Laajasalon suunnittelun ja rakentamisen uutiskirje
7.
marraskuuta
2019
Marraskuu 2019
Takaisin
Kruunuvuorenrannan projektinjohtaja Pirjo Siren. Kuva: Pertti Nisonen

Projektinjohtajan terveiset

Tänä vuonna Laajasalossa on viime vuoden tapaan jatkunut vilkas rakentaminen. Vuoden alkupuoliskolla on käynnistynyt yli kolmensadan uuden asunnon rakentaminen. Haltiamännyntorin vieressä on jo hyvässä vauhdissa YIT:n kuudenkymmenen kerrostalokodin rakentaminen.

Kauppakeskus Saaren avauduttua vanhan ostoskeskuksen kohtalo on kiinnostanut monia laajasalolaisia. Vuosina 2020-2021 tulee vanhan ostarin tonteille viiden uudiskerrostalon muodostama kotikortteli, minkä vuoksi ostaria puretaan parhaillaan. Ensimmäisen uuden talon rakentaminen on jo alkanut purkutöiden valmistuttua syksyllä 2019.  

Kaavoitus sekä liikenne- ja katusuunnittelu etenevät eri osa-alueilla. Suunnittelemme muun muassa ratikkakorttelia yhdessä tonttien hintakilpailun voittaneen Lehto Oy:n kanssa. Lehto Oy rakennuttaa asunnot ja pysäköintipaikat korttelin alueelle. HKL puolestaan toteuttaa ratikkakorttelin sydämeen varikon, jota tuleva pikaratikka tarvitsee.

Pirjo Siren

Tervetuloa keskustelemaan Jollaksen Puuskaniemen suunnitelmista 14.11.2019

Jollaksen Puuskaniemeen suunnitellaan asumista. Suunnittelijat ovat tavattavissa alustavien suunnitelmien äärellä Hotelli Jollas 89:ssa osoitteessa Jollaksentie 89 torstaina 14.11.2019 klo 17 - 19. Tule ja poikkea keskustelemaan! Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineistoa on esillä 4.–22.11.2019 Laajasalon kirjastossa ja verkkosivuilla: www.hel.fi/suunnitelmat. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 22.11.2019.

Vesialueeseen rajoittuvat Puuskaniemen kärjen palstat Hepokalliontie 28-32 ja Puuskaniementie 44 ovat asemakaavoittamattomia. Palstoille on ryhdytty tekemään asemakaavaa, joka mahdollistaa asuinrakentamisen ympäröivän alueen tyyliin sopivaksi. Myös palstojen edustalla oleva vesialue kuuluu kaava-alueeseen.

Hepokalliontien alue kuuluu Helsingin parhaiten säilyneisiin jälleenrakennusajan pientaloalueisiin.  Alueen rantapalstoille suunnitellaan erillistaloja ja turvataan alueen arvokkaiden piirteiden säilyminen. Puuskaniementie 44:ssä on 70-luvun rivitalo - rakentamista tutkitaan tontin lounaisosaan.

Laajasalon ratikkakorttelin kaavarajaus on muuttunut

Laajasalon ratikkakorttelin kaava-alueeseen on liitetty Laajasalon terveysaseman tontti, koska tontista vähäinen osa liitetään katualueeseen. Muutos ei vaikuta mitenkään terveysaseman toimintaan. Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty kaavarajauksen osalta. Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 22.11.219. Lue päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Tutustu hankkeen tietoihin
 
Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muutosehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa arviolta kevättalvella 2020.

Joulukuussa asukasilta katusuunnittelusta

Laajasalontiellä on käynnissä katusuunnittelu välillä Koirasaarentie–Yliskyläntie. Nykyinen maantiehenkinen katutila muutetaan puistokaduksi, jolla on ajoratojen lisäksi tilaa raitiotielle, jalkakäytäville, pyöräteille ja puuriveille. Katusuunnitteluun liittyvä asukasilta järjestetään joulukuussa. Tilaisuudessa on mahdollista tavata asiantuntijoita, keskustella suunnitelmaluonnoksesta ja alueen muista tulevista katuhankkeista. Illan ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan erikseen muun muassa uutiskirjeellä aikataulun tarkennuttua.