Tietotekniikka Helsingissä 2/2013
Talous- ja suunnittelukeskus, Helsinki
6.
kesäkuuta
2013
Takaisin

EU:n innovaatiopalkinto avoimen tiedon palvelulle 

Helsinki Region Infoshare -palvelu palkittiin EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa. Palkintosumma on 100 000 euroa, ja sillä kehitetään edelleen HRI-palvelua.

Helsinki Region Infoshare palkittiin EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa. Euroopan komission järjestämässä European Prize for Innovation in Public Administration -kilpailussa etsittiin uusia tapoja parantaa julkishallintoa. Innovaatiokilpailuun osallistui 203 ehdotusta ympäri Eurooppaa. Kaikkiaan palkintoja myönnettiin yhdeksälle hankkeelle.

Palkitussa HRI-palvelussa julkiset tietovarannot löytyvät yhdestä paikasta. Palvelu on avoin ja maksuton kaikille käyttäjille. Palvelun kautta on saatavilla jo yli tuhat tietoaineistoa, kuten esimerkiksi tilastoja, karttoja, kaupunkien taloustietoja sekä paikkatietoja.

Palkintorahalla uusia innovatiivisia palveluja

Yksi kansainvälisestikin ainutlaatuinen avaus on maaliskuussa julkistettu avoin pääsy, ohjelmointirajapinta, Helsingin kaupungin sähköisen päätöksentekojärjestelmän (Ahjo) asiakirjatietoihin. Open Ahjo tarjoaa julkista asiakirjatietoa yhdessä osoitteessa koneluettavassa muodossa kaikkine liitetiedostoineen. "Palkintorahalla on tarkoitus edistää Ahjossa olevien päätöksentekotietojen yhteensopivuutta kaupungin muiden tietojen, kuten talous- ja paikkatietojen sekä tilastojen kanssa. Haluamme myös, että avoin tieto innostaa kehittämään uusia innovatiivisia palveluja kansalaisille", Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Asta Manninen toteaa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen toteuttavat Helsinki Region Infoshare (HRI) –palvelua yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa. Palvelun operatiivisesta toiminnasta vastaavat Helsingin kaupungin tietokeskus ja Forum Virium Helsinki. Helsinki Region Infoshare -palvelun myötä pääkaupunkiseudun kaupungit ovat avoimen datan edelläkävijöitä Suomessa.

Helsinki Region Infosharen verkkosivut 
Tietoa palkinnosta Euroopan komission sivuilta

Keskushallinto uudistuu

Kaupungin keskushallinnon kolme virastoa: talous- ja suunnittelukeskus, hallintokeskus ja henkilöstökeskus yhdistetään yhdeksi virastoksi, jonka nimeksi tulee kaupunginkanslia. Uudessa kaupunginkansliassa tietotekniikka ja viestintä yhdistetään samaan osastoon ja yhdeksi osaston uudeksi tehtäväksi tulee vuorovaikutus. Muutokset astuvat voimaan vuoden vaihteessa.

Omakotitontteja haettavana netissä

Neljän perheen ryhmät voivat hakea vuokrattavana olevia kaupungin omakotitontteja asiointi.hel.fi –palvelussa. Kaikille hakemuksen jättäneille ryhmille arvotaan sijanumero. Kiinteistölautakunta vahvistaa hakijoiden järjestyksen. Hakuaikaa on 2.9.2013 saakka.

Päivähoidon prosessi kokonaan verkossa

Päivähoitoa, esiopetusta tai kerhotoimintaa lapsilleen hakevat huoltajat voivat nyt hoitaa koko hakuprosessin alusta loppuun Asiointi.hel.fi -sivuilla. Lähetetyn hakemuksen käsittelyä voi seurata omasta asiointikansiosta.

Sähköisen hakemuksen käsittely päättyy päätöksen tekemiseen. ”Nyt myös päätös annetaan asiakkaalle tiedoksi sähköisesti,” kertoo Lea Juvonen varhaiskasvatusvirastosta. ”Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös ensimmäisen hoitopaikan tiedot.” Päivähoitohakemuksia tehtiin sähköisesti 11 660 kappaletta vuonna 2012.

Kuva: Pertti Nisonen

Koulujen päättötodistusten jäljennökset helpommin

Opetusviraston arkistosta saa jäljennöksiä vuoden 1987 jälkeen saaduista koulujen päättötodistuksista. Jäljennökset voi pian tilata sähköisesti Asiointi.hel.fi –sivuilta ympäri vuorokauden. Tilauksen käsittely kestää yleensä viisi päivää. Asiakas saa kopion valmistumisesta tiedon sähköpostitse. Valmis kopio päättötodistuksesta lähetetään asiakkaalle postissa. Ennen vuotta 1987 saatuja päättötodistuksia säilytetään kaupunginarkistossa.

Wilma kovassa käytössä

Helsingin kouluissa on käytössä internetpalvelu Wilma. Huoltajat saavat Wilman kautta tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat muun muassa omien opintojensa seurantaan, viestimiseen opettajien kanssa sekä lukiokurssien valintaan.

Wilma on kovassa käytössä: päivittäisiä kirjautumisia järjestelmään on keskimäärin yli 69 000, päivittäisiä tapahtumia noin 1 400 000, lisäksi päivittäin lähtee sähköposteja huoltajille ja opiskelijoille keskimäärin 25 000.

Opettaja merkitsee Wilmaan oppilaan arvioinnit, tulevat kokeet, oppilaan poissaolot ja seuraa Wilman kautta kodin poissaoloselvityksiä. Opettaja voi keskustella huoltajan kanssa Wilmassa pikaviestien avulla. Koulu voi laittaa Wilmaan myös tiedotteita, kyselyjä sekä oppilaiden työjärjestykset.

”Wilmassa otettiin viime vuonna käyttöön uusia palveluja lukiolaisille,” kertoo suunnittelija Leila Vuori opetusvirastosta. ”Lukiolaiset voivat ilmoittautua ylioppilaskirjoituksiin, tarkastella omien ylioppilaskirjoitustensa tuloksia ja suunnitella opintoja yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa. Peruskoulujen opettajille tuli käyttöön mahdollisuus tehdä Wilmaan oppilaan oppimista tukevia pedagogisia asiakirjoja mm. erilaisista tukitoimista ja selvityksistä.”

Demokratiapilotit kartalla

Kahdessa vuoden 2013 alussa käynnistyneessä demokratiapilotissa hyödynnetään kaupungin Kerrokartalla -palvelua. Malminkartanon ja Helsingin polkupyöräilijöiden pilottihankkeissa asukkaat suunnittelevat itse karttapohjaisen kyselyn julkaistavaksi alueella, ks. http://demokratia.hel.fi/pilotit

Kerrokartalla.hel.fi on osallistuvan suunnittelun työkalu. Se tarjoaa mahdollisuuden kommentoida kartalla näkyviä kohteita ja keskustella. Kaupungin eri virastot ovat kartoittaneet kyselyillä asukasmielipiteitä ja keränneet alueellista tietoa. Kyselyn avulla suunnittelija saa käyttöönsä luokiteltua aineistoa, joka on vapaasti kaikkien käyttäjien tarkasteltavana netissä.

Kaupungin eri virastot ovat julkaisseet noin 40 Kerrokartalla-kyselyä keväästä 2010 alkaen. ”Kyselystä riippuen kommentteja saadaan muutamista kymmenistä jopa tuhansiin,” kertoo projektipäällikkö Heli Rantanen talous- ja suunnittelukeskuksesta. ”Toivon että virastot ottavat yhteyttä, jos mielessä on käyttää palvelua viraston kehittämishankkeissa,” Rantanen kehottaa. Suljettuja ja käynnissä olevia kyselyitä kommentteineen ja keskusteluineen voi käydä katsomassa osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi.

Kaupunkien palveluja viittomakielellä

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluista kertova viittomakielinen verkkosivusto on avattu osoitteessa www.helsinginseutu.fi/viittomakieli. Palvelu helpottaa äidinkieleltään viittomakielisten kuurojen ja muiden viittomakieltä käyttävien tiedonsaantia.

Verkkosivusto sisältää tietoa kaupunkien peruspalveluista, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta, joukkoliikenteestä, ympäristöpalveluista ja vapaa-ajan vietosta. Lisäksi kerrotaan kaupunkien päätöksenteosta ja siitä, miten asukkaat voivat vaikuttaa kotikaupunkiensa toimintaan.

Palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien viestintä- ja tietotekniikkayksiköt yhdessä Helsingin seudun liikenteen, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n kanssa.

Uudet sivut mukautuvat mobiilinäyttöön.

Uutta Helsinkiä -sivusto uudistui

Helsingin uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamisesta kertovat Uutta Helsinkiä -sivut on uusittu. Sivuilta löytyvät entiseen tapaan laajemmat rakennettavat alueet ja niiden perustiedot sekä ajankohtaiset kuulumiset uutisina. Myös uusia sisältöjä on tarjolla esimerkiksi täydennysrakentamisesta.

"Siirryimme mobiiliin maailmaan ja teimme sivuista responsiiviset, ne taipuvat nyt hyvin eri kokoisilta päätelaitteilta luettaviksi. Myös käytettävyyttä on parannettu ja tärkeiden sisältöjen toivotaan nyt löytyvän entistä paremmin", kertoo sivuston uudistamista koordinoinut vastaava tiedottaja Mari-Anne Aronen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Sivustolle on tuotettu uusia sisältöjä täydennysrakentamisesta ja toimitiloista. Täydennysrakentamisesta löytyy toteutuneita ja suunnitteilla olevia esimerkkejä ja selkeitä ohjeita, miten taloyhtiö voi asiaa alkaa edistää.
"Helsingissä on viime vuosina valmistunut paljon täydennysrakentamishankkeita, ja viime vuonna lähes 40 prosenttia uusista asunnoista toteutui täydennysrakentamisena. Aihe onkin kasvavan kiinnostuksen kohteena, joten uskon, että sivuiltamme löytyvä tietopaketti auttaa taloyhtiöitä ainakin alkuun", Aronen jatkaa.

Myös toimitiloista on sivustolla uutta sisältöä. Yrittäjät löytävät Uutta Helsinkiä -sivuilta yhdestä paikasta oikeat yhteyshenkilöt, koski asia sitten uusien tai vanhojen alueiden toimitila-asioita.

"Uutta Helsinkiä sai uudistuksessa myös uuden, hauskan ulkoasun. Visuaalisuuteen on panostettu varaamalla kuville runsaasti tilaa. Emme halua ainoastaan kertoa, vaan myös näyttää miten Helsinki kasvaa lähivuosina."

Uutta Helsinkiä -sivusto on kaupungin virastojen yhteishanke, josta ensimmäinen versio julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi 2009, englanniksi 2010. Vastuu sivuston ylläpidosta on Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksella. Sivuston kävijämäärät ovat olleet vuosi vuodelta kasvussa. Viime vuonna kävijöitä oli lähes 300 000, kävijämäärät kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Palautejärjestelmä laajenee

Kaupungin uusi palautejärjestelmä on nyt käytössä kuudessa virastossa. Rakennusvalvontavirasto, hallintokeskus, opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto sekä varhaiskasvatusvirasto ovat ottaneet järjestelmän käyttöönsä ja kehittävät samalla omia palauteprosessejaan. Rakennusvirasto ja talous- ja suunnittelukeskus ottavat järjestelmää käyttöönsä asteittain.

Syksyn aikana käyttöönotto etenee useissa virastoissa ja liikelaitoksissa. Ensi vuonna koko kaupunki on palautejärjestelmän piirissä. ”Tavoitteena on helpottaa palautteiden käsittelyä, mahdollistaa käsittelyn seuranta ja tuottaa monipuolisia raportteja,” kertoo projektipäällikkö Heli Rantanen talous- ja suunnittelukeskuksesta. Uuden palautejärjestelmän kautta on tähän mennessä käsitelty noin 2300 palautetta.

Kehittäjät tutustuivat palauterajapintaan

Helsinki loves developers –työpajassa tutustuttiin toukokuussa avautuneeseen kaupungin uuden palautejärjestelmän rajapintaan.

Uuden palautejärjestelmän rajapinta mahdollistaa palautteiden lähettämisen kaupungin hallinnon ulkopuolisista sovelluksista ja palveluista, kuten Pitäiskö fiksata -palvelusta. Rajapinnan ansiosta kuka tahansa voi seurata palautteiden käsittelyprosessia sekä hakea annettuja palautteita rajapinnan yli. Palauterajapinta luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, päätöksenteon ja esteettömyystiedon keräämisen saralla.

Kehittäjätapaamisista on lisätietoa osoitteessa http://dev.hel.fi

Pelitietoa virkamiehille

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalo ja Oiva Akatemia tarjoavat ensi syksynä Helsingin kaupungin henkilöstölle mahdollisuuksia tulla kokemaan, keskustelemaan ja oppimaan lisää pelikulttuurista.

Digitaalinen pelaaminen on osa etenkin nuorten arkea. Kuinka peleihin tulisi suhtautua? Millaisia mahdollisuuksia pelit voisivat tarjota nuorten kanssa työskentelyyn? Voisivatko ne tukea nuorten osallisuustoimintaa? Ilmaisia koulutuksia suositellaan kaikille nuorten kanssa työskenteleville, nuorisokulttuureista ja nuorten mielipiteistä kiinnostuneille.

Auroran sillan valaistuksessa käytetään led-valoja ja goboheittimiä.

Katuvalaistus älyaikaan

Helsingin katuvalaistus on siirtymässä älyvaloaikaan maailman ensimmäisten joukossa. Uuden ohjausjärjestelmän ansiosta valaistusaikaa ja tehoa voidaan säätää aluekohtaisesti.

Helsingin Energia ottaa käyttöön uuden katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän. Uudella ohjausjärjestelmällä on mahdollista hallita myös yksittäisiä valaisimia. Kaupungin katuvalaistusverkko käsittää noin 86 000 valaisinta ja 1750 katuvalokeskusta. Seuraavan kymmenen vuoden aikana asennetaan arviolta noin 10 000 valaisinkohtaista ohjainta, jolloin katuvalaistusta voidaan himmentää vähäliikenteisenä aikana siten, että liikenneturvallisuus ei vaarannu.

Aluekohtaista mittausta

Valaistusta mitataan alueittain antureilla. Ensimmäiset anturit on asennettu Sähkötalon katolle ja ne mittaavat eteläisen Helsingin valaistustilannetta. Aluekohtaisella mittauksella valoja voidaan sytyttää ja sammuttaa entistä tarkemmin. Lauttasaaressa katuvalaistus toimii osin jo nyt uudella ohjauksella ja hieman eri rytmissä muun kaupungin kanssa.

Helsingin Energia valmistautuu uudella ohjausjärjestelmällä myös led-valaistuksen laajempaan käyttöön. ”Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Helsingin kaupungin valaistusta voidaan ohjata myös liiketunnistimien ja liikennemäärämittausten mukaan,” kertoo yksikön päällikkö Olli Markkanen Helen Ulkovalaistuksesta.

Kaukolämpöasiakkaat mukaan Sävel Plus -palveluun

Helsingin Energian noin 14 500 kaukolämpöasiakkaasta noin 12 000 on nyt etäluennan piirissä. Mittarien asennus jatkuu, ja vuoden lopussa kaikki lämpöasiakkaat ovat etäluennassa. Yli 90 % Helsingin lämmitettävistä rakennuksista käyttää kaukolämpöä.

Etäluennan ansiosta kaikki asiakkaat voivat pian seurata energiankulutustaan maksuttoman Sävel Plus -palvelun kautta jopa tuntitasolla. Etäluenta mahdollistaa toteutuneeseen kulutukseen perustuvaan laskutuksen, johon kaukolämpöasiakkaat siirtyvät elokuun alusta alkaen. Sähkönkäyttäjät Helsingissä ovat jo etäluentapalvelun käyttäjiä.

Lukuja:

Opetusviraston Wilma-palveluun kirjaudutaan päivittäin keskimäärin 69 563 kertaa. Päivittäisiä tapahtumia on keskimäärin 1 366 182. Wilmasta lähtee päivittäin noin 25 000 sähköpostia huoltajille ja opiskelijoille.

Taloushallintopalvelu käsitteli 750 000 ostolaskua vuonna 2012. Verkkolaskujen osuus kaikista laskuista oli 61,4 prosenttia. Kirjanpidon sähköisyysaste oli 99,1 prosenttia.
61,1 prosenttia kaikista kaupungin työntekijöiden poissaoloilmoituksista ilmoitettiin sähköisesti.
61,0 prosenttia kaikista työntekijöiden palkkalipukkeista toimitettiin sähköisesti.

Taidemuseon verkkosivuilla vieraili vuonna 2012 yli 200 000 kävijää. Kävijöistä 70 000 haki tietoja veistossivustolta, missä on tiedot lähes 500 julkisesta veistoksesta Helsingissä.

Helsingin lomakkeita ladattiin Suomi.fi –palvelusta 370 311 kertaa vuonna 2012.

Uuttahelsinkiä-sivustolla oli lähes 300 000 kävijää vuonna 2012.

Julkaisutiedot

Tietotekniikka Helsingissä -uutiskirje 2/2013.
Julkaisija: Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus, tietotekniikkaosasto, puh. 09 310 2505
Uutiskirjeen toimitus: Leila Oravisto, päätoimittaja sekä tietotekniikkaosaston henkilökunta
Tilaukset ja peruutukset: ict@hel.fi
www.hel.fi/tietotekniikka