Tietotekniikka Helsingissä 3/2013
Talous- ja suunnittelukeskus, Helsinki
31.
lokakuuta
2013
Takaisin

Tietotekniikkajaosto aloitti toimintansa

Kaupunginvaltuuston asettama tietotekniikkajaosto aloitti työnsä 28.10. Tietotekniikkajaoston tehtävänä on tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista. Jaosto seuraa kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista. Lisäksi jaoston tehtävänä on hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona euroa, ja antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman kokonaisuudesta. Jaoston toimikausi on kaksi vuotta ja jaosto kokoontuu maanantaisin noin kerran kuukaudessa.

Jaoston puheenjohtajana toimii Otso Kivekäs (Vihr.) ja varapuheenjohtajana Ulla-Marja Urho (Kok.).

Jäsenet (suluissa varajäsen):
Ulla-Marja Urho, Kok. (Arja Karhuvaara, Kok.)
Ossi Mäntylahti, Kok.  (Joona Haavisto, Kok.)
Katrina Harjuhahto-Madetoja, Kok (Hannele Luukkainen, Kok.)
Otso Kivekäs, Vihr. (Jasmin Hamid, Vihr.)
Minerva Krohn, Vihr (Hannu Oskala, (Vihr.)
Karin Taipale, SDP (Jouko Malinen, SDP)
Tuomas Kurttila, SDP (Miriikka Laakkonen, SDP)
Mikko Pöri, Vas. (Juho Lindman, Vas.)
Kristina Juth, RKP (René Hursti, PS)

Tietotekniikkajaoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä jäsenet ja kokousajat löytyvät tietotekniikkajaoston verkkosivuilta.

Kaupunginkanslia aloittaa vuoden vaihteessa

Keskushallinnon virastot yhdistetään vuoden vaihteessa kaupunginkansliaksi.
Uudistuksen myötä talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto ja keskushallinnon virastojen viestintäyksiköt yhdistetään tietotekniikka- ja viestintäosastoksi.

Osastoon tulee tietotekniikka- ja viestintäyksiköiden rinnalle uusi osallisuus- ja neuvontayksikkö. Tietotekniikkayksikkö jakautuu kolmeen tiimiin, jotka ovat ICT-kehitys, ICT-palvelut ja ICT-palvelukeskus.

ICT-palvelukeskusta valmistellaan

Hallintokuntien perustietotekniikkapalvelujen järjestäminen siirretään kaupungin yhteiseen ICT-palvelukeskukseen. Tavoitteena on parantaa laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta.

Tällä hetkellä samoja perustietotekniikan palveluja hoidetaan lähes kaikissa hallintokunnissa. ”Kun palvelut hoidetaan keskitetysti, saadaan palvelujen toimittajat ja kustannukset paremmin hallintaan. Perustietotekniikan ja ydintoiminnan tietojärjestelmien tuki eriytyy. Tällöin hallintokunnat voivat kohdentaa oman IT-henkilöstönsä palvelemaan ydintoimintaansa,” toteaa ICT-palvelupäällikkö Petri Otranen.

ICT-palvelukeskus aloittaa toimintansa 1.1.2014 uuden kaupunginkanslian osana. Sen ensimmäiset asiakkaat ovat kaupunginkanslian lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto ja varhaiskasvatusvirasto. Tulevina vuosina ICT-palvelukeskus laajenee uusiin tietotekniikkapalveluihin ja asiakkaiksi tulee lisää hallintokuntia.

Vuonna 2014 mukana olevat virastot rahoittavat ICT-palvelukeskuksen toiminnan omista budjeteistaan. Jatkossa perustietotekniikkapalvelut hinnoitellaan suoriteperusteisiksi. Kaupunki jatkaa tietotekniikkapalvelujen ohjauksen ja hallinnan siirtämistä kaupunkiyhteisiksi palveluiksi.

