Laajasalon suunnittelun ja rakentamisen uutiskirje
14.
maaliskuuta
2019
Maaliskuu 2019
Takaisin
Kuva: Lauri Rotko

Rakentaminen Laajasalossa kovassa vauhdissa

Nostokurjet ja rakennustyömaat alkavat olla yhä arkisempi näky Laajasalossa. Laajasalossa ja Kruunuvuorenrannassa käynnistyi viime vuonna yhteensä yli 860 uuden asunnon rakentaminen ja rakentamisen tahti jatkuu vilkkaana myös tulevina vuosina. Kauppakeskus Saari toi merkittävän lisän alueen palveluihin. Täydennysrakentamisen myötä Laajasalon asiakasmäärätkin kasvavat ja näin myös palvelut kehittyvät. Työmaat kauppakeskuksen ympärillä jatkuvat kuitenkin vielä useamman vuoden. Laajasalon vanhan ostoskeskuksen asemakaava mahdollistaa sen purkamisen ja korvaavat asuinkerrostalot. Niiden suunnittelussa tutkitaan paikkaansa sopivaa, laadukasta kerrostalo- ja piharakentamista. ATT:n jo käynnissä olevien talorakennustyömaiden lisäksi Laajasalon keskustassa alkoi YIT Oy:n Asunto Oy Tanhuan ja 60 uuden kerrostalokodin rakentaminen Haltiamännyntorin kupeessa alkuvuodesta 2019.

Kauppakeskus Saari on saanut hyvän vastaanoton, mutta väliaikaisten bussipysäkkien sijaintia on kritisoitu. Mahdollisuuksia pysäkkien parempaan sijoittamiseen tutkitaan.

Havainnekuva ratikkakorttelin kansipihasta

Koirasaarentien ja Ilomäentien sekä Ratikkakorttelin kaavat kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 5.2. kokouksessaan asettaa Koirasaarentien ja Ilomäentien kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville muistutuksia varten. Kaavaehdotus on nähtävillä 20.2.- 21.3. Muistutusten käsittelyn jälkeen kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn ensi syksynä.

Ratikkakorttelin kaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 26.2. Samalla hyväksyttiin myös korttelin asuntorakentamista koskeva tontin hintakilpailun käynnistäminen. Kaavaluonnoksen valmistelua kaavaehdotukseksi jatketaan alkukesästä hintakilpailun voittajan kanssa kumppanuuskaavana. Suunnitelma voi vielä tässä vaiheessa jonkin verran muuttua, mutta tavoitteena on kaavaluonnoksen mukainen laajuus ja laatu. 

Jollaksen suunnittelualue

Luonnos Jollaksen suunnitteluperiaatteiksi nähtävillä

Jollaksen suunnitteluperiaatteiden laadinta käynnistyi viime syksynä asukaskyselyllä ja asukasillalla. Suunnitteluperiaatteiden laadinnan taustalla on lukuisat alueelta tulleet poikkeamislupahakemukset ja toisaalta lainvoimaiseksi tullut yleiskaava. Luonnos suunnitteluperiaatteiksi on nähtävillä 18.3. – 12.4. ja luonnosta esitellään ja siitä keskustellaan asukasillassa ti 26.3. klo 18 – 20 Jollas89 –hotellissa (Jollaksentie 89). Suunnittelijat ovat tavattavissa paikan päällä jo ennen tilaisuuden alkua klo 16 – 18. Tervetuloa!

Viistoilmakuva Koirasaarentiestä

Laajasalontien katusuunnittelu käynnistyy

Laajasalontien katusuunnitelman laadinta käynnistyy Koirasaarentien ja Ollinraition väliselle osuudelle maaliskuussa. Suunnitelmaluonnos on tarkoitus saada nähtäville keväällä niin, että siihen voisi tutustua Laajasalopäivillä toukokuun lopussa. Katusuunnitelma on pitkälti hyvin tekninen suunnitelma, mutta sen kautta havainnollistuu konkreettisesti se, miltä Laajasalontie tulevaisuudessa näyttää. Kadun rakentaminen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2020 alussa. Katusuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös työmaan aikaiset liikennejärjestelyt pääpiirteissään. Työmaa tulee luonnollisesti vaikuttamaan liikenteen sujuvuuteen mutta työmaan aikanakin tulee lähtökohtaisesti olemaan kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin.

Tervetuloa Uutta Itä-Helsinkiä! -tapahtumaan 15.3.

Itä-Helsinki kasvaa ja kehittyy. Miten Laajasalon ratikka ja Raide-Jokeri muuttavat Itä-Helsinkiä? Kiinnostaako Itä-Helsingin keskustan suunnittelukilpailu? Entä onko HSL:n vyöhykeuudistus tuttu tai tiedätkö, mistä löytyvät idän kaupunkipyöräasemat? 

Tule kulttuurikeskus Stoaan Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtumaan perjantaina 15.3. klo 15–19.

Kaupunkisuunnittelijat kertovat itäisen ja kaakkoisen Helsingin ajankohtaisista kaavoista, hankkeista ja suunnitelmista sekä vastaavat kysymyksiisi.