimintansa alkuvuonna 2023. Päiväkodissa annetaan myös esiopetusta. Päiväkoti on kaksikerroksinen ja puurakenteinen, mutta katujulkisivut verhotaan tiilellä.

Helsinki Biennaalin teoksia Kalasatamaan

Ensimmäinen Helsinki Biennaali järjestetään tänä kesänä Vallisaaressa 12.6.-26.9.2021. Osana kansainvälistä kuvataidetapahtumaa graffititaiteilija EGSin teos Eilisen ja huomisen saaristo levittäytyy eri puolille Helsinkiä. Teoskokonaisuus lähestyy Helsinkiä historian ja tulevaisuusnäkymien kautta ja koostuu kahdeksasta kadonneisiin tai mahdollisiin tulevaisuuden saariin viittaavasta veistoksesta. Kalasatamaan sijoitetaan kaksi kaupungin rakentamisen myötä kadonnutta saarta kuvaavaa veistosta, joista Sompasaari-veistos sijoittuu Aallonhalkojalle ja Kana-veistos Parrulaiturin itäiselle laituriulokkeelle. Alun perin Kana-saari on sijainnut nykyisen voimalaitoksen alueella.  

Biennaalissa on esillä kaksi puolalaisen taiteilijan Alicja Kwaden teosta, jotka sijoitetaan Biennaalin jälkeen syksyllä 2021 pysyvästi Kalasatamaan: Be-Hide -teos Parrulaiturin keskimmäiselle laituriulokkeelle ja Pars Pro Toto -teos Capellanrannan rantaportaikkoon. Teoksiin kannattaa käydä tutustumassa jo etukäteen Vallisaaressa!

Kalasataman ympäristötaidetapahtumia järjestetään tänä vuonna

Viime vuodelle suunnitellut ympäristötaidetapahtumat jouduttiin koronatilanteen vuoksi siirtämään vuodelle 2021, lukuun ottamatta Helsingin Kaupunginteatterin Taidetta koteihin Kalasatama -hanketta, mikä toteutui osittain poikkeusjärjestelyin. Kalasataman kodeista viime vuonna kerätystä materiaalista koostettu kotikollaasi tulee esille kauppakeskus Rediin arviolta syyskuussa.  

Tämän vuoden tapahtumahaun tuloksena alueelle on tulossa nuorisolle suunnattua kesäteatteritoimintaa Suvilahteen kesäkuun lopulta elokuun loppuun asti, lapsille suunnattu sirkusesitys ja parkourtyöpaja, nykytanssia sekä musiikkiteatteria. Näistä sekä viime vuodelta siirtyneistä tuliteatteriesityksestä ja lastenoopperasta tiedotamme lähiaikoina lisää.

Kysely Kalasataman uutiskirjeestä

Haluatko jatkossakin saada tietoa Kalasataman asioista uutiskirjeen muodossa vai olisiko jokin toinen kanava parempi? Vastaa lyhyeen kyselyymme!