Uusi Pasila -uutiskirje / Maaliskuu 2015
6.
maaliskuuta
2015
Takaisin

Keski-Pasilan Tripla-hanketta koskeva asemakaava saa lainvoiman

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Pasilan keskustakorttelin asemakaavan tammikuussa 2015. Asemakaavan valitusaika päättyi maanantaina 2.3.2015, ja koska valituksia ei tullut, alueen asemakaava saa lainvoiman perjantaina 6.3.2015.

Asemakaavan lainvoimaisuuden myötä Tripla-hanketta jatketaan suunnitelman mukaisesti. Rakennuslupaa hankkeen ensimmäiselle vaiheelle, pysäköintilaitokselle, haetaan kesäkuussa, ja Triplan rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuoden 2015 lopulla hankkeen sijoittajan tai sijoittajien varmistuttua.

Pasilan katutyöt alkavat

Rakennustyöt Keski-Pasilan keskuksen Triplan rakennusalueella sekä sen läheisyydessä jatkuvat katutöillä.

”Pasilankadun pohjoisosa, Kyllikinportin ja Veturitien välillä, levennetään 2+2-kaistaiseksi. Pasilan Poliisitalon kohdalla louhitaan kalliota kadun itäreunalla kadun levennyksen vuoksi. Tästä aiheutuu ympäristöön lyhytaikaisesti melua ja tärinää”, projektinjohtaja Markku Riekko ennakkovaroittaa.

Pasilankadulla, Esterinportin ja Kyllikinportin välillä, saneerataan myös kadun alla kulkevia putkia ja siirretään raitiotiekiskoja.

Varaudu muuttuviin liikennejärjestelyihin 

Rakentamisen aikana joudutaan tekemään muutoksia liikennejärjestelyihin. Nopeusrajoituksia tullaan tilapäisesti alentamaan. Muutokset eivät vaikuta bussipysäkkien sijaintiin, mutta työn aikana voi kevyen liikenteen reitteihin tulla lyhytkestoisia muutoksia.

Patoseinästä kaivantoon

Keski-Pasilan keskuksen Triplan rakennustyöt etenevät seuraavaksi maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä metroasemavarauksen maanrakennustöihin. Helsingin kaupunki linjaa pyrkivänsä järjestämään pysäköinnin kaupunkialueella pääsääntöisesti maan alle sen ollessa mahdollista, joten Triplassakin rakennetaan maan alle peräti 2 400 pysäköintipaikkaa.

Pasilan vanhan alaratapiha-alueen nykyinen maanpinta on 15 metriä merenpinnan yläpuolella. Nyt kaivettava kaivanto tulee olemaan syvyydeltään enimmillään 21 metriä maanpinnan tasosta. Pohjavesi on alueella korkealla, eikä pohjaveden tasoa voida laskea rakentamisen aikana. Tästä syystä kaivannon rakentaminen aloitetaan rakentamalla ensin sen ympärille vedenpitävät patoseinät.

Ajankohtaista asiaa Keski-Pasilasta -tilaisuus tiistaina 24.3.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista liittyen Triplan rakentamisen aloitukseen, joukkoliikenneterminaaliin ja asemakokonaisuuteen, katu- ja tietöihin sekä läntiseen lisäraiteeseen.

Ajankohtaista asiaa Keski-Pasilasta -tilaisuus Pasilan asukkaille, Pasilassa työssä käyville ja Pasilassa toimiville yrityksille pidetään tiistaina 24.3.2015 kello 18–20, osoitteessa Ratapihantie 9, Itä-Pasila, auditorio. Kahvitarjoilu sekä tilaisuus tavata Pasilan uudistumisen asiantuntijoita kello 17–18.

Tilaisuuden järjestävät Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Liikennevirasto ja YIT.

Pasilan henkilö: Niina Puumalainen

Pasilan henkilö -sarjassa tehdään tutuksi Pasilan uudistumisen parissa työskenteleviä.

Kuka olet ja mikä on tehtäväsi Pasila-projektissa?

Olen Niina Puumalainen, Pasilan projektinjohtaja Helsingin kaupunginkanslian aluerakentamisyksiköstä. Tehtäväni on johtaa ja koordinoida Pasilan alueen suunnittelua ja toteutusta kaupungin virastojen ja laitosten, valtion tahojen ja yksityisten toimijoiden kesken. On tärkeää varmistaa, että tieto kulkee lukuisten osapuolten välillä ja toimin tiedon välittäjänä kaupungin sekä alueen asukkaiden ja yritysten välillä. Toteutusedellytysten luomisessa oleellisessa roolissa on myös kaikenlainen aikatauluttaminen ja sen varmistaminen, että alueen toteutukseen tarvittavat rahat on varattu kaupungin budjettiin oikealle ajankohdalle.

Aluerakentamisprojekti keskittyy ensisijaisesti Pasilan alueen uudisrakentamiseen eli uusiin asuntoihin, toimistoihin, palveluihin ja kaupungin alueelle toteuttamiin uusin kunnallistekniikan verkostoihin sekä joukkoliikenteeseen.

Mikä työssäsi on parasta?

Työn monipuolisuus ja ihmisten kanssa toimiminen. Työhön kuuluu kattava kirjo niin pieniä kuin suuriakin asioita ja jokainen päivä on erilainen.

On mukavaa nähdä, kuinka huolellisen ja monipuolisen suunnittelun ja päätöksentekoprosessin jälkeen asiat oikeasti toteutuvat. On ainutlaatuinen mahdollisuus olla rakentamassa kaupungin toista keskustaa ja itäisen ja läntisen Pasilan yhdistymistä, johon sisältyy myös ratkaisuja jotka ovat Suomessakin ainutlaatuisia. On hienoa olla toteuttamassa uutta Helsinkiä.