Uusi Pasila -uutiskirje / Kesäkuu 2015
2.
kesäkuuta
2015
Takaisin

Uutta Pasilaa rakennetaan kesän aikana näkyvästi. Rakennustöillä on 
vaikutuksia alueen liikenteeseen.

Kartta liikennejärjestelyistä

 

Raitiolinjat 7A ja 7B poikkeusreiteillä 1.6.–30.8.

Pasilankadun ratatöiden vuoksi raitiolinjat 7A ja 7B ajavat poikkeusreittejä 1.6.–30.8. 
Ajamatta jäävää reittiosuutta korvaa bussi 7X. Esterinportin ratikkapysäkit Länsi-
Pasilassa ovat poissa käytöstä. Pasilansillalla ja Länsi-Pasilassa ei ole raitioliikennettä.

7A: Pasilan asema – Sörnäinen – Hakaniemi – Senaatintori – Lasipalatsi – Meilahti
(Kuusitien kääntöpaikka)

7B:  Meilahti – Lasipalatsi – Senaatintori – Hakaniemi – Sörnäinen – Pasilan asema
Raitiovaunuja korvaa bussi 7X, joka ajaa Länsi-Pasilan lenkin vain yhteen suuntaan 
Pasilankatu – Kyllikinportti – Pasilanraitio – Pasilankatu – Pasilansilta ja edelleen reitille
Ratapihantie – Savonkatu – Nordenskiöldinkatu – Mannerheimintie. Bussin 7X:n 
päätepysäkki Länsi-Pasilassa on Maistraatintorin pysäkki 0606 ja keskustassa Postikadun
pysäkki 2038.

Rakennustöiden valmistuttua raitiovaunut liikennöivät Pasilankadulla omalla korotetulla
kaistallaan, joka takaa raitiovaunujen esteettömän ja häiriöttömän liikennöinnin. Nykyisen
Pasilan sillan viereen rakennetaan uusi silta, johon sijoitetaan toinen raitiotiekaistoista. 
Uusi kaista valmistuu 30.8.2015.

Lisätietoja: www.hsl.fi/pasila

Teollisuuskatu

Eläintarhan ja Itä-Pasilan jalankulkureitit muuttuvat tilapäisesti, kun Teollisuuskatua 
jatketaan Konepajan alueelta kohti Keski-Pasilaa pitkin entistä satamaradan ratakuilua.
Teollisuuskatu liitetään Keski-Pasilaan rakennettavaan uuteen Veturitiehen ja kadut 
avataan liikenteelle syksyllä 2019.

Itä-Pasilan ja Konepaja-alueen välisen Sähköttäjänsillan purkaminen alkaa koulujen 
kevätlukukauden 2015 päätyttyä, ja uusi silta valmistuu vuoden 2016 aikana. Tänä 
aikana siltaa ei voi käyttää kulkuväylänä.

Teollisuuskadulta Ratapihantielle noustessa ajoneuvoliikenne tiivistyy kaksikaistaiseksi.
Vastakkaiseen ajosuuntaan säilyy yksi ajokaista, joka siirtyy pohjoisemmaksi. Risteyksen
liikennejärjestely kestää syksyyn 2015 asti.

Lisätietoja: Lemminkäinen Infra Oy, työmaan päivystyspuhelin 046 922 1735

Uusi Pasilansilta

Uuden Pasilansillan rakennustyöt jatkuvat elokuun loppuun 2015 saakka. Kesällä 
aloitetaan myös vanhan sillan korjaustyöt. Joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyjen aikana
kävely- ja pyöräily-yhteys säilyy Pasilansillalla.

Lisätietoja: YIT Rakennus Oy, vastaava työnjohtaja Mikko Saresma, p. 0400 729 498, mikko.saresma ( at ) yit.fi

Maanrakennustyöt Pasilan aseman ympäristössä

Keski-Pasilan keskuksen Triplan maanalaisen pysäköintilaitoksen maanrakennustyöt ovat
käynnissä. Kaivannon rakentaminen aloitetaan rakentamalla ensin sen ympärille 
patoseinärakenne. Patoseinä muodostuu teräsputkipaaluista, jotka ulotetaan peruskallioon
saakka, noin 20 metrin syvyyteen nykyisen ratapihan tasosta. Paalutuskone 40 metrin 
mastoineen näkyy aseman ympäristössä koko kesän ajan.

Työt jatkuvat syyskuun loppuun asti. Niillä ei ole vaikutuksia rata- tai henkilöliikenteeseen. 
Töitä tehdään klo 7–22 välisenä aikana ja niistä aiheutuu jonkin verran meluhaittaa.

Lisätietoja: YIT Rakennus Oy, työpäällikkö Juha Vunneli, p. 040 840 2493, juha.vunneli ( at ) yit.fi

Kuva: Kimmo Brandt

Pasilankatu ja Veturitie

Pasilankadulla tehdään muutostöitä, joilla valmistellaan Tripla-keskuksen rakentamisen
aloitusta. Pasilankatu levennetään 2+2 -aistaiseksi ja myös Radiokadun liikenneympyrä
muutetaan kaksikaistaiseksi syksyyn 2019 saakka. Työn aikana kevyen liikenteen reitteihin
voi tulla muutoksia.

Liikenteen sujumiseksi Pasilankadulla tehdään liittymä- ja kaistajärjestelyjä ja raitiotiekiskot
siirretään Pasilankadun keskelle.

Pasilankadun pohjoispään muutostöiden takia liikennevalot Veturitien ja Pasilankadun
risteyksessä ovat pois käytöstä heinäkuun loppuun saakka. Valo-ohjauksen puuttuminen
aiheuttaa liikenteen ruuhkautumista varsinkin aamuisin ja iltapäivisin. Ruuhkien 
välttämiseksi on suositeltavaa käyttää vaihtoehtoisia reittejä tai varaamaan siirtymisiin
enemmän aikaa.

Pasilankadun eteläpää (välillä Palkkatilanportti–Veturitie) on suljettu liikenteeltä 1.–21.6.
ratatöiden vuoksi ja liikenne on tuon ajan ohjattu Veturitielle. Bussilinjat 58, 58B, 504,
505 ja 506 ajavat poikkeusreittejä 1. kesäkuuta alkaen juhannusviikon loppuun asti.
Bussit ajavat Itä-Pasilan ja Nordenskiöldinkadun välisen osuuden Savonkadun kautta.
Lisäksi bussit 58 ja 58B kulkevat Aleksis Kiven kadun sijasta reittiä Teollisuuskatu– 
Jämsänkatu–Ratamestarinkatu–Asemapäällikönkatu–Ratapihantie.

Tripla-keskuksen rakentamisen mahdollistamiseksi nykyisen Veturitien liikenne ohjataan
väliaikaisesti Pasilankadulle. Veturitie katkaistaan etelässä Pasilankadun liittymän kohdalla
ja pohjoisessa Radiokadun liittymän kohdalla. Veturitie poistuu käytöstä juhannuksen
jälkeen ja liikenne siirretään Pasilankadulle siihen saakkka, että uusi Veturitie valmistuu
syksyllä 2019.

Lisätietoja:
Pasilankadun eteläpää: Lemminkäinen Infra Oy, työmaan päivystyspuhelin 046 922 1735 
Pasilankadun pohjoispää: YIT Rakennus Oy, vastaava työnjohtaja Antti Karjalainen, p.050 440 2511, 
antti.m.karjalainen ( at ) yit.fi