Kalasataman uutiskirje
Marraskuu 2015
20.
marraskuuta
2015
Takaisin
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Kalasataman rakentaminen etenee vauhdilla

Redin työmaa nousee vauhdilla. Kauppakeskus avautuu syksyllä 2018. Ensimmäisen tornin arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Redin työmaan tilannetta voit seurata täällä: www.srv.fi/tyomaa/redi/

Sörnäistenniemen viimeisen asuinkorttelin rakentaminen puolestaan alkaa joulukuussa. Sompasaaren esirakentaminen on käynnissä ja asuntotuotanto käynnistyy vuoden 2016 lopulla.

Verkkosaaren eteläosan rakentaminen alkaa joulukuussa maanpuhdistustöillä, asuntorakentaminen alueella alkaa 2017.

Diak-ammattikorkeakoulun uusi kampus valmistuu vuoden lopussa ja Diak muuttaa sinne vuonna 2016.

Kalasatamanpuiston rakentaminen jatkuu. Puiston ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä 2016. Myös Isoisänsilta valmistuu ensi kesänä.

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Riikka Hurri

Julkiset palvelut etenevät

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen runko on jo alkanut nousta. Rakennus valmistuu loppuvuonna 2017 ja otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa. Terveys- ja hyvinvointikeskus on sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukokonaisuus, jota pilotoidaan Kalasatamassa.

Terveys- ja hyvinvointikeskusten pääasiallinen asiakasryhmä on aikuiset, mutta osa palveluista annetaan myös lapsille ja iäkkäille. Keskuksessa yhdistetään asiakkaiden sosiaali- ja terveyspuolen peruspalvelut, eli terveysasemapalvelut (poislukien neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut), mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorten ja aikuisten sosiaalipalvelut, suun terveydenhuollon palvelut sekä fysioterapia- ja toimintaterapiapalvelut. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen keskitetään myös kaupungin maahanmuuttajapalvelut. Lisäksi keskukseen on suunniteltu iäkkäiden palveluohjausta jalkautuvana toimintana sekä HUSLAB:n laboratoriopalveluja.

Kalasatama-pilottia suunnittelee moniammatillinen työryhmä, joka pyrkii hyödyntämään kansainvälisiä kokemuksia työntekijäryhmien ja asiakkaiden yhteistyötä parantavista tilaratkaisuista ja toimintamalleista. Kalasatamasta suunnitellaan uuden ajan palvelukeskus, jonka kokemusten perusteella terveys- ja hyvinvointikeskusten kokonaisuutta kehitetään edelleen.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Päiväkoti ja koulun ensimmäinen vaihe valmistumassa

Päiväkoti Kalasatama aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa (4.1.) ja koulu elokuussa 2016. Osa päiväkodin 120 lapsesta on uusia hakijoita ja osa siirtyy alueen muista päiväkodeista. Osa lapsista siirtyy Pikkutyllistä, joka muuttuu ympärivuorokautiseksi päiväkodiksi.

1–5-vuotiaat lapset sijoittuvat rakennuksen alakertaan ja eskarilaiset yläkertaan alkuopetuksen kanssa yhteisiin tiloihin. Päiväkodin tilat on suunniteltu mahdollisimman monimuotoisiksi ja muunneltaviksi. Päiväkodin tiloja on tarkoitus myös vuokrata alueen asukkaille, jotta tilat voivat toimia alueen yhtenä ”sydämenä”.

Kalasataman peruskoulu avaa ovensa ensimmäisille oppilaille ensi syksynä. Ensi syksynä koulussa aloittavat luokat 1 ja 2 sekä samanikäiset SLI-oppilaat (SLI =specific language impairment). SLI-luokissa oppilaat opiskelevat erityisopettajan johdolla kahdeksan hengen pienryhmissä. Tarkoituksena kuitenkin on, että Kalasatamassa kaikki oppilaat opiskelevat yhdessä uuden opetussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Brahenpuiston koulun yhdistäminen tuo mukanaan Kalasatamaan uudenlaista osaamista: opetus on toiminnallista, ilmiökeskeistä, siinä on tutkiva ote ja sitä tehdään yhdessä.

Tavoitteena on, että Kalasataman koulussa aloittavilla 1.-2.-luokan oppilailla olisi yhtenäinen koulupolku Kalasatamassa. Koulun laajennusosa on tarkoitus rakentaa siten, että rakennus olisi kokonaan valmis, kun syksyllä 2016 aloittavat 1.-2.-luokkalaiset ovat kuudennella luokalla.

Kuva: Tero Pajukallio

Ympäristötaidehankkeen tapahtumista tarjouskilpailu

Kalasataman ympäristötaidehankkeen vuoden 2016 tapahtumista on käynnistetty tarjouskilpailu. Tavoitteena on, että käytettävissä olevalla summalla, noin 40 000 eurolla, saadaan Kalasatamaan 3–6 tapahtumaa tai tapahtumasarjaa.

Määrärahaa voivat hakea kulttuurilaitokset ja rekisteröidyt taideyhteisöt. Arvioinnissa suositaan useiden toimijoiden yhteistyöhankkeita.

Sompasaaren ja Capellanaukion taidekilpailu on käynnissä

Helsingin kaupunki on avannut taidekilpailun, jonka tarkoituksena on löytää ehdotuksia Sompasaareen ja Capellanaukiolle sijoitettaviksi taideteoksiksi.

Kilpailun avulla halutaan toteuttaa useita julkisia teoksia. Teosten toivotaan luovan alueelle ainutlaatuista identiteettiä. Kilpailualueita on yhteensä neljä.

Kuva: Tero Pajukallio

Jouluvalot syttyiyvät

20. marraskuuta syttyivät taas Kalasataman jouluvalot. Sataman entiseen valomastoon sijoitetut, jo viime vuonna Kalasatamaa valaisseet kuplamaiset jouluvalot on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen ja ne ovat osa Kalasataman väliaikaista ympäristötaidetta.

Hyvää joulun odotusta kaikille!

Julkaisutiedot

Kalasataman rakentamisen uutiskirje marraskuu/2015.
Julkaisija: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Uutiskirjeen tilaukset ja peruutukset
Muut mediat: www.uuttahelsinkia.fi, www.kalasatama.fi, www.facebook.com/kalasatama