Uusi Pasila -uutiskirje / Joulukuu 2015
17.
joulukuuta
2015
Takaisin
Pasila-projektin johtaja Niina Puumalainen kiittelee pasilalaisia kärsivällisyydestä liikennejärjestelyissä. Kuva: Pertti Nisonen.

Pasilan rakentaminen näkyy ja kuuluu

– Liikennemääriin verrattuna valituksia on tullut vähän. Ihmiset ovat olleet pitkäpinnaisia, vaikka väliaikaiset järjestelyt harmittavat, kertoo Niina Puumalainen, Pasilan aluerakennusprojektin johtaja Helsingin kaupunginkansliasta.

Keski-Pasila on ainutlaatuinen rakennuskohde. Kun näin keskeisellä ja tiiviisti rakennetulla alueella rakennetaan, se näkyy ja tuntuu väistämättä alueella liikkuvien arjessa.

Niina Puumalainen kertoo, että liikennettä ryhdyttiin suunnittelemaan samaan aikaan, kun asemakaavoja luonnosteltiin. Työnaikaisiakin liikennejärjestelyjä pohdittiin jo silloin, kun Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailua valmisteltiin.

Oman paineensa liikennejärjestelyihin on tuonut rakentamisen tiivis aikataulu. Mutta siinä on myös plussansa: kun kerta tehdään, niin tehdään hommat rivakasti. Ja vältytään ikuisuuksien työmaa-alueilta.

Esimerkiksi Pasilankadulla on ehditty tehdä paljon: on muun muassa tehty liikenteen väliaikaisjärjestelyt, rakennettu osin valmista katupohjaa, siirretty kunnallistekniikan putkia ja kaapeleita sekä kiskoja.

Kuva: YIT

Triplan maanrakennustyöt tuovat melua ja liikennettä 

Triplan maanalaisen pysäköintilaitoksen maankaivuutyöt ovat alkaneet. Maata kaivetaan kesään 2016 asti kaiken kaikkiaan noin 450 000 m3, ja kalliota louhitaan samanaikaisesti noin 150 000 m3. Maa-aineksen poiskuljetuksesta johtuen liikenne Pasilassa kasvaa. 

Melua aiheuttavia töitä kuten paalutuksia, kallionporauksia ja kallion louhintoja tehdään pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Mikäli melutaso pysyy sallitussa 35 desibelissä, työtä tehdään joulukuussa 2015 myös maanantaista perjantaihin klo 18.00–22.00, ja lauantaisin klo 9.00–18.00 välisenä aikana. 

Maan kuljetusta ja kaivutöitä tehdään maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden. Tällä pyritään välttämään ruuhka-aikana kuljetuksesta aiheutuvat haitat liikenteelle. Valitettavasti työvaiheet aiheuttavat meluhaittaa lähiympäristössä.

Louhintatyöt pysäyttävät liikennettä ajoittain 

Triplan kaivantotyömaalla tehdään louhintatöitä kallion räjäytyksineen loppuvuoteen 2016 saakka. Räjäytyksiä tehdään maanantaista perjantaihin päivittäin 1–4 ja ne pyritään hoitamaan pahimpien ruuhka-aikojen ulkopuolella klo 9.30–14.00 tai 17.30–18.00 välillä.

Räjäytysten aikaan Pasilansillan ja Pasilankadun liikenne pysäytetään 10–15 minuutiksi. Hetkellisten liikenteen pysäytysten aikana myöskään jalankulkijat eivät pääse Pasilansiltaa pitkin asemalle. Tarvittaessa jalankulkijat voivat Pasilansillan eteläpuolelta kävellä työmaa-alueen ja Veturitallien vierestä Itä-Pasilan puolelle ja asemalle. Pasilansillan pohjoispuolelta Pasilan asemalle pääsee pohjoisen alikulun kautta. Nämä reitit eivät kuitenkaan ole kunnossapidettyjä virallisia kävelyreittejä ja saattaa kestää pidempään käyttää vaihtoehtoisia reittejä kuin odottaa liikennepysäytyksen ohimenoa.

Kevyen liikenteen kulku Pasilansillalla muuttuu 

Kävelijät ja pyöräilijät siirtyvät käyttämään uuden Pasilansillan eteläreunan jalkakäytävää ja pyörätietä.

Nykyinen yhteys vanhan sillan pohjoisreunassa poistuu käytöstä. Aseman edustalla pyöräilijöiden on ylitettävä tie, sillä pyörätie vaihtuu aseman puolelle. Jalankulkijoille on kävelytie sekä sillan eteläreunassa että aseman edustalla.