Laajasalon suunnittelun ja rakentamisen uutiskirje
4.
kesäkuuta
2020
Kesäkuu 2020
Takaisin

Uusi projektinjohtaja esittäytyy

Tervehdys laajasalolaiset,

Edeltäjäni Pirjo Siren siirtyi Sipoon kunnan palvelukseen joulukuun alussa, ja siitä saakka olen saanut luotsata Laajasalon, Kruunuvuorenrannan ja Herttoniemen keskeisten alueiden aluerakentamisprojektia. Siirryin tehtävään läntisestä Helsingistä Vihdintien alueelta. Yhteistä alueille on ajankohtaiset pikaraitiotiehankkeet, joista Kruunusiltojen pikaraitiotie on siirtynyt ison askeleen kohti konkretiaa Kruunusillat –allianssin aloitettua työnsä viime vuoden lopussa. Tiimissämme kaupunginkansliassa työskentelee myös kaksi projekti-insinööriä: Juha Heikkilä Laajasalon, Herttoniemen Metrokeskuksen ja Työnjohtajankadun korttelin alueilla sekä Mikko Ahola Kruunuvuorenrannassa ja Herttoniemen sairaalan alueella.

Laajasalontien katusuunnitelmista pidettiin esittelytilaisuus joulukuussa 2019. Tilaisuudessa oli noin 130 kävijää, ja saimme tärkeää palautetta suunnitelmien työstämiseen. Suunnittelu on edennyt, ja tästä uutiskirjeestä löydät tietoa tarkistetuista katusuunnitelmista, jotka ovat nähtävillä 3.-16.6.2020.

Vanhan ostoskeskuksen korttelin rakentaminen on käynnistynyt, ja ensimmäiset kodit valmistuvat joulukuussa 2020. Kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Kortteliin valmistuu noin 230 asuntoa ja kaksi liiketilaa. Viereisellä tontilla YIT:n asuinkerrostalo valmistuu jo lähiaikoina.

Ratikkakorttelin suunnittelu on edennyt yhteistyössä Lehto Oy:n asuinhankkeen ja HKL:n Kruunusiltojen varikon suunnittelun kanssa. Ratikkakorttelin asemakaavaehdotus oli nähtävillä maaliskuussa, ja asemakaavaehdotuksen ja raitiotievarikon hankesuunnitelman osalta tavoitteena on päätöksenteko syksyn ja loppuvuoden 2020 aikana.

Uutiskirjeessä kerrotaan asukasosallisuudesta ja Laajasalossa käynnistyneistä osallistuvan budjetoinnin hankkeista, joita ahkeran äänestysaktiivisuuden ansiosta saatiin Laajasaloon kolme. Lisäksi mukana on katsaus Jollaksen asemakaavoitukseen. Laajasalon Uutta Helsinkiä –sivuilta löydät lisää tietoa ajankohtaisista asioista sekä kaupungin eri palvelujen edustajien yhteystiedot.

Ulla Loukkaanhuhta

Laajasalontiestä rakennetaan puistokatu – katusuunnitelmat nähtävillä

Laajasalontie muuttuu lähivuosina moottorikadusta puistokaduksi. Tulevaisuudessa kadulla kulkevat jalankulkijat, pyöräilijät, bussit ja raitiovaunut sekä autot. Katusuunnitelmaluonnoksista saadun palautteen perusteella tarkistetut katusuunnitelmat ovat nähtävillä 3.6.–16.6.2020 kaupunkiympäristön toimialan nettisivuilla.

Lue lisää Uutta Helsinkiä -sivuilta

Jollaksen kaavoituskatsaus

Jollaksessa on vireillä useampi asemakaavamuutos. Kaavahankkeiden etenemistä voi seurata kaupungin karttapalvelusta

Jollaksen kartanoalueella suunnitellaan virkistyskäytön kehittämistä sekä alueen käyttöä tukevaa liiketoimintaa. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli maalis-huhtikuussa nähtävillä, jatkosuunnittelussa huomioidaan saatu palaute. Suunnittelu etenee selvitysten laatimisella, kaavamuutoksen pohjaksi alueelta ollaan laatimassa mm. ympäristöhistoriallista selvitystä ja lepakkoselvitystä.

Hepokalliontien 28-32 ja Puuskaniementien 44 kaavamuutos on etenemässä päätöksentekoon kesän jälkeen.

Hämeenapajatien, Puhuritien ja Puuskakujan kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli maalis-huhtikuussa nähtävillä. Kaavahankkeen valmistelu etenee, kun koronapandemiatilanne selkiytyy. Tavoitteena on järjestää alueen täydennysrakentamisesta kiinnostuneille maanomistajille infotilaisuus syksyllä 2020. Järjestettävästä tilaisuudesta ilmoitetaan kirjeellä maanomistajille.

Myös Jollaksentie 64 kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli maalis-huhtikuussa nähtävillä. Suunnittelu on etenemässä ja saatu palaute huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Aino Acktén huvilan kuntotutkimukset alkavat

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Aino Acktén huvilaantehdään kuntotutkimus kesän 2020 aikana. Tutkimusten perusteella rakennukselle laaditaan korjaus- ja rahoitussuunnitelma.

Selvitys Aino Acktén huvilan kunnostuksesta toteutetaan Helsingin OmaStadi-hankkeen puitteissa. Kaupunkilaiset antoivat sille Kaakkoisessa suurpiirissä kaikkein runsaimman äänisaaliin eli 2727 ääntä.

Lue lisää Uutta Helsinkiä -sivuilta

Asukasosallisuus ja osallistavan budjetoinnin hankkeet

Laajasalon asukkaat ovat aktiivisia osallistumaan lähiympäristönsä kehittämiseen. Käytössä on monia vaikuttamiskanavia alkaen palautteesta kaupungin palautejärjestelmään.

Myös asukasillat eri teemoilla ovat suosittuja ja niissä pääsee keskustelemaan suoraan asiasta. Osallistuvan budjetoinnin OmaStadin ensimmäisellä kierroksella 2018–2019 Laajasalosta saatiin runsaasti toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Äänestysprosentti oli koko kaakkoisessa suurpiirissä korkeampi kuin muualla Helsingissä (16 %) ja erityisesti Kruunuvuorenrannassa kaupungin korkein (23,4 %). Laajasalosta eteni toteutukseen kolme suunnitelmaa: Selvitys Aino Acktén huvilan kunnostuksesta, Vartiosaaren aurinkosähkölautta Reposalmeen sekä Penkkejä ja roskiksia kävelyreiteille Roihuvuoreen, Herttoniemeen ja Laajasaloon. Voit seurata hankkeiden etenemistä täällä. Seuraava OmaStadi-kierros käynnistyy ideoiden keräämisellä syksyllä 2020.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista: Raportti osallistuvan budjetoinnin äänestyksestä 2019

Vartiosaareen aurinkosähkölautalla

Vartiosaaren aurinkosähkölauttaan liittyvä ehdotus meni Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien äänestyksessä läpi: kesällä 2020 kokeillaan sähköveneellä tapahtuvaa henkilökuljetusta Laajasalosta Vartiosaareen. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen sähköllä toimiva yhteysalus Helsingin saaristossa ja kuljetus tilataan puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Kokeilu alkaa kesäkuun puolivälissä ja jatkuu elokuun loppupuolelle. Lisää tietoa palvelusta on tulossa lähiaikoina.

Vartiosaareen pääsee jatkossa muutoinkin paremmin, kun Laajasalo-Vartiosaari -välille tulee lisävuoro. Liikennöinti aloitetaan kesäkuussa, vaikka kunnostustyöt saaressa ovatkin vielä kesken.