Laajasalon suunnittelun ja rakentamisen uutiskirje
14.
toukokuuta
2019
Toukokuu 2019
Takaisin
Laajasalon suunnittelun ja rakentamisen kartta löytyy Uutta Helsinkiä -sivuilta

Laajasalon rakentamisen vaiheet ja aikataulut

Laajasalolaisia varmasti kiinnostaa suunnittelun ohella tulevan rakentamisen aikataulut ja vaiheet. Kokonaisnäkemyksen saamiseksi olemme koonneet ne yhteen kuvaan. Aikataulut tulevat tarkentumaan toki suunnittelun ja töiden edetessä. Päivittämme tätä kuvaa suunnitelmien tarkentuessa ja uusin versio löytyy aina verkkosivuilta www.uuttahelsinkia.fi/laajasalo/rakentaminen. Tyypillisesti rakentaminen alkaa ensin katurakentamisella. Kun katu on tehty, aloitetaan talojen rakentaminen kadunvarren tonteilla.

Laajasalontien keskiosan katusuunnittelu on käynnistynyt ja rakentamista välillä Ollinraitio-Koirasaarentie tavoitellaan alkavaksi vuonna 2020. Työnaikaiselle liikenteelle pyritään pitämään käytössä 2+2 ajoneuvokaistaa liikenteen riittävän sujuvuuden turvaamiseksi. Pääkadun rakentaminen ensimmäiseksi on perusteltua, jotta se saadaan valmiiksi ennen kuin asukas- ja liikennemäärät Laajasalossa kasvavat entisestään. Ollinraition ja Ilomäentien alueiden kadut rakennetaan tämän hetken arvion mukaan vuosina 2022-2023, koska ei haluta tilannetta, jossa Laajasalon keskustassa kaikki katutyömaat olisivat samaan aikaan käynnissä. Ratikkakorttelin edustan ja Yliskylänlahden katujen toteutusta arvioidaan tarkemmin kaavatyön edetessä.

Talotyömaista ATT:n Isosaarentien ja Gunillantien sekä YIT:n Haltiamännyntorin viereisen työmaan asuinrakentaminen on edennyt.

Havainnekuva Yliskylänlahden suunnitelmavaihtoehdosta 2A, rantaraitti ja mahdollinen uimala. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Komitea.

Yliskylänlahden suunnittelu etenee

Laajasalontien muutos kaupunkibulevardiksi jatkuu Yliskylän keskustasta pohjoisen suuntaan. Tavoitteena on mahdollistaa alueelle asuntorakentamista ja palveluita, alustavasti yhteensä noin 110 000–130 000 k-m2. Alueelle suunnitellaan päivittäistavarakauppaa, muita liiketiloja, päiväkotia ja ranta-alueelle virkistyskäyttöä. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta rakentaa pyöräily- ja jalankulkusilta, joka ylittäisi Killingholmansalmen ja yhdistäisi Herttoniemenrannan ja Tullisaarenpuiston.

Laajasalotien molemmin puolin Yliskylänlahden kohdalle järjestettiin vuonna 2017 nuorille arkkitehdeille suunnattu ideakilpailu Europan. Tätä työtä on nyt jatkotyöstetty ja asemakaavatyön pohjaksi on laadittu Komitea arkkitehdit Oy:n toimesta vaihtoehtoisia maankäyttövisioita Yliskylänlahden venesataman alueelle.

Varsinainen kaavan valmistelu tulee vireille Yliskylänlahden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvioitisuunnitelman myötä (OAS) toukokuussa. OAS postitetaan lähialueen asukkaille ja tulee nähtäville myös kaupungin karttapalveluun. Samalla järjestetään verkkokeskustelu maankäyttövision vaihtoehdoista osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/yliskylanlahti ajalla 20.5.-24.6.2019.

Laajasalon itäranta, näkymä Sarvaston valkamaan. Kuva: Veera Soikkeli

Itärannan suunnitteluperiaatteiden luonnos

Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteiden luonnos on nähtävillä 22.5.-28.6.2019 osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Suunnittelijat ovat paikalla Laajasalopäivillä 25.5. esittelemässä suunnitteluperiaatteita sekä vastaamassa kysymyksiin. Alue ulottuu Reposalmentieltä Jollaksen Puuskaniemeen merenrannan virkistysalueita pitkin ja niiden tuntumassa. Tavoitteena on mahdollistaa virkistysalueita yhdistävän pitkän merenrantareitin toteutuminen, kehittää Laajasalon liikunta-aluekokonaisuutta sekä sijoittaa alueelle sopivia virkistystoimintoja luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot huomioiden. Täydennysrakentamista tutkitaan Sarvaston sataman tuntumaan, Jollaksentien alkupäähän, Puhuritien eteläpuolelle ja Hämeenapajan alueelle.

Kruunusillat etenee kilpailutuksiin

Kruunusillat-hanke on päätetty toteuttaa kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren maanrakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan ns. allianssimallilla. Tavoite on, että allianssi kilpailutetaan tänä vuonna ja se aloittaa rakentamista edeltävän suunnittelutyön vuodenvaihteessa. Kokonaisurakan kilpailutus alkaisi puolestaan syksyllä 2020. Näillä näkyminen yhteyden rakentaminen alkaisi vuonna 2021 useasta paikasta.

Uusi koira-aitaus Kaitalahdenkuruun

Laajasalon länsiosaan on kovasti toivottu uutta koira-aitausta. Uudelle koira-aitaukselle sopivaksi paikaksi valikoitui Kaitalahdenkurun pohjoisosa, jonne on tulossa oma aitaus sekä pienille että isoille koirille. Koira-aitauksen suunnitelma on valmis ja tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi vielä tämän vuoden aikana.

Laajasalopäivä 25.5.

Perinteiseen tapaan kaupunkiympäristön suunnittelijat ovat mukana Laajasalopäivillä Laajasalon kirkolla klo 10 - 14. Voit tulla keskustelemaan käynnissä olevista asemakaava-, liikenne-, katu- ja puistosuunnitelmista.

Kiinnostavimmista ajankohtaisista hankkeista pidetään myös lyhyet esittelyt kello 11 alkaen. Aiheina ovat:

  • Katsaus Laajasalon rakentamisen vaiheisiin ja aikatauluihin
  • Laajasalon käynnissä olevat kaavahankkeet ja niiden vaiheet mm. Laajasalon ratikkakortteli, Koirasaarentien ja Ilomäentien asemakaavan muutos, Laajasalon kauppakeskus, Jollaksen suunnitteluperiaatteet
  • Itärannan suunnitteluperiaatteiden luonnos
  • Yliskylänlahden asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Vuorilahdenniemen MajaMaja-hanke
Kuvakaappaus 3D-kaupunkimallista. Kuva: Juha-Pekka Konttinen

3D –malli

Laajasalopäivillä esitellään myös saaren täydentämisestä tehty 3D-kaupunkimalli. Mallissa tulevat rakennushankkeet on istutettu olemassa olevan kaupunkirakenteeseen. Mallin on vielä osin keskeneräinen, esimerkiksi puustoa ei ole vielä saatu tuotua mukaan malliin, mutta tarkoituksena on saada verkkoon Laajasalosta pikkuhiljaa täydentyvä malli, jossa tulevia hankkeita ja niiden vaihtoehtoja voidaan tarkastella mahdollisimman realistisesti.