ICT-palvelukeskuksen ensimmäisiä palveluja tulevat olemaan työasema- ja konesalipalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kaupunkiyhteinen sähköposti ja pikaviestintä. Valmisteluprojekti tekee esityksen ICT-palvelukeskuksen tehtävistä, taloudesta ja organisaatiosta 31.10. mennessä.

Asiointipalveluilla yli 140 000 käyttäjää

Asiointi.hel.fi -sivuilla oli lokakuun lopulla yli 146 000 palveluun rekisteröitynyttä henkilöasiakasta (24 % Helsingin väestöstä) ja 797 yritys- ja yhteisöasiakasta. Vuoden 2013 alusta nousua on ollut 42 %. Asiointi.hel.fi –verkkosivuilla oli 30.10. mennessä 412 000 kävijää, eli yli 1300 käyntiä päivässä.

Käyttö on laajentunut tänä vuonna erityisesti terveyspalveluissa. Sähköisen asioinnin käytön sopimuksia oli elokuun loppuun mennessä tehty noin 80 000, ja gsm- ja web-viestejä lähetettiin noin 70 000 kappaletta.

Vuokra-asuntohakemuksia on tähän mennessä ehditty tehdä yli 24 000 ja päivähoitohakemuksia yli 12 000. Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuksia on ehditty tehdä yli 2 800 huhtikuussa tapahtuneen palvelun julkaisemisen jälkeen. Järjestöt ovat tehneet palvelun kautta yli 1 600 avustushakemusta.

Ilmoita onnettomuusriskistä

Pelastuslaitos on avannut Asiointi.hel.fi -sivuilla sähköisen palvelun, jonka avulla voi tehdä ilmoituksen ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä. Riskejä ovat esimerkiksi huomattavan suuri määrä palavaa materiaalia asunnon sisällä tai vaaralliset sähkölaiteviritelmät.

Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisia, joihin kuuluu kunnan palveluksessa oleva henkilöstö sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivat toiminnanharjoittajat. Asiointisivujen kautta voi tehdä tietoturvallisesti myös sellaisen ilmoituksen, joka sisältää yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja.

Palvelut kuvataan rekisteriin

Kaupungin palvelut kuvataan uuteen palvelurekisteriin. Rekisteriin kuvataan myös palveluihin liittyvät asiointimahdollisuudet: sähköinen asiointi, tulostettavat lomakkeet, puhelinpalvelu ja henkilökohtainen palvelu. Toimipisterekisteriin on jo aiemmin koottu toimipisteiden yhteystiedot ja esteettömyystiedot.

Rekistereihin talletetut tiedot tullaan siirtämään automaattisesti Hel.fi -pääsivustolle ja virastojen omille internetsivuille. Toimipisterekisterin tietoja käytetään myös palvelukartalla ja palautejärjestelmässä. Tiedot tarjotaan lisäksi avoimena datana REST-rajapinnan kautta kaikkien halukkaiden käyttöön.

Talous- ja suunnittelukeskus on kouluttanut hallintokuntien internet-pääkäyttäjät tallentamaan tietoja palvelurekisteriin. Palveluja on kuvattu uuteen rekisteriin jo yli 200. Myös toimipisterekisterillä on hallintokunnissa yhteyshenkilöt, jotka huolehtivat tietojen ajantasaisuudesta. ”Tietojen kattavuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että hallintokunnissa panostetaan rekisterien ylläpitämiseen,” muistuttavat Mirjam Heikkinen ja Leila Oravisto talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Panostus sisältöön toi seuraajia

Helsingin matkailun Twitter-tilin seuraajamäärä on kasvanut yli 2 000 henkilöllä huhtikuun jälkeen. Tilillä https://twitter.com/HelsinkiTourism on nyt yli 6 500 seuraajaa. Seuraajamäärä kasvoi, kun matkailu päätti linjata tviittien sisällöt selvästi erilaisiksi kuin muussa viestinnässä.

Matkailun Facebook-sivuilla on nyt jo yli 12 500 tykkääjää. Facebookissa panostettiin sisältöön lisäämällä kuvamaailmaa entistä runsaammaksi ja monipuolisemmaksi. Seuraajat kommentoivat etenkin kuvia runsaasti.

Kuva: Satu Haavisto/Helsingin kaupunginkirjasto

Kaupunkiverstas ja Pelikulma

Kaupunginkirjasto on avannut Lasipalatsiin kaupunkiverstaan, jossa voi kokeilla esimerkiksi 3D-tulostinta ja 3D-jyrsintää, grafiikkatyöpistettä ja multimediakoneita. Tuotoksia voi jakaa Kaupunkiverstaan verkkosivujen kautta toisille värkkääjille. Verstaalla on järjestetty erilaisia työpajoja yhdessä kumppanien kanssa.

Kaupunkiverstas on yksi keskustakirjaston osallistuvan budjetoinnin piloteista. https://www.facebook.com/kaupunkiverstas 

Pasilan kirjaston Pelikulma esittelee kirjastojen pelivalikoimaa. Videopelien tulevaisuuteen voi kurkistaa 3D-virtuaalilaseilla, ja menneisyyteen voi tehdä aikamatkan Tekniikan museon retropeleillä. https://www.facebook.com/pelinpaikka

Kuva: Helsingin kaupunginkirjasto

HelMet e-kirjasto käyttäjien suosiossa

Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen aikakauslehtipalvelusta on ladattu jo yli 150 000 e-lehteä. Elokuvapalvelu sai ensimmäisen kuukauden aikana 6 000 käyttäjää.

Zinio-aikakauslehtipalveluun on kirjautunut tähän mennessä 13 000 HelMet-kirjastojen asiakasta. HelMet-kirjastojen asiakkaille on tarjolla myös yli 2 300 kansainvälistä sanomalehteä sadasta eri maasta. Sanomalehdet voi käydä lataamassa älypuhelimeen tai tablettiin kirjaston langattomassa verkossa ja lehdet ovat luettavissa internet-yhteydellä myös kotoa käsin.

Elokuvapalvelu IndieFlix keräsi ensimmäisen kuukautensa aikana lähes 6 000 käyttäjää. Elokuvia on saatavissa yli 2 500. Elokuvan katsomiseen tarvitaan vain kirjastokortin numero ja internet-selain. Palveluun on saatavissa myös mobiilisovellus.

Uusi elokuvapalvelu on osa HelMet-kirjastojen e-kirjastoa, joka sisältää tuhansia sähköisiä kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, musiikkia ja tietokantoja. HelMet-kirjastojen e-kokoelma on Pohjoismaiden kattavin. E-kirjastosta löytyy myös Taskukirjasto-sovellus, joka tarjoaa kirjaston palveluita älypuhelimessa.

Kuvakartta ja historialliset kartat

Kaupungin kehitystä voi tarkastella kaupunkimittausosaston ptp.hel.fi –palvelussa. Vanhin asemakaavakartta on vuodelta 1820, vanhin opaskartta vuodelta 1900, ja vanhin ilmakuva vuodelta 1943.

Suositulla kuvakartalla näkyvät keskustan rakennukset ja tärkeimmät julkiset veistokset.

Tutustu yleiskaavaan

Helsingin uuden yleiskaavan valmisteluun voi tutustua osoitteessa http://www.yleiskaava.fi/. Helsingin voimassa oleva yleiskaava löytyy internetistä, osoitteesta http://kvkmos0011/ptp/.

Palautejärjestelmästä saadaan raportteja

Kaupungin uusi palautejärjestelmä tekee mahdolliseksi seurata palautteiden määrää, käsittelytapoja ja käsittelyaikoja sekä virastoittain että koko kaupungin tasolla. Palautejärjestelmä otetaan marraskuun puoliväliin mennessä käyttöön kahdessatoista virastossa.

Palautteita on saapunut kaupungille vuoden alusta vajaat 8000, ja niistä suurin osa on tullut sosiaali- ja terveysvirastolle sekä rakennusvirastolle. Rakennusvirasto käsittelee palautejärjestelmässä myös palautteet, jotka tulevat Metro-lehden Pitäiskö Fiksata –palvelun ja uuden Korjaakaupunki.fi -palvelun kautta. Nämä palvelut hyödyntävät palautejärjestelmän avointa rajapintaa (http://dev.hel.fi/apis/issuereporting).

Käyttöönottoon liittyen kaupungin kotisivuilla on avattu lokakuun alussa yleinen Palautetta Helsingin kaupungille –palautesivu (www.hel.fi/palaute) , jonka kautta tulleet palautteet käsitellään ja ohjataan eteenpäin keskitetysti. ”Palautteen antajan ei tarvitse tietää, mille virastolle asia kuuluu, mikä helpottaa palautteen antoa,” kertoo projektipäällikkö Heli Rantanen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Open Ahjo rajapinta ja käyttöliittymä

Helsingissä on vuoden alusta ollut Code4Europe –kumppanikoodari Juha Yrjölä, jonka päätyönä on valmistunut Ahjo-asianhallintajärjestelmään avoin OpenAhjo rajapinta (http://dev.hel.fi/apis/openahjo).

Rajapintaa hyödynnetään Juhan tekemässä Päätökset -palvelussa (http://dev.hel.fi/paatokset/), jossa voi selata Helsingin kaupungin hallinnossa vireille tulleita asioita ja niiden käsittelyä eri toimielimissä. Voit selata asioita aiheiden, alueiden ja asiasanojen mukaan tai katsoa tietyn toimielimen kokouksissa käsiteltyjä asialistoja.

Muita OpenAhjo rajapinnan hyödyntäjiä ovat http://www.openhelsinki.net/ ja http://sanom.at/ -sivustot. Helsinki hakee parhaillaan vuodelle 2014 uutta Code4Europe –kumppanikoodaria.

Lumen vastaanottopaikkojen kulunvalvonta uudistui

Helsinki, Espoo ja Vantaa uusivat lumen vastaanottopalvelun kulunvalvontamenetelmän. Lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja edellyttää rekisteröitymistä. Liikennöitsijöille tulee käyttöön oma sähköinen palvelu, jonka kautta rekisteröidytään lumen vastaanottopaikkojen käyttäjäksi, ylläpidetään ajoneuvotietoja ja raportoidaan omat ajot. Uusi järjestelmä tunnistaa autojen rekisterinumerot, jolloin ei enää tarvita erillisiä tunnistinlaitteita. Liikennöitsijät voivat seurata omia ajojaan reaaliaikaisesti. Vuoden 2014 aikana järjestelmä otetaan käyttöön myös maan vastaanottopaikoilla.

Lukuja:

Helsingin matkailun Facebook-sivuilla on yli 12 500 tykkääjää ja Twitter-tilillä on yli 6 500 seuraajaa.

Asiointi.hel.fi -palvelussa oli 29.10.2013 yhteensä 146 328 rekisteröitynyttä henkilöasiakasta ja 797 yritys- ja yhteisöasiakasta. Asiointi.hel.fi –verkkosivuilla oli 1.1.-30.10.2013 yhteensä 412 132 käyntiä.

Helsingin palautejärjestelmään on tullut jo lähes 8000 palautetta.

Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen aikakauslehtipalvelusta on ladattu jo yli 150 000 e-lehteä.
Zinio -aikakauslehtipalveluun on kirjautunut jo 13 000 HelMet-kirjastojen asiakasta.
Elokuvapalvelu IndieFlix sai ensimmäisen kuukauden aikana 6 000 käyttäjää. Elokuvia on saatavissa yli 2 500.

Julkaisutiedot

Tietotekniikka Helsingissä uutiskirje 3/2013.
Julkaisija: Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus, tietotekniikkaosasto, puh. 09 310 2505
Uutiskirjeen toimitus: Leila Oravisto, päätoimittaja sekä tietotekniikkaosaston henkilökunta
Tilaukset ja peruutukset: ict@hel.fi
www.hel.fi/tietotekniikka