Laajasalon suunnittelun ja rakentamisen uutiskirje
5.
marraskuuta
2018
Marraskuu 2018
Takaisin
Arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus Scapes. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Ratikkakorttelin viitesuunnitelmia esillä asukasillassa 22.11.

Reposalmentien varteen suunnitellaan asumisen- ja Kruunusillat-yhteyden raitiovaunuvarikon yhdistävää rakennuskokonaisuutta eli Laajasalon ratikkakorttelia. Hankkeesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, joka ratkesi viime keväänä. Suunnitelmaa on työstetty eteenpäin kaupungin, kilpailun voittaneen arkkitehtitoimiston ja muiden konsulttien kanssa. Tilaisuudessa esitellään valmistunut viitesuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan kaupunkiympäristölautakunnalle helmikuussa esiteltävä asemakaavan muutosluonnos. Tilaisuudessa jatketaan myös keskustelua asukkaiden kanssa ratikkakorttelin lähiympäristön suunnittelusta.

Asukastilaisuus pidetään Laajasalon kirkossa torstaina 22.11. klo 18-20. Suunnittelijat ovat paikalla klo 17 alkaen. Tilaisuuteen on tarkoitus tuoda katsottavaksi ratikkakorttelista tehtävä pienoismalli.

Kaavaluonnoksen pohjana oleva valmisteluaineisto on nähtävillä 15.-30.11.2018. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 30.11. mennessä osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnittelma on päivitetty. Se ja hankkeen muu materiaali löytyy Helsingin kaupungin karttapalvelusta 15.11. alkaen osoitteella https://kartta.hel.fi/link/5yQwtC

Kauppakeskus on viimeistelyä vaille valmis. Kuva Lauri Rotko

Kauppakeskus Saari valmistuu

Laajasalon Saari uusine palveluineen, kirjastoineen ja nuorisotiloineen avautuu pian. Uuden kauppakeskuksen avajaiset ovat 22.11. Voit käydä kurkkaamassa Saaren uusia palveluja esimerkiksi osoitteessa https://kauppakeskussaari.fi/ .

Viistoilmakuvan päälle tehdyssä havainnekuvassa on Ilomäentien, Marunakujan ja puistoalueen varteen osoitettua uutta rakentamista. Raitiotie tulee kulkemaan uusien rakennusten vieritse ja raitiotiepysäkki sijoitetaan Ilomäentielle. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Koirasaarentien ja Ilomäentien kaavamuutos kaupunkiympäristölautakuntaan

Kruunusillat-hankkeen kannalta tärkeä Koirasaarentien ja Ilomäentien asemakaavan muutos etenee alkuvuodesta 2019 ehdotuksena kaupunkiympäristölautakuntaan. Viime tammikuussa esillä olleita suunnitelmia on työstetty eteenpäin. Täydennysrakentamista on  sovitettu paremmin olemassa olevaan kaupunkikuvaan: Koirasaarentien varren rakennuksia on suoraviivaistettu ja Ilomäentien varren rakennukset muutettu pistetaloista lamellitaloiksi. Suunnitelmia yksityisten maanomistajien hankkeiden kanssa on viety eteenpäin ja kaavamuutokseen on tullut mukaan pari uutta yksityistä maanomistajaa.

Kaavaehdotus liitteineen on katsottavissa muutamaa päivää ennen lautakuntaa osoitteesta https://kartta.hel.fi/link/5Bpcod   Asemakaavaehdotus on suunniteltu vietäväksi kaupunkiympäristölautakuntaan 15.1.2019.

Asukastilaisuus Jollaksen ja Hevossalmen itäosan täydennysrakentamisesta

Helsingin uudessa yleiskaavassa Jollakseen on osoitettu merkittävästi täydennysrakentamista sekä uutta asuntovaltaista rakentamista. Alueelta on tullut myös lukuisia kyselyjä tonttikohtaisen rakennusoikeuden lisäämisestä. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan asemakaavojen laatimisella yksittäisten poikkeamispäätösten sijaan. Asemakaavoituksen pohjaksi laaditaan suunnitteluperiaatteet. Työ käynnistyi sähköisellä asukaskyselyllä, jolla kerätiin suunnitteluun liittyviä toiveita, tarpeita ja näkemyksiä.

Kyselyn tuloksista keskustellaan Jollas89-hotellissa (Jollaksentie 89) 28.11. klo 18–20. Jos haluat tulla juttelemaan esimerkiksi omaa tonttia koskevista asioista niin suunnittelijat ovat tavattavissa paikan päällä jo ennen tilaisuuden alkua klo 15-18. Suunnitteluperiaatteiden valmistumisen jälkeen aloitetaan alueen varsinainen asemakaavoitus omina erillisinä hankkeinaan sellaisilla alueilla, joilla voimassa olevien asemakaavojen tarkistaminen katsotaan tarpeelliseksi.
Lue lisää Jollaksen suunnitteluperiaatteista osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat

Nuorisosäätiön kerrostalo Laajasalontien kupeessa. Kuva Lauri Rotko

Liikenteen sujuvuutta varmistetaan

Kruunusillat-raitiotie ja Laajasalontien bulevardi edellyttävät keskeisten katujen rakentamista. Näitä katuja ovat Koirasaarentien itäpää, Laajasalontie välillä Koirasaarentie-Herttoniemensilta, Ilomäentie tietyiltä osin sekä Reposalmentien keskiosa. Liikenteen sujuvuus katurakentamisen aikana pohdituttaa myös asukkaita. Tavoitteena on, että Laajasalon keskustan kadut eivät olisi aikataulullisesti yhtä aikaa työmaina ja että erityistä huomiota kiinnitetään monin eri keinoin liikenteen riittävään sujumiseen ja haittojen vähentämiseen vuonna 2020 vaiheittain ja osa-alueittain alkavien katu-urakoiden aikana.   

Kruunusillat suunnitteluvaiheessa

Kruunusillat-yhteyden rakentamispäätöksen jälkeen on tehty suunnittelutyötä. Tarvitsemme myös joukon vesilupia ennen kuin rakentaminen voi alkaa. Ensimmäinen vaihe rakentamisessa on Korkeasaaren edustan ruoppaaminen, ja se alkanee 2020.  Ymmärrämme, että odottavan aika on pitkä. Voit seurata hanketta osoitteessa www.kruunusillat.fi/ sekä Facebookissa ja Twitterissä.

Tule uutiskirjeen tilaajaksi

Kaupunki haluaa kertoa Laajasalon suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä asukkaille mahdollisimman hyvin. Voit tilata Laajasalon uutiskirjeen sähköpostiisi täältä: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/laajasalo/rakentaminen/tilaa-laajasalon-uutiskirje
Sähköinen uutiskirje ilmestyy pari kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan uutiskirje jaetaan myös paperisena joka kotiin. Keväällä julkaistu www.uuttahelsinkia.fi/Laajasalo -verkkosivu on myös hyvä paikka seurata suunnittelun ja rakentamisen aikataulua.  Kehitämme ja päivitämme sen aineistoa edelleen